čtvrtek 12. března 2020

Pedagogická komora doporučuje rozšířit mimořádné opatření o mateřské školy

Vedení Pedagogické komory, z. s., doporučuje Bezpečnostní radě státu rozšířit mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k prevenci onemocnění koronavirem o mateřské školy.

„Hromadné vzdělávání neprobíhá pouze na základních, středních a vysokých školách, ale rovněž ve školách mateřských,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Ve třídě mateřské školy může být až 28 dětí, což není zásadní rozdíl oproti maximálnímu počtu 34 žáků ve třídách základních a středních škol. V mateřských školách činí průměrný počet 22 dětí na třídu. Řadu mateřských škol navštěvuje přes 100 dětí, jsou tudíž větší, než málotřídní základní školy, kterých je více než tisíc.

„Riziko šíření nákazy je v mateřských školách pravděpodobnější, protože se děti hygienickým návykům teprve začínají učit,“ říká učitelka v MŠ Lucie Horová, „zatímco žáci dojdou do základní školy sami, děti musí do školky každý den doprovázet dospělí, čímž se nebezpečí šíření viru dále zvyšuje.“

Řada učitelek mateřských škol zůstala se svými dětmi, které navštěvují základní školu, doma, což stěžuje zajištění provozu mateřských škol. Bohužel někteří rodiče, ačkoliv jsou doma se školákem nebo na rodičovské dovolené, dávají druhé dítě do mateřské školy, čímž ohrožují sebe i ostatní.

AKTUALIZACE: Na Slovensku a v Polsku byly mateřské školy uzavřeny.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví, ministrovi školství a předsedovi vlády - návrh na uzavření mateřských škol (více než 3.900 signatářů)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání
§ 3
Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy
(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu2a) v době omezení nebo přerušení provozu.

2 komentáře:

  1. Dobrý den, souhlasím s výše uvedeným doporučením rozšířit mimořádné opatření i o mateřské školy.

    OdpovědětVymazat
  2. Kéž by nás pan ministr vyslyšel!

    OdpovědětVymazat