pátek 23. srpna 2019

Školský výbor Senátu neuspořádá veřejné slyšení k otevřenému dopisu politikům

Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který podepsalo přes 3.900 pedagogů, projednal školský výbor Senátu na své dubnové schůzi. Hlavní body dopisu prezentoval přítomným senátorům Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora. Následnou žádost o uspořádání veřejného slyšení výboru k otevřenému dopisu Pedagogické komory senátor Jiří Drahoš, předseda školského výboru, nedoporučil ke schválení. Členové školského výboru na své červnové schůzi žádost neschválili. Veřejné slyšení v Senátu se tudíž neuskuteční...

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Senát)

Zápis z 5. schůze konané dne 23. dubna 2019

K bodu - Projednání „Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství“

Mgr. R. Sarközi, prezident spolku Pedagogická komora, z. s. odůvodnil předložení Otevřeného dopisu. Formou prezentace poukázal na problémy českého školství – např. 2leté děti v MŠ, inkluze, odměňování a pracovní podmínky pedagogů. Obrátil se na výbor s žádostí o uspořádání veřejného slyšení. Cílem je medializovat problémy školství a upozornit na jejich odkládání. Předseda výboru senátor J. Drahoš uvedl, že všichni senátoři mají dopis k dispozici, jedná se o dlouhodobé problémy, o kterých se ví. Děkuje za seznámení s dopisem. V rozpravě vystoupila senátorka J. Vítková a senátoři Zd. Papoušek a P. Štohl. Diskutovaly se otázky kariérního řádu, finanční ohodnocení, prestiž učitele, třídnictví.

Zápis ze 7. schůze konané dne 11. června 2019

K bodu - Sdělení předsedy výboru
- Žádost Pedagogické komory (Mgr. Radek Sárközi) o uspořádání VSV k Otevřenému dopisu politikům za záchranu českého školství.
Dále předseda výboru otevřel rozpravu k žádosti o uspořádání VSV k Otevřenému dopisu za záchranu českého školství. Předseda výboru nevidí konání VSV jako důvodné - další instituce se zabývají školství, konají se odborné akce a debaty o změnách ve školství. V rozpravě vystoupili senátor V. Chaloupek a senátorka J. Vítková. Pro konání VSV bylo 6 senátorů proti a 2 se zdrželi (9. – viz HP).Žádné komentáře:

Okomentovat