pondělí 8. dubna 2019

Začala akce Pedagogické komory Týden škol v černé

V pondělí 8. dubna 2019 spustila Pedagogická komora akci Týden škol v černé, která potrvá až do 14. dubna. Jedná se o součást kampaně Školy zůstávají v černé, která navazuje na předchozí aktivity Den učitelů v černé a Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství.

Cílem akce Týden škol v černé je upozornit rodiče, že politici zanedbávají školství, což má negativní dopady na kvalitu vzdělávání dětí. Ve školství se nahromadila řada problémů, jejichž řešení ministerstvo školství i celá vláda neustále odkládají.

Pracovníci škol se k akci mohou připojit nošením černého oblečení a zveřejňováním společných fotografií s kolegy v černé. Školy se mohou zapojit umístěním informací o akci Týden škol v černé na své internetové stránky, vyvěšením černé vlajky, vytvořením informační nástěnky apod. Rodiče mohou učitele podpořit tím, že ocení jejich náročnou práci a osloví poslance, senátory a především členy vlády, aby se začali špatnou situací ve školství urychleně zabývat.

Dlouhodobé podfinancování českého školství způsobilo personální krizi ve školách. Chybí učitelé fyziky, informatiky, angličtiny, chemie… „Ministerstvo školství chce nedostatek kvalifikovaných učitelů „vyřešit“ tím, že na základních školách umožní učit lidem bez pedagogického vzdělání, což jednak sníží prestiž učitelské profese, ale především to bude mít negativní dopady na kvalitu výuky, jak zjistila Česká školní inspekce,“ říká Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory. „Co vláda navrhne po tomto kroku? Aby pacienty v nemocnicích léčili inženýři? Nebo aby budovy projektovali psychologové?“ upozorňuje na absurditu chystané novely zákona o pedagogických pracovnících.

Školám chybí peníze rovněž na nákup pomůcek, učebnic nebo vybavení počítačovou technikou. „Pomalu se stává pravidlem, že si učitelé nebo vychovatelky školních družin musejí nakupovat materiál a pomůcky ze svého, aby měly děti s čím pracovat,“ dodává Sárközi.

Špatně nastavená inkluze má negativní dopady nejen na řadu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale rovněž na jejich spolužáky a kvalitu výuky. Stále více učitelů uvažuje o tom, že školství opustí kvůli minimální podpoře ze strany státu v této oblasti.

Zbytečná administrativa zatěžuje učitele, kterým pak nezbývá čas na přípravu zajímavější výuky. Ministerstvo školství se brání zapojení pedagogů z praxe do přípravy změn. Školská legislativa vzniká netransparentně – nejsou zveřejňovány zápisy z jednání pracovních skupin, ani jejich složení.

„Pokud se politici nepostaví problémům ve školství čelem a nezačnou je řešit a pokud vláda nezačne jednat se zástupci Pedagogické komory, uvažujeme o vyhlášení stávkové pohotovosti,“ říká Radek Sárközi, „spíše by ale měli stávkovat rodiče, protože o vzdělání jejich dětí tu jde především…“ Peníze pro školství jsou investicí do budoucí prosperity České republiky.

Do akce Týden škol v černé se zapojily kromě českých škol rovněž školy na Slovensku, kde probíhá obdobná kampaň. „Česká Pedagogická komora se Slovenskou komorou učitelů úzce spolupracuje a snažíme se naše aktivity vzájemně koordinovat, slovenští učitelé mají obdobné problémy jako ti čeští,“ vysvětluje Radek Sárközi. Pedagogická komora je největší školský spolek v České republice a působí na tisícovce škol.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Blanka Moravcová (učitelka): „Oblékám se dnes do černé, abych upozornila veřejnost, že od roku 2016 vládne ve školství nezvladatelný chaos a prosím všechny rodiče, aby učitele svých dětí podpořili. Odmítáme, aby naše děti, žáci a studenti byli dál pokusnými králíky nekoncepčního řízení resortu, aby jejich vzdělávání bylo ohrožováno neověřenými experimenty a neustálým nedostatkem peněz nejen na kvalitní učitele, ale i na pomůcky, knihy a další vybavení škol. Máme toho dost!“

„Naše základní škola podpoří od 8. 4. do 12. 4. akci Pedagogické komory nazvanou Týden škol v černé, která má za cíl poukázat na neřešené problémy v dnešním školství. Každý, komu není lhostejný osud českého školství, se může k akci připojit.“

Související odkazy:


Žádné komentáře:

Okomentovat