čtvrtek 3. ledna 2019

Tarifní platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků (2019)

Citujeme z aktuálního znění nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které platí od 1. ledna 2019.

(Na tabulku je třeba kliknout, aby se zvětšila do čitelné velikosti.)

 • Učitelky MŠ: 8. až 13. platová třída (obvykle 9.)
 • Ředitelky MŠ: 10. až 13. platová třída (obvykle 10.)
 • Učitelé ZŠ a SŠ: 9. až 14. platová třída (obvykle 12.)
 • Ředitelé ZŠ a SŠ: 12. až 14. platová třída (obvykle 13.)
 • Učitelé odborného výcviku: 9. až 13. platová třída (obvykle 10.)
 • Vychovatelky školní družiny a další vychovatelé: 8. až 12. platová třída (obvykle 9.)
 • Speciální pedagogové: 11. až 13. platová třída (obvykle 12.)
 • Asistenti pedagoga: 4. až 9. platová třída (obvykle 8.)
 • Pedagogové volného času: 8. až 13. platová třída


Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 500 až 1300 Kč,
b) II. 750 až 2500 Kč...

Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

2. Přímá pedagogická činnost spojená s
2.1. výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole,
2.2. dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.

II. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

2. Přímá pedagogická činnost, práce třídního učitele, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
1.1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních,
1.2. ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty,
1.3. ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,
1.4. v zařízeních sociálních služeb pro osoby pro osoby s mentálním nebo tělesným postižením.

3. Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele vykonávaná ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky.

Zdroje:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-75
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/metodicky-vyklad-k-odmenovani
https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/11/mpsv-zrejme-vyrazne-pokratilo-puvodni.html
https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/12/materske-skoly-skolni-druziny-zs.html
https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/12/nepedagogicti-pracovnici-skol-minimalni.html

4 komentáře:

 1. Dobrý den,všude se píše,že nepedagogicti pracovníci dostali přidáno 10%,dostali jsme 5% a 5% prý je do odměn,které nemáme,zajímalo by nás kam pan ředitel tyto peníze použije,když je nedá nám?Děkujeme kolektiv nepedagogickych pracovniku

  OdpovědětVymazat
 2. Dobrý den, ráda bych věděla, proč je většina pedagogů mateřských škol zařazena do 9. platové třídy, přestože mají vysokoškolské vzdělání v bakalařském nebo magisterském programu? Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Protože se do platových tříd řadí podle druhu vykonávané práce a ne podle vzdělání.

   Vymazat
 3. Všichni učitelé mají v současné době práci se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže, když ne se značnou..... tedy by měli dostávat příplatek všichni ….a třídní učitelé ještě navíc za práci se třídou....

  OdpovědětVymazat