středa 12. prosince 2018

Mateřské školy a školní družiny ZŠ - problém s 8. platovou třídou

Odpovědi MŠMT na dotazy zaslané prezidentem Pedagogické komory Radkem Sárközim

Vážený pane magistře,
odpovídám na Vaše dotazy zaslané dne 28. 11. 2018.

1.       Rád bych se zeptal, kolik procent učitelek mateřských škol a vychovatelek školních družin je zařazeno do 8. platové třídy.2.       Zároveň prosím o informaci, jak se může učitelka MŠ nebo vychovatelka ŠD bránit, pokud ji ředitel zařadí neoprávněně do 8. platové třídy, přestože vykonává činnosti pro 9. platovou třídu. Ředitelé toto zařazení do nižší platové třídy zdůvodňují nedostatkem financí pro školu...

Pokud je učitelka v MŠ nebo vychovatelka zařazena neoprávněně do 8. PT, a tímto došlo k porušení právních předpisů, má několik možností řešení:
-              obrátit se s žádostí o řešení situace na zřizovatele školy,
-              domáhat se svých práv podáním stížnosti u svého zaměstnavatele,
-              dále lze dát podnět oblastnímu inspektorátu práce ke kontrole dodržování právních předpisů – pracovněprávních vztahů,
-              další možností je domáhat se svých práv u soudu.

3.       Bude MŠMT tento problém řešit centrálně? Například tím, že pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD stanoví jako minimální platovou třídu devátou, nikoliv osmou? Rozdíl mezi těmito dvěma platovými třídami je několik tisíc korun... 8. platovou třídu mohou dostávat i asistenti pedagoga, což je nesrovnatelně méně náročná a méně zodpovědná práce.

Zařazování do platových tříd je stanoveno v nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, MŠMT nebude vstupovat do změny platových tříd v katalogu prací - 8. platová třída obsahuje činnosti, které odpovídají začínající učitelce v MŠ nebo vychovatelce, která je vedena uvádějícím učitelem, 9. platová třída obsahuje činnosti jako jsou komplexní vychovatelská a vzdělávací činnost, tady na činnostech se nic nemění. Ředitelé škol mohou také čerpat z Metodického výkladu k odměňování: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/metodicky-vyklad-k-odmenovani?highlightWords=metodick%C3%BD+v%C3%BDklad+odm%C4%9B%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD

Podle názoru MŠMT je třeba narovnávat velké rozdíly, které vznikly v minulosti polickým rozhodnutím, mezi 8. – 9. platovou třídou nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a v součinnosti s ČŠI bude potřebné zaměřit se na nesrovnalosti především u vychovatelek ŠD.

4.       Jak se změní situace učitelek MŠ a vychovatelek ŠD, které jsou nyní zařazeny do 8. platové třídy z důvodu nedostatku financí, po zavedení PHmax?
Pokud školy napsaly do výkazu při sběru dat, že jejich učitelky v MŠ nebo vychovatelky jsou zařazeny do 8. platové třídy, pak dostanou finanční prostředky na 8. platovou třídu. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nemůžou školy tyto pracovníky zařazovat do nižších platových tříd. Pokud k tomu dochází, informace jsou již popsány v bodě č. 2.

5.       Pomůže jim rozvojový program MŠMT pro rok 2019? Pokud ano, jak konkrétně jim pomůže?
                Cílem programu je prostřednictvím posílení nenárokových složek platu zvýšit platovou  úroveň pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol (vč. konzervatoří)
a školních družin zřízených územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí v krajích, ve kterých byla dosažená úroveň odměňování těchto pracovníků v roce 2017 nižší než úroveň odměňování ve dvou krajích s nejvyšší dosaženou úrovní odměňování uvedených pracovníků (zvlášť pro každý jednotlivý, výše uvedený, druh školy či školní družinu), a tím částečně vyrovnat mezikrajové rozdíly v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol (vč. konzervatoří) a školních družin řízených územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí.
Další podrobnosti k této dotaci:

S pozdravem

Mgr. Jana Mančalová
Oddělení péče o pedagogické pracovníky-230
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Dobrý den,

děkuji Vám za podrobnou odpověď. Rozumím dobře, že je 3,96 % učitelek MŠ a 12,45 % vychovatelek ŠD začínajících, tedy do dvou let praxe? Odpovídá to statistikám o věku a praxi těchto zaměstnanců. Pokud ne, je zařazení do 8. platové třídy u části z těchto zaměstnanců s třemi a více lety praxe neoprávněné a měli by být správně v 9. platové třídě?

Radek Sárközi

Dobrý den,

statistika vypovídá jen o počtech, nikoli o praxi. Jsou to všechny učitelky nebo vychovatelky ŠD v ČR bez věkové hranice nebo služebním věku. Podle mého názoru u učitelek MŠ by to mohly být začínající  – procento 3,96 tomu může odpovídat (jistě ale ne stoprocentně). Vyšší procento je u vychovatelek ŠD, tam také vnímáme více dotazů ze stran těchto pedagogů, kteří si stěžují, že i např. byli opětovně přeřazení do nižší platové třídy – 8. PT. Speciálně jsme se v novém „Metodickém výkladu“ spolu s MPSV snažili najít co nejvýstižnější činnosti, které charakterizovaly 8. a 9. PT. „Metodický výklad“ je jedna věc, ale ředitelé škol si mnohdy záměrně vykládají „po svém“ nebo vychovatelkám sníží rozsah práce, kterou ale ony musí stejně vykonávat, jelikož vychovatelka musí dělat komplexní práci.

S pozdravem
Jana Mančalová

Odpověď na doplňujíc dotazy:

Dobrý den, pane magistře, 

Posílám Vám tabulky podle věkového složení v závislosti na platových třídách. 


Dále uvádíte, že se pedagogům, kteří mají středoškolské vzdělání s maturitou odpočítávají roky za vzdělání, to vyplývá z § 4 odst. 7 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a je to z důvodu, že ti, kteří studují např. Bc. nebo Mgr., museli se déle vzdělávat, oproti těm, kteří si již vydělávali, a pokud nastoupí na stejnou pozici, středoškoláci si již např. 3 roky vydělávají, je to vlastně takové ocenění dalšího studia.

Co se týká rozšíření platové tabulky, tak to je samozřejmě i naším cílem.

S pozdravem

Mgr. Jana Mančalová

Oddělení péče o pedagogické pracovníky-230

Žádné komentáře:

Okomentovat