pátek 12. října 2018

Seznam členů pracovní skupiny společného a speciálního vzdělávání MŠMT

Pedagogická komora podala na MŠMT žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odpověď zveřejňujeme... (Skupina v roce 2018 pracovala především na novele vyhlášky č. 27 o inkluzi nebo změnách ve školském zákoně a zákoně o pedagogických pracovnících.)

Pracovní skupina společného a speciálního vzdělávání

Vedoucí skupiny: Mgr. Ivana Blažková, oddělení speciálního vzdělávání MŠMT.

Externí členové skupiny:
 • Mgr. Milada Kondlerová, ředitelka Základní a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234,
 • Mgr. Martina Michalíková, ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4,
 • Mgr. Iva Doležalová, vedoucí SPC Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4,
 • PhDr. Jana Zapletalová, náměstkyně sekce III Národního ústavu pro vzdělávání,
 • Mgr. Jan Korda, ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6,
 • PaedDr. Petr Petráš, hlavní metodik SPC Národního ústavu pro vzdělávání,
 • Mgr. Lenka Mejdrová, zástupkyně ředitele Střední školy a základní školy Žamberk, pracovnice PPP Ústí nad Orlicí,
 • PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP Ústí nad Orlicí,
 • Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor České školní inspekce,
 • PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka Základní školy J. Gutha Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22,
 • Mgr. Jiří Novák, Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden, z.s.,
 • Mgr. Pavla Katzová, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska z.s.,
 • PhDr. Lenka Felcmanová, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s., 
 • Mgr. Martin Šimáček, META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů,
 • Mgr. Martin Odehnal, Asociace speciálních pedagogů ČR, z.s.,
 • PhDr. Marcela Bernardová, Asociace speciálních pedagogů ČR, z.s.,
 • PaedDr. Stanislav Drbout, Asociace speciálních pedagogů ČR, z.s.,
 • Mgr. Radek Sárközi, Pedagogická komora, z.s.,
 • Mgr. Alexandr Bednář, Asociace logopedů ve školství, z.s.,
 • Mgr. Tomáš Habart, Člověk v tísni,
 • Mgr. Lubomír Martinec, Národní ústav pro vzdělávání.

Žádné komentáře:

Okomentovat