čtvrtek 4. října 2018

Revize rámcových vzdělávacích programů (pracovní skupiny NÚV)

Pedagogická komora zaslala Národnímu ústavu pro vzdělávání žádost o následující informace (podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím):
1) Které pracovní skupiny v roce 2018 působí nebo působily na NÚV (včetně pracovních skupin, které se zabývají revizí rámcových vzdělávacích programů a jejich částí).
2) Jména a příjmení osob v jednotlivých pracovních skupinách (včetně informace o organizaci, kterou daná osoba zastupuje, nebo která ji do dané pracovní skupiny vyslala).
3) Jméno a příjmení pracovníka NÚV, který danou pracovní skupinu vede (včetně kontaktu na něj).

Národní ústav pro vzdělávání odpověděl na otázky č. 1 a 3. Otázku č. 2 nezodpověděl (Pedagogická komora se proti neposkytnutí této informace odvolala k MŠMT).

Odborné skupiny pro revizi RVP
 • Matematika: Eva Zelendová, eva.zelendova@nuv.cz, Miroslav Bartošek, miroslav.bartosek@nuv.cz
 • Chemie: Martina Černá, martina.cerna@nuv.cz
 • ICT: Daniela Růžičková, daniela.ruzickova@nuv.cz
 • Zeměpis, geografie: Josef Herink, josef.herink@nuv.cz
 • Umění a kultura: Markéta Pastorová, marketa.pastorova@nuv.cz
 • Přírodopis, biologie: Jakub Holec, jakub.holec@nuv.cz
 • Český jazyk: Ivana Kolářová, ivana.kolarova@nuv.cz, Miloš Mlčoch, milos.mlcoch@nuv.cz
 • Literární výchova: Petr Koubek, petr.koubek@nuv.cz
 • Cizí jazyk, druhý cizí jazyk: Jitka Tůmová, jitka.tumova@nuv.cz
 • Dějepis: Josef Herink, josef.herink@nuv.cz
 • Výchova k občanství, občanský a společenskovědní základ: Alena Hesová, alena.hesova@nuv.cz
 • Osobnostní a sociální výchova: Dagmar Vorlíková, dagmar.vorlikova@nuv.cz
 • Fyzika: Jaroslav Fidrmuc, jaroslav.fidrmuc@nuv.cz
 • Bezpečnost a obrana: Petr Polívka, petr.polivka@nuv.cz
 • Tělesná výchova: Petr Polívka, petr.polivka@nuv.cz
 • Výchova ke zdraví: Jan Tupý, jan.tupy@nuv.cz
 • Předškolní vzdělávání: Hana Splavcová, hana.splavcova@nuv.cz
 • Primární vzdělávání: Hana Havlínová, hana.havlinova@nuv.cz
Oborové skupiny NÚV
 • Doprava, logistika, pošty: Bohumil Krajča, bohumil.krajca@nuv.cz
 • Ekologie a ochrana životního prostředí: Jana Motyková, jana.motykova@nuv.cz
 • Ekonomika a podnikání: Lukáš Hula, lukas.hula@nuv.cz
 • Elektrotechnika a telekomunikace: Jiří Nosek, jiri.nosek@nuv.cz
 • Gastronomie, hotelnictví, turismus: Taťána Vencovská, tatana.vencovska@nuv.cz
 • Informační služby: Lukáš Hula, lukas.hula@nuv.cz
 • Informační technologie: Jiří Nosek, jiri.nosek@nuv.cz
 • Kožařství: Libuše Burešová, libuse.buresova@nuv.cz
 • Lesní hospodářství: Karel Opočenský, karel.opocensky@nuv.cz
 • Múzické umění: Blanka Vážná, blanka.vazna@nuv.cz
 • Obchod: Vladimíra Zezulková, vladimira.zezulkova@nuv.cz
 • Osobní a provozní služby: Eva Haňková, eva.hankova@nuv.cz
 • Pedagogika: Jana Kašparová, jana.kasparova@nuv.cz
 • Polygrafie: Lenka Bečvářová, lenka.becvarova@nuv.cz
 • Právo a veřejná správa: Bohumil Krajča, bohumil.krajca@nuv.cz
 • Potravinářství: Jana Nováčková, jana.novackova@nuv.cz
 • Sociální činnost: Jana Kašparová, jana.kasparova@nuv.cz
 • Stavebnictví: Michael Stibůrek, michal.stiburek@nuv.cz
 • Strojírenství, hutnictví, slévárenství: Pavol Ondrejkovič, pavol.ondrejkovic@nuv.cz
 • Technická chemie a chemie silikátů: Barbora Anfilova Husová, barbora.husova@nuv.cz
 • Textilnictví a oděvnictví: Libuše Burešová, libuse.buresova@nuv.cz
 • Užité umění: Blanka Vážná, blanka.vazna@nuv.cz
 • Zdravotnictví: Jana Kašparová, jana.kasparova@nuv.cz
 • Zemědělství: Zdeňka Szebestová, zdenka.szebestova@nuv.cz
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů: Petr Spousta, petr.spousta@nuv.cz

2 komentáře:

 1. Tak by mne zajímalo, zda jsou tam zastoupeni alternativy, např. Prof Hejný, Montessori, waldorf, zda jsou tam zastoupení vědci/psychologové a učitelé zabývající se kognitivní zralostí a vývojovou psychologií dětí různých věkových skupin, zda je tam zastoupen vzdělávací výzkum obecně, zda jsou tam prognostici, demografové a sociologové, vědci zabývající se výzkumem vlivu rozšířeného používání chytrých technologií na proces vzdělávání a podobně. Jeden by řek, že při tvorbě takto zásadního systémového nástroje, by to chtělo informovaná rozhodnutí.

  Také by mne zajímalo, kdo a na jakém filosofickém základě pracovní skupiny NÚV úkoluje.

  OdpovědětVymazat
 2. Na složení jednotlivých pracovních skupin jsme se NÚV rovněž ptali, ale tuto informaci nám odmítli poskytnout, proto jsme museli podat odvolání k MŠMT. Na vyřízení mají celkem 30 dní...

  OdpovědětVymazat