pondělí 14. srpna 2023

Oficiální návrh nové hygienické vyhlášky pro školy

Ministerstvo zdravotnictví dnes zveřejnilo v systému VeKLEP oficiální návrh nové vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin. Vnější připomínkové řízení bude ukončeno již 28. srpna 2023. 

"Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení."

Oproti současnému znění bude z hygienické vyhlášky vypuštěna většina minimálních standardů, kterými se museli doposud řídit projektanti při návrhu nových školních budov nebo rekonstrukcí. To je výrazný krok zpět. Nebude stanoven minimální počet metrů čtverečních na 1 žáka v učebně. Ruší se povinnost mít v základních a středních školách oddělené toalety pro chlapce a dívky. Nebude stanoven minimální počet toalet. Ruší se minimální velikost nezastavěného pozemku (zahrady) u mateřských škol...

"Na základě výjimky stanovené předsedou Legislativní rady vlády (č.j. 35491/2023-UVCR) není k tomuto návrhu zpracováno hodnocení dopadů regulace a bylo zkráceno meziresortní připomínkové řízení na 10 pracovních dní."

Žádné komentáře:

Okomentovat