neděle 27. srpna 2023

Chaos v hygienických normách pro školy

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., okomentoval chystané změny v hygienických (i dalších) normách pro školy a dětské skupiny:

"Pokud bude schválena nová hygienická vyhláška pro školy Ministerstva zdravotnictví, dostane se do rozporu se stávající vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí pro dětské skupiny, která se nemění. Pro malé dětské skupiny od 5 do 12 dětí by pak platily přísnější hygienické normy než pro velké mateřské, základní a střední školy nebo pro dětské skupiny od 13 do 24 dětí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně novelizuje zákon o dětských skupinách, který má nově umožnit vznik sousedských dětských skupin pro maximálně 4 děti.

Ministerstvo vnitra již vydalo novelizaci vyhlášky s přísnějšími požárními normami. Kvůli ní hrozí zánik mnoha dětským skupinám.

Ministerstvo pro místní rozvoj aktuálně připravuje novou stavební vyhlášku, v níž se odkazuje na současnou hygienickou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví pro školy, z níž se ovšem minimální standardy budou škrtat.

Zatímco v nařízení vlády k zákoníku práce, který je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí zůstává požadavek na oddělené toalety pro zaměstnance (muže a ženy), v nové hygienické vyhlášce Ministerstva zdravotnictví se povinnost zajistit oddělené záchody pro žáky základních a středních škol (chlapce a dívky) ruší. V nařízení vlády zůstává stanoven minimální prostor na jednoho zaměstnance 2 metry čtvereční, v hygienické vyhlášce se minimální prostor na jedno dítě v zahradě i herní místnosti mateřské školy (4 metry čtvereční), na jednoho žáka v učebně základní školy (1,65 metrů čtverečních) nebo na jednoho žáka v učebně střední školy (2 metry čtvereční) zcela ruší.

Ministerstvo zdravotnictví dále chystá novelu vyhlášky, která přinutí školy i dětské skupiny měřit hladinu oxidu uhličitého ve třídách. V důsledku to znamená, že učebny budou muset být vybaveny nejenom měřáky, ale i vzduchotechnikou, aby byly nové normy dodrženy. To si vyžádá značné finanční náklady od zřizovatelů a majitelů.

Původní záměr ušetřit na výstavbě, rekonstrukcích a opravách budov tak dopadne zcela opačně... Jedním slovem Kocourkov!"Uvedené změny se týkají následujících právních předpisů:

Žádné komentáře:

Okomentovat