středa 19. července 2023

NPI: Odpovědi ke koncepcím vzdělávacích oblastí (revize RVP ZV)

Zveřejňujeme odpovědi na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou zaslal Národnímu pedagogickému institutu ČR prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi. Žádost se týkala aktuálně probíhající revize RVP ZV - složení tzv. procesní skupiny a odpovědí na dotazy ke koncepcím vzdělávacích oblastí.  

NPI zveřejnil tyto koncepce na svém webu a místo možnosti je připomínkovat nabídl pouze formulář, jehož prostřednictvím bylo možné zasílat po dobu pouhých 10 dnů dotazy. Odpovědi na dotazy k jednotlivým koncepcím vzdělávacích oblastí NPI zveřejnil na svých internetových stránkách až po podání naší žádosti o informace...

Žádné komentáře:

Okomentovat