pátek 12. srpna 2022

MŠMT: Členové pracovních skupin

Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, zaslal MŠMT žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně složení pracovních skupin MŠMT (Sekce vzdělávání a mládeže), do kterých jsou zapojeni externisté. Při MŠMT fungovaly ve školním roce 2021/2022 následující pracovní skupiny:

  • Expertní panel MŠMT pro revizi RVP ZV
  • Nezávislá odborná komise pro přijímací zkoušky
  • Nezávislá odborná komise pro maturitní zkoušky
  • Meziresortní pracovní skupina pro předškolní vzdělávání
  • Pracovní rada pro aktualizaci a RVP pro předškolní vzdělávání
  • Rada pro mládež, neformální a zájmové vzdělávání
  • Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace 
  • Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání
  • Akreditační komise pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Žádné komentáře:

Okomentovat