úterý 15. března 2022

V mateřských školách je minimum volných míst pro děti z Ukrajiny

Z aktuálních statistik ministerstva školství vyplývá, že české mateřské školy jsou skoro plné. Počet volných míst pro děti z Ukrajiny je ve většině školek minimální. V mateřských školách, které zřizují obce, je průměrně 22 dětí na třídu. Maximálně může být v jedné třídě mateřinky 24 dětí. Na výjimku ještě o další čtyři děti více.

„Třídy mateřských škol jsou většinou zcela plné, protože jejich financování je nastaveno tak, že každé chybějící dítě je znát především v rozpočtu na provozní zaměstnance,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.


V základních a středních školách je situace lepší. Třídy obecních ZŠ navštěvuje průměrně 20 žáků, krajské SŠ mají v průměru 23 žáků na třídu. Maximum dle zákona činí 30 žáků ve třídě. Na výjimku až 34 žáků. Soukromé ani církevní školy ukrajinské žáky povinně přijímat nemusejí, veřejné základní školy ano.

„Z hlediska celorepublikového průměru je volných míst pro děti z Ukrajiny v základních i střeních školách relativně dost, ovšem neplatí to pro všechny kraje nebo některé konkrétní školy,“ říká učitelka Markéta Emmer Illová, „určitý problém by mohl nastat v případě školních družin.“

V družinách obecních základních škol je průměrně 25 dětí na jedno oddělení. Maximální počet činí 30 dětí.

„Nízký počet míst v mateřských školách pro děti z Ukrajiny by bylo možné kompenzovat zakládáním dětských skupin, které jsou mnohem flexibilnější,“ navrhuje Radek Sárközi, „v případě školních družin by mohly ukrajinské děti pobývat ve třídách prvního stupně základních škol, pokud má škola samostatné třídy pro družinu, a následně se vyměnit.“

Ředitelé škol zatím nedostali z ministerstva školství informace, jak budou financovány zvýšené náklady, které s příchodem přibližně 100 000 dětí z Ukrajiny nastanou.

„Státní rozpočet na rok 2022 byl schválen až minulý týden ve čtvrtek, přesto vůbec nepočítá s penězi navíc pro školy, kam nastoupí ukrajinští žáci,“ upozorňuje Radek Sárközi, „oproti loňskému roku obsahuje dokonce snížení financí na ostatní neinvestiční výdaje ve výši skoro jedné miliardy korun, takže školy budou mít méně peněz na pomůcky a učebnice pro žáky.“

V pátek Poslanecká sněmovna schválila trojici zákonů „Lex Ukrajina“, které zjednodušují pravidla pro příchozí z Ukrajiny. Ve čtvrtek budou speciální legislativu projednávat senátoři. Zatímco zákon, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, garantuje dětským skupinám finance na každé přijaté dítě z Ukrajiny, zákon připravený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy způsob financování míst pro ukrajinské žáky neobsahuje.

„Pokud by vznikaly především samostatné třídy pro ukrajinské děti, kde by se do konce školního roku učily prioritně češtinu a ostatní výuku by měli žáci v ukrajinštině, bude muset vláda zaplatit ukrajinské učitelky a učitele češtiny,“ dodává Radek Sárközi.

Ukrajinské ministerstvo školství organizuje distanční výuku pro žáky. Na svém webu zveřejnilo řadu učebnic i dalších elektronických materiálů. Někteří ukrajinští učitelé vyučují své žáky na on-line.

Národní pedagogický institut financuje pozici adaptačního koordinátora pro žáky-cizince. Škola si může požádat o finanční příspěvek 10 000 korun. Tento pracovník obdrží smlouvu na maximálně 50 hodin. Působit může na škole jeden měsíc. Tento projekt běží již delší dobu. Netýká se tudíž výhradně ukrajinských žáků.

Další informace:
Průměrné počty dětí a žáků ve třídách (2021/2022)
LEX Ukrajina (návrhy zákonů)
Ukrajinské děti v českých školách (rozcestník odkazů)

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat