pondělí 22. února 2021

Školský výbor PSP: Usnesení k situaci COVID-19

Školský výbor Poslanecké sněmovny přijal dne 17. února 2021 usnesení k situaci COVID-19. Pedagogická komora, z. s., iniciovala následující body tohoto usnesení (především jsme apelovali na to, aby se jednotlivé body týkaly všech typů škol i školských zařízení a všech zaměstnanců, nikoliv výhradně učitelů, jak bylo původně avizováno):

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

V. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o urychlené předložení návrhu vládě na zajištění dostatečného množství kvalitních ochranných pomůcek (respirátory, nanoroušky) pro pedagogické a nepedagogické pracovníky mateřských škol, speciálních škol a tříd (školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona) a zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy (dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, diagnostické ústavy) a předložení informace do 22. února 2021.

VI. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR o urychlené zařazení pedagogických a nepedagogických pracovníků základních uměleckých škol a školských poradenských zařízení mezi prioritní skupiny pro očkování proti COVID-19;

IX. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR o předložení návrhu, který umožní ředitelům speciálních škol rozhodnout na základě podmínek v dané škole, kteří žáci školy budou moci pokračovat v distanční formě vzdělávání, přestože aktuální stupeň krizových opatření (PES) pro Českou republiku umožní návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání ve škole, do 22. února 2021;

Žádné komentáře:

Okomentovat