sobota 20. června 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Reakce z ministerstev

Zveřejňujeme oficiální reakce, které Pedagogická komora obdržela z ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví.


Vybrané citace z odpovědi MŠMT
"Pedagogická komora poukazuje správně, že některá doporučení v manuálech nemají závazný charakter. Závazné jsou ty podmínky provozu, které plynou z právních předpisů, nebo z krizových respektive mimořádných opatření. Ty je potřebné bezezbytku naplnit. Ostatní doporučení je vhodné vnímat jako návod, který je možné adaptovat na místní podmínky."
"Co se týče doporučení k organizaci pohybu žáků před školou: Pokyny a doporučení k organizaci pohybu žáků před vstupem do školy jsou uvozeny slovy „minimalizovat velké shromažďování osob před školou“. Přestože může jít o veřejné prostranství, tak má škola několik možností, jak napomoci tomuto cíli. Přitom ředitel využívá pravomoci a nástroje, které má."
"Z právního pohledu pak nepovažujeme za správný názor potřeby změny vyhlášek MŠMT."
"K možnostem, jak organizovat práci zaměstnancům náležejícím do rizikové skupiny, MŠMT publikovalo doplnění informací obsažených v manuálech na https://www.msmt.cz/pracovne-pravni-zalezitosti-zamestnancu-skol."
Vybrané citace z odpovědi MZ

"odbor kontroly Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) obdržel Vaši petici
za jednoznačná pravidla pro otevírání mateřských škol a nárok na ošetřovné pro rodiče dětí.
Sděluji Vám, že MZ nemá kompetence řešit tuto problematiku. Z textu petice vyplývá, že jste se také obrátil na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož pravomoci je řešení této problematiky, odkud očekávejte vyřízení.
Dále Vám sděluji, jsem část petice, která souvisí s hygienickými podmínkami
v mateřských školách, jsem dle příslušnosti postoupila k dalšímu postupu náměstkyni pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničce MZ."

Žádné komentáře:

Okomentovat