pátek 24. dubna 2020

Poděkování školského výboru Poslanecké sněmovny

Publikujeme část Usnesení č. 201 Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 32. schůze ze dne 20. dubna 2020 k Aktuální situaci ve školských zařízeních v důsledku COVID 19, příprava na znovuotevření škol z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, pedagogických a nepedagogických pracovníků. Celé usnesení školského výboru Poslanecké sněmovny ve formátu PDF je k dispozici zde. Audiozáznam příslušné části schůze zveřejnila poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD), která přijetí tohoto usnesení navrhla (naleznete ho zde).

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po vyslechnutí informace ministra Roberta Plagy za MŠMT, zpravodajské zprávy posl. Kateřiny Valachové a po rozpravě

I. oceňuje mimořádné nasazení pedagogických pracovníků, nepedagogických pracovníků a rodičů při zajištění a pokračování vzdělávání dětí, žáků a studentů distančním způsobem po uzavření škol v důsledku pandemie COVID19 a vyslovuje jim poděkování;

II. bere na vědomí harmonogram znovuotevření škol ze dne 14. dubna 2020;

III. bere na vědomí stanoviska k harmonogramu znovuotevření škol:
Unie školských asociací ČR CZESHA;
Asociace ředitelů gymnázií;
Sdružení učňovských zařízení ČR;
Českomoravského odborového svazu pracovníků školství;
Svazu průmyslu a dopravy ČR;
Pedagogické komory, z. s.;
Informačního centra o vzdělávání EDUin;
Učitelské platformy;

IV. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu zaslalo:
1. Metodické pokyny Ministerstva zdravotnictví ke znovuotevření škol bez zbytečného odkladu;
2. Informaci o přípravě a vývoji plnění harmonogramu znovuotevření škol v jednotlivých typech školských zařízení.

Žádné komentáře:

Okomentovat