sobota 22. června 2019

Zařazení do platové třídy u ředitelek mateřských škol (MPSV)

Pedagogická komora, z. s., získala text odpovědi z ministerstva školství ve věci zařazení do platové třídy u ředitelek mateřských škol, ve které se MŠMT odvolává na stanovisko ministerstva práce a sociálních věcí...

Vážená paní ředitelko,

k Vaší žádosti o výklad k zařazení ředitelek mateřských škol do platové třídy Vám sděluji, že jsme se dotazovali na Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), zda je možné ředitele mateřských škol zařadit do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací (dále jen „katalog prací“), oddílu B. 1. části dílu 1.01 Koordinační, projektový a programový pracovník, katalogové číslo 1.01.12, přestože nesplňují vzdělání pro výkon práce v dané platové třídě stanovené § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení o platových poměrech“).

Podle vyjádření MPSV je v povolání Koordinační, projektový a programový pracovník uveden (1.01.12) v 11. platové třídě bod 2, který je od počátku určen pro zařazení vedoucích zaměstnanců – statutárních orgánů příspěvkových organizací nebo jiných právnických osob ve veřejných službách a správě. Předpokládá se, že právě tyto osoby (ředitel nebo jeho statutární zástupce) budou komplexně koordinovat veškeré činnosti související se správou organizace (ekonomické, personální, technické, provozní atd.), a právě proto je tato platová třída pro takovéto statutární orgány jako nejnižší přípustná (při výkonu nebo řízení složitějších prací se určí platová třída podle těchto prací vyšší). Toto platí jak pro ředitele škol, tak i pro ředitele jiných organizací, v nichž se vykonávají třeba i jednodušší činnosti (například příspěvkové organizace, jejichž předmětem je stravování, technická správa, apod.).

Dále uvádíme, že ředitelky mateřských škol jsou pedagogickými pracovníky, a proto by měly být odměňovány podle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, přestože budou platově zařazeny podle povolání Koordinační, projektový a programový pracovník (1.01.12), a to také z důvodu, že v povolání učitel není zohledněna komplexní koordinace veškerých společných činností organizace.

Další možností jak zohlednit míru velikosti organizace a náročnost řízení by měla být odstupňována příplatkem za vedení.

S pozdravem

Mgr. Jana Mančalová
Oddělení péče o pedagogické pracovníky-230

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel.: +420 234 811 546
e-mail: Jana.Mancalova@msmt.cz
www.msmt.cz

Aktuální znění zákona č. 563/2004 Sb. naleznete na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich-1

Žádné komentáře:

Okomentovat