neděle 12. května 2019

Týden škol v černé byl nejúspěšnější akcí Pedagogické komory

Radek Sárközi zodpověděl otázky webu Česká škola již 17. dubna 2019. Protože doposud nebyl tento rozhovor zveřejněn (a zřejmě ani nebude...), publikujeme odpovědi alespoň na internetových stránkách Pedagogické komory.
Jak hodnotíte akci Týden škol v černé? Byla úspěšná?

Týden škol v černé hodnotím jako naši nejúspěšnější akci od doby, kdy spolek Pedagogická komora vznikl. Jedná se o součást kampaně Školy zůstávají v černé, která začala Dnem učitelů v černé. Obě akce jsme koordinovali s kolegy ze Slovenské komory učitelů a chceme v tom pokračovat, protože se nám spolupráce osvědčila. Podpořili jsme i stávkující učitele v Polsku. Největší přínos Týdne škol v černé vidím v tom, že se na řadě škol spolu domluvily celé sborovny, pedagogové se společně vyfotili v černém oblečení a fotografii zveřejnili (buď přímo na webu školy, nebo nám ji zaslali e-mailem). To, že se učitelé nebáli takto veřejně vstoupit a upozornit na konkrétní problémy ve školství, je velmi důležitý první krok, na který chceme navázat dalšími akcemi. U řady učitelů převládly v minulosti pocity marnosti a rezignace. Díky aktuálním akcím Pedagogické komory začínají pedagogové vzájemně spolupracovat a školy se postupně aktivizují. Jsem rád, že si učitelé začínají uvědomovat, že za ně lepší pracovní podmínky nikdo nevybojuje, musí se ozývat sami, a to veřejně a velmi hlasitě.

Kolik škol (učitelů) se akce účastnilo?

Do akce se zapojili pracovníci z přibližně tisícovky škol. Přesnou evidenci počtu škol či učitelů jsme nedělali. Někdo se ozval přes Facebook, někdo vyplnil formulář na webu Pedagogické komory, někdo poslal fotku. Fotografie mohou školy posílat až do konce dubna, některé z nich jsou k dispozici na webu Pedagogické komory (www.pedagogicka-komora.cz), většinu najdete v naší facebookové skupině Pedagogická komora – diskuze o školství… nebo na naší facebookové stránce Pedagogická komora, zapsaný spolek.

Byl mediální ohlas akce odpovídající?

S mediálním ohlasem jsem nadmíru spokojen. Pedagogická komora se díky Dnu učitelů v černé a Týdnu škol v černé dostala do hlavních zpráv televizí Nova, Prima i ČT. Velký rozhovor odvysílala rovněž DV TV nebo ČT24. Jsem rád, že se řada učitelů nebála vystoupit na kameru v televizních reportážích. Dostali jsme prostor i v Českém rozhlase a ještě vyjde několik článků v časopisech. Takový ohlas neměla ani petice proti kariérnímu řádu s 21 609 podpisy. Za nejdůležitější považuji, že se nám podařilo do médií dostat i jiná témata, než jsou platy ve školství. Například problémy s inkluzí, přebujelou byrokracií, nedostatkem financí na pomůcky, netransparentním rozhodování na ministerstvu školství apod. Chtěli jsme hlavně informovat rodiče dětí, že politici školství zanedbávají a že ve skutečnosti není prioritou.

Máte nějaké reakce z ministerstva školství?

Reakcí z ministerstva školství jsem zaznamenal několik. V pondělí jako v jednom šiku vystoupili na tiskové konferenci Robert Plaga, František Dobšík (školské odbory) a Jiří Zajíček (CZESHA) se zavádějící informací o platech učitelů. Cílem bylo zmanipulovat veřejné mínění. Ministr školství a šéf školských odborů vystoupili v pořadu na TV Barrandov, který se sice jmenuje Duel, ale spíše vyzněl jako „Duet“, protože si tam oba notovali. Ministr Plaga také poskytl videorozhovor Učitelské platformě, kterou jsem původně oficiálně oslovil, aby se k naší akci Týden škol v černé připojila, ale doposud jsem od nich neobdržel žádnou odpověď. Oslovil jsem rovněž ČMOS PŠ. Tyto organizace evidentně spolupracovat nechtějí a upřednostňují dobré vztahy s ministerstvem školství před prosazováním zájmů pedagogů a řešení problémů ve školství. Na dopisy s žádostí o osobní jednání adresované ministrovi školství a premiérovi očekávám odpověď do konce dubna. Pak se rozhodneme, jak postupovat dál. Primárně chceme jednat, nikoliv demonstrovat, nebo dokonce stávkovat. 23. dubna bude Pedagogická komora prezentovat otevřený dopis politikům za záchranu českého školství ve školském výboru Senátu. Rádi bychom ho představili i ve školském výboru Sněmovny, až se situace v něm uklidní a zvolí si nového předsedu.

Jak to myslíte se stávkovou pohotovostí?

Pokud by ze strany vlády nebyla ochota jednat o návrzích Pedagogické komory, které jsou podrobně popsány v našem otevřeném dopise politikům za záchranu českého školství (zatím ho podepsalo přes 3 800 pedagogů), budou muset následovat další akce zaměřené na veřejnost. Nespokojenost učitelů je značná. Stávková pohotovost je jednou z možností. Jen chci upozornit, že stávková pohotovost není stávka a ani to není demonstrace. Spočívá v tom, že pracovníci škol veřejně deklarují, že selhaly všechny pokusy o jednání a politici je nutí začít připravovat stávku. Sleduji dění v Polsku, kde na podporu stávkujících učitelů demonstrují na náměstích rodiče žáků a pořádají sbírky na stávkový fond pro pedagogy. Jako hlavní úkol pro členy i nečleny Pedagogické komory v nejbližším období vidím nutnost vysvětlit rodičům, že učitelům jde o kvalitní školství pro jejich děti. Investice do vzdělání je nejefektivnější investicí. Jen ta může zajistit budoucí prosperitu České republiky. Šetřit na školství se nakonec vymstí všem. Jsou to hlavně ředitelé škol a učitelé, kdo nejlépe ví, co ve školství nefunguje a co je nutné změnit a jak. Proto na konkrétní problémy musí upozornit rodiče i politiky právě oni.

Radek Sárközi
Prezident spolku Pedagogická komora
www.pedagogicka-komora.cz

1 komentář:

  1. Odsud to vypadá, že vrchní cenzor na ČŠ chtěl slyšet úplně jiné odpovědi. Neslyšel je, neuslyší je a je z toho vytočenej. Bravo, pane Sárközi! ////

    OdpovědětVymazat