úterý 19. února 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Člověk a svět práce (revize RVP)

V médiích se opět objevily informace o "novém" vyučovacím předmětu "technika" na základních školách, který má nahradit současné pracovní činnosti (označované jako dílny, pozemky, pracovky, pěstitelské práce apod.). Upozorňujeme, že v současnosti si konkrétní vyučovací předměty vytvářejí jednotlivé školy (název předmětu, obsah, počet hodin...) ve svých školních vzdělávacích programech, a to na základě rámcových vzdělávacích programů. Pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií platí jednotný RVP ZV, kde je definována vzdělávací oblast Člověk a svět práce, která má aktuálně na 2. stupni ZŠ minimální časovou dotaci 3 hodiny (dříve 4 hodiny) a obsahuje několik tematických oblastí, z nichž je povinná pouze jedna Svět práce (neboli volba povolání). Ze zbylých si škola musí vybrat alespoň jednu další oblast: Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií.
Do roku 2016 byla součástí RVP ZV Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, která byla zrušena ministryní školství Kateřinou Valachovou. V ní činila minimální hodinová dotace pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ 20 hodin (nyní mají tito žáci 3 hodiny jako všichni ostatní)...

Žádné komentáře:

Okomentovat