úterý 27. listopadu 2018

Učitelky mateřských škol před kolapsem

V časopise Týden vyšel článek Učitelky mateřských škol před kolapsem, který informuje o průzkumu společnosti Edulab (ve spolupráci s katedrou psychologie PedF UK) zaměřeném na syndrom vyhoření u učitelek MŠ. Z textu článku vybíráme:

Pouze 21 procent učitelek netrpí žádnými projevy vyhoření. Jde spíše o pedagožky mladé a profesně spokojené. Zbytek ale bojuje nejčastěji s projevy fyzického rázu. Typickými pocity jsou únava, nedostatek síly jít do práce nebo naprostá fyzická vysílenost.

„Výsledky mne nepřekvapily a podle mého názoru krásně ukazují realitu. My dnes děti  nevychováváme, ale krotíme. A to za podmínek, kdy na jednu vyučující připadá i dvacet osm dětí a v rámci inkluze může být několik z nich s různými stupni postižení nebo s poruchou autistického spektra,“ říká Andrea Benešová, vedoucí sekce mateřských škol spolku Pedagogická komora a učitelka s více než třicetiletou praxí. Vyučující v mateřských školách jsou podle ní největšími soumary českého trhu práce. „Bohužel nejsme schopny narovnat páteř, držíme jako koně, až do naprostého selhání organismu,“ dodává Benešová.

Žádné komentáře:

Okomentovat