sobota 10. listopadu 2018

Připomínkujte Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023

Pedagogická komora obdržela k připomínkování  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023. Protože se jedná o zásadní koncepční materiál, rozhodli jsme se jeho text poskytnout nejen členům našeho spolku, ale všem zájemcům. Připomínky můžete zasílat na e-mail info@pedagogicka-komora.cz, ale preferujeme, když je vyznačíte přímo do textu jako komentář v online verzi, aby na ně mohli reagovat ostatní komentující. Připomínkování je možné do 25. listopadu 2018.

Z pracovní verze Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023 určené k připomínkování z října 2018 vybíráme:

Dnešní doba přináší potřebu reagovat na mnoho změn, které rychle přicházejí. Na změny společenské, technologické, ekonomické, kulturní, ale i na změny, které s sebou přináší digitalizace a globalizace. Musíme průběžně sledovat nejen trendy a poptávku po dovednostech, podporovat rozvoj kvalifikace, konkurenceschopnosti, dovedností i kompetencí, prosazovat rovnost, sociální soudržnost, ale také budovat vztah ke vzdělávání a vzdělání. A právě vzdělání je klíčové. Vzdělání nás může vybavit dovednostmi, pomocí nichž obstojíme ve stále složitější společnosti. Z těchto důvodů je potřeba mít k dispozici sjednocující nástroj pro formování vzdělávací soustavy, základní prvek pro komunikaci mezi centrem (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a jednotlivými kraji, v němž budou zakotveny mimo jiné záměry, cíle a kritéria vzdělávací politiky. Takovýmto nástrojem je v České republice již 17 let Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, který je od roku 2014 implementačním dokumentem Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, jež vytváří rámec vzdělávací politiky v České republice.

Žádné komentáře:

Okomentovat