středa 31. října 2018

Průzkum Pedagogické komory: Skutečná pracovní doba učitelů ZŠ a SŠ

Milí členové spolku Pedagogická komora, budeme rádi, když se zapojíte do průzkumu Pedagogické komory, jehož cílem je zmapovat skutečnou pracovní dobu učitelů a třídních učitelů. Náš průzkum se týká pouze učitelů základních a středních škol. Průzkum jiných pedagogických profesí (vychovatelé, asistenti...) a jiných stupňů (MŠ, VOŠ, VŠ...) či jiných institucí (poradenská zařízení, dětské domovy...) plánujeme provést později, pokud bude tento průzkum úspěšný. V příloze naleznete průvodní dopis a excelovskou tabulku, kterou si nejprve uložte na svůj počítač a následně průběžně vyplňujte (obsahuje dva listy - druhý je pouze pro třídní učitele, první pro všechny učitele ZŠ a SŠ). Podrobné pokyny naleznete v průvodním dopise od pana ředitele Štefana Klímy, který tento průzkum organizuje, za což mu patří velký dík, protože vyhodnocení bude obnášet spoustu práce. Průzkum zahrnuje celý měsíc listopad 2018. Pokud se do průzkumu zapojíte až v průběhu listopadu, vyplňte prosím tabulku zpětně k 1. 11. 2018. Věříme, že v budoucnu tento náš průzkum převezme některá z českých pedagogických fakult a zpracuje kvalitativní i kvantitativní výzkum založený na profesiogramech pedagogických pracovníků. Podobný průzkum proběhl například v Německu: Jaké je skutečné pracovní vytížení učitelů v Německu.

Vážení kolegové,

naše učitelské povolání je nádherné. Přináší spoustu krásných okamžiků a zajímavých dní. Práce to je pozoruhodná a není jednotvárná. Patříme k nejdůležitějším profesím, protože jsou to právě učitelé, kdo spoluvytváří budoucnost této společnosti. O to smutnější je, že veřejnost často nezná situaci ve školství. Práce učitelů všech stupňů škol není doceněna. Domníváme se, že je třeba lépe informovat veřejnost, co naše práce obnáší. Musíme získat veřejné mínění na naši stranu. 

Proto jsme (jako první odrazový můstek) připravili průzkum, který ukáže pravdu o skutečném pracovním vytížení učitelů na základních a středních školách. Budeme rádi, když se do něj zapojíte a pomůžete nám získat relevantní data. Do průzkumu se mohou zapojit všichni učitelé ZŠ a SŠ (list číslo jedna v přiložené tabulce). Druhou částí je průzkum pracovního vytížení třídních učitelů na ZŠ a SŠ (list číslo dvě v přiložené tabulce). 

Vyplňují se všechny dny v měsíci. Tedy i neděle, pokud v tento den například opravujete písemné práce žáků. Třídní učitelé vyplňují obě tabulky. Netřídní učitelé vyplňují pouze první tabulku. Vysvětlivky naleznete pod jednotlivými tabulkami. Sběr dat probíhá za celý měsíc listopad 2018. Konkrétní činnosti uvádějte v bodech, aby bylo jednoznačně prokazatelné, co jste dělali. K případným dotazům využijte facebookový profil Pedagogické komory (https://www.facebook.com/PedagogickaKomora/) nebo e-mail (pruzkum@pedagogicka-komora.cz).

Prosíme, napište nejprve (v průběhu listopadu) na e-mail pruzkum@pedagogicka-komora.cz, že se do průzkumu zapojujete. V prvním prosincovém týdnu pak zašlete vyplněné tabulky na tento email jako přílohu (buď přímo elektronicky, pokud jste je vyplňovali na počítači, nebo naskenované, pokud jste je vyplňovali ručně). Originály si uschovejte, pokud je budeme potřebovat, požádáme dodatečně o jejich zaslání poštou. 

Za Pedagogickou komoru děkuje

Štefan Klíma
pruzkum@pedagogicka-komora.cz

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz 

Přílohy (klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit odkaz jako...")

Žádné komentáře:

Okomentovat