sobota 6. října 2018

Platy ve školství za první pololetí roku 2018

Pedagogická komora získala od MŠMT informační datovou svodku Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. – 2. čtvrtletí 2018 včetně příloh. Z rozsáhlého dokumentu vybíráme nejdůležitější údaje o platech.

Regionální školství

V regionálním školství bylo v přepočtu zaměstnáno 253,6 tis. osob. Průměrné měsíční nominální mzdy/platy zaměstnanců včetně vedoucích zaměstnanců regionálního školství (za všechny zřizovatele) dosáhly celkem 27 975 Kč. Průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků bez vedoucích zaměstnanců (placených jen ze st. rozpočtu včetně ESF) ve veřejném regionálním školství byl 30 074 Kč. Průměrný měsíční plat nepedagogických pracovníků bez vedoucích zaměstnanců (placených jen ze st. rozpočtu včetně ESF) ve veřejném regionálním školství byl 17 319 Kč. Průměrné měsíční mzdy/platy zaměstnanců regionálního školství meziročně vzrostly o 13,8 % (bez ohledu na zřizovatele a způsob odměňování), u učitelů regionálního školství (bez ohledu na zřizovatele a způsob odměňování) meziročně vzrostly o 13,4 %. Průměrná měsíční mzda/plat učitelů v regionálním školství (bez ohledu na zřizovatele a způsob odměňování) dosáhla 33 368 Kč.

Veřejné vysoké školy

Na veřejných vysokých školách bylo v přepočtu zaměstnáno 41,1 tis. zaměstnanců, Zaměstnanci veřejných vysokých škol pobírali v průměru 37 841 Kč. Meziroční nárůst průměrné měsíční mzdy financované ze státního rozpočtu činil 9,0 %.

Celorepublikové srovnání

Ve školství (bez státní správy) pracovalo celkem 295,7 tis. zaměstnanců. Průměrná měsíční nominální mzda/plat zaměstnanců ve školství (bez státní správy) dosáhla 29 375 Kč. Meziroční nárůst průměrné měsíční mzdy/platu ve školství (bez státní správy) činil 3 349 Kč, tj. 12,9 %.

Nominální hodnota průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců dosáhla v celém národním hospodářství ČR celkem za 1. – 2. čtvrtletí 2018 na přepočtené počty výše 31 062 Kč. (Údaje ČSÚ) Porovnáváme-li průměrné měsíční mzdy/platy ve školství s průměrnou mzdou všech zaměstnanců v celé ČR, pak průměrný měsíční plat zaměstnanců regionálního školství (veřejných zřizovatelů placených ze státního rozpočtu včetně ESF) za 1. – 2. čtvrtletí 2018 činí 90,6 % celorepublikového průměru. V případě učitelů regionálního školství (placených ze státního rozpočtu včetně ESF) se jednalo o 107,7 % celorepublikového průměru, z toho u učitelů mateřských škol 91,4 %, u učitelů základních škol 111,7 %, u učitelů středních škol 114,4 %, u učitelů vyšších odborných škol 116,8 %, u učitelů konzervatoří 112,9 % a u učitelů škol a školských zařízení nazývaných z důvodu návaznosti jako školy a školská zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 116,8 %.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat