pátek 28. září 2018

Činnost a úspěchy Pedagogické komory v uplynulém školním roce

Spolek Pedagogická komora byl oficiálně zaregistrován v říjnu 2017. Jeho vzniku předcházelo založení stejnojmenné facebookové skupiny a webu www.pedagogicka-komora.cz v únoru 2017. Nejprve jsme oslovili stávající tzv. kamenné asociace ke spolupráci, místo odpovědi ale začaly organizace jako je CZESHA a její členské spolky nebo ČMOS PŠ přijímat usnesení a vydávat prohlášení, že Pedagogická komora není třeba. Řadoví učitelé, ředitelé škol a další pedagogičtí pracovníci si ale myslí opak, jinak by neměla Pedagogická komora přes 2 000 členů ze všech typů i stupňů škol a všech pedagogických profesí.

Pokud se vám činnost Pedagogické komory líbí, můžete se stát jejími členy a podpořit tak naše aktivity, ať už aktivní činností nebo jen pasivně. Čím více bude mít Pedagogická komora členů, tím větší vyjednávací sílu bude mít vůči vládě. A tím rychleji se nám podaří prosadit pozitivní změny ve vzdělávání a zlepšení pracovních podmínek pro všechny pedagogy. 

Vyšlo v Učitelských novinách.

Díky naší petici proti kariérnímu řádu, kterou podepsalo 21 609 učitelů z 1 150 škol, se podařilo přesvědčit poslance, aby příslušnou novelu školského zákona neschválili. Iniciativa Pedagogická komora tak zabránila přijetí špatné legislativy, i když ji podporovalo vedení školských odborů a CZESHA. Ukázalo se, že pokud se řadoví pedagogové spojí, mohou velmi rychle prosadit své záměry. Škoda, že to neudělali mnohem dříve.

Neprodleně po vzniku spolku Pedagogická komora se jeho vedení sešlo s ministrem školství Robertem Plagou (ministři Kateřina Valachová a Stanislav Štech s námi jednat omítali) a dlouze jsme diskutovali o největších problémech českého školství. Jedním z výstupů jednání bylo, že se Pedagogická komora zapojí do činnosti pracovních skupin MŠMT – k novému resortnímu informačnímu systému, reformě financování škol a revizi inkluze.

Pedagogická komora podpořila petici Marka Hermana Dvouleté děti do školky nepatří, kterou podepsalo přes 14 000 občanů. Vzápětí jsme začali hledat širokou podporu pro novelu Václava Klause a dalších poslanců ODS, který navrhl zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách. Podařilo se nám přesvědčit valnou většinu poslanců a senátorů. Přidala se i řada dalších organizací. Naopak Unie školských asociací ČR - CZESHA, jejímž členem je i Asociace předškolní výchovy, se za ředitelky mateřských škol nepostavila. A vedení školských odborů dokonce podporovalo exministryni školství Kateřinu Valachovou, která chtěla garanci zachovat, přestože by to nebývalým způsobem zhoršilo pracovní podmínky všech učitelek mateřských škol. Nakonec pro její návrhy nehlasovali ani někteří poslanci a senátoři za ČSSD, což ukazuje, jak je její faktická pozice ve straně slabá, i když velmi často vystupuje v médiích.

Kvůli problematice předškolního vzdělávání jsme se sešli i s premiérem Andrejem Babišem a navrhli mu, aby vznikla meziresortní pracovní skupina ministerstva školství a ministerstva práce a sociálních věcí, která by tuto problematiku řešila komplexně. Zatímco mateřské školy spadají pod MŠMT, dětské skupiny a mikrojesle jsou pod křídly MPSV. Dalším tématem jednání byly chybějící prostředky na netarifní část platů kvůli financování inkluze. Pedagogická komora byla první, kdo informoval politiky, média i veřejnost, že krajům chybějí peníze a že ředitelé škol jsou nuceni snižovat svým zaměstnancům osobní příplatky nebo zkracovat úvazky učitelům (někde docházelo i k jejich propouštění). Největší negativní dopad byl opět na mateřské školy, které pro rok 2018 nedostaly finance na překrývání dvou učitelek pro dobu 2,5 hodiny denně v každé třídě.

Se školským ombudsmanem jsme jednali o vzniku pracovní skupiny pro snížení administrativní zátěže škol. Stejné téma jsme probírali i s ústředním školním inspektorem a ministrem školství. Představili jsme Pedagogickou komoru členům školského výboru Senátu i Poslanecké sněmovny, Svazu měst a obcí nebo účastníkům konference Asociace speciálních pedagogů ČR. Zúčastnili jsme se řady veřejných debat o vzdělávání.

V současné době je připraven v Poslanecké sněmovně pro hlasování v prvním čtení náš návrh na zvýšení specializačního příplatku na 2 500 a 3 500 Kč měsíčně a vznik nového příplatku pro třídní učitele ve stejné výši. Tento návrh Pedagogické komory si osvojil poslanec Marek Výborný a předložila ho skupina poslanců KDU-ČSL. MŠMT k němu zaujalo stanovisko kladné, vláda jako celek neutrální. Bohužel měsíc po našem návrhu předložila Kateřina Valachová s dalšími poslanci ČSSD nesmyslný návrh, který požaduje snížení specializačního příplatku na 500 až 1 000 Kč, což je polovina jeho stávající výše, a u příplatku za třídnictví navrhuje snížení jeho horní hranice. Pedagogická komora se proti tomu jako jediná ohradila. Vedení školských odborů i CZESHA k němu mlčí...

Pedagogická komora usiluje o větší transparentnost v rozhodování, a proto vyzvala MŠMT i NÚV, aby zveřejňovaly jména členů všech pracovních skupin a publikovaly zápisy z jednání. Aktivně jsme se zapojili do práce na revizích RVP, konkrétně v pracovních skupinách matematika a čeština.

Naším nejnovějším projektem je interaktivní mapa volných míst pro děti v mateřských školách, kterou naleznete na webu Pedagogické komory. Mateřské školy do ní mohou zadávat údaje o neobsazených místech, aby se k těmto informacím snáze dostali rodiče dětí.

Pedagogická komora připomínkuje školskou legislativu prostřednictvím Svazu průmyslu a dopravy ČR, který je členem tripartity. Zároveň se podílíme přímo na iniciování změn už v přípravné fázi. To se týkalo například chystané novelizace vyhlášky o inkluzi, do níž byla zakomponována řada našich návrhů. Jak vyhláška dopadne po lobbingu proinkluzivních neziskovek na MŠMT, je ovšem ve hvězdách… Našeho připomínkového řízení se může aktivně účastnit každý člen Pedagogické komory – text vždy publikujeme on-line, aby do něj mohl kdokoliv vepsat své připomínky. Tímto způsobem vznikaly už stanovy našeho spolku.

V naší skupině na Facebooku, kde je více než 5 800 diskutujících, mohou učitelé i ředitelé škol konzultovat své problémy, najdou tam tipy do výuky, diskuze o aktuálních problémech a často zde hlasujeme v rychlých anketách. Naposledy se například 90 % respondentů vyjádřilo, že by se zapojili do stávky, jejímž cílem by bylo splnění usnesení Poslanecké sněmovny, která vládě doporučila, aby zvýšila platy učitelům o 15 % již od září letošního roku.

Na webu Pedagogické komory jsme uspořádali anketu o nejlepšího ministra školství (absolutním vítězem se stal Petr Piťha) a nejhoršího ministra školství (tento titul přísluší Kateřině Valachové, která obdržela 66,6 % negativních hlasů). Našim členům jsme v jiné anketě položili řadu otázek k aktuálním problémům českého školství. Statisticky zpracované odpovědi jsme zprostředkovali médiím i politikům a řídíme se jimi při prosazování našich návrhů.

Pro členy spolku nabízíme řadu benefitů jako jsou slevy na konference nebo nákup knih, učebnic, výukových programů či vzdělávacích služeb. Pokud je členem Pedagogické komory přímo ředitel, může tyto výhody čerpat pro celou školu.

Pedagogická komora se etablovala v médiích. Po etapě, kdy jsme oslovovali novináře především my, přichází období, kdy kontaktují novináři nás a chtějí vyjádření k různým problémům škol. Díky tomu se hlas řadových učitelů a ředitelů škol dostává častěji k veřejnosti, k níž dříve promlouvali hlavně zástupci Eduinu. Snažíme se, aby média informovala o dění ve školství vyváženě a pravdivě. Opakovaně upozorňujeme na nízké výdaje na školství jako celek (nejen na platy) a na konkrétní problémy škol.

Pokud se vám činnost Pedagogické komory líbí, můžete se stát jejími členy a podpořit tak naše aktivity, ať už aktivní činností nebo jen pasivně. Čím více bude mít Pedagogická komora členů, tím větší vyjednávací sílu bude mít vůči vládě. A tím rychleji se nám podaří prosadit pozitivní změny ve vzdělávání a zlepšení pracovních podmínek pro všechny pedagogy.

Mgr. Radek Sárközi
prezident spolku
Pedagogická komora
www.pedagogicka-komora.cz

Vyšlo v Učitelských novinách.

Žádné komentáře:

Okomentovat