středa 28. března 2018

Výsledky ankety mezi členy spolku Pedagogická komora

Spolek Pedagogická komora uspořádal anketu mezi svými členy k aktuálním problémům českého školství. Jak odpovídali respondenti na některé otázky z elektronického dotazníku?

Navyšovat by se měla především...
- tarifní část platu. (86,3 % respondentů)

Příplatek za třídnictví by měl činit...
- 400 až 1 300 Kč měsíčně (současný stav). (0,1 % respondentů)
- minimálně 3 000 Kč měsíčně (původní návrh Iniciativy Pedagogická komora, který schválil Senát). (52,5 % respondentů)

Specializační příplatek by měl činit...
- 1 000 až 2 000 Kč měsíčně (současný stav). (2,1 % respondentů)
- 2 000 až 3 000 Kč měsíčně (návrh, který schválil Senát na podnět Iniciativy Pedagogická komora). (43,7 % respondentů)
- minimálně 3 000 Kč měsíčně (původní návrh Iniciativy Pedagogická komora). (44,7 % respondentů)

Schválená reforma financování škol založená na PHmax a platná od roku 2019...
- je lepší než současný systém. (9,8 % respondentů)
- by měla být odložena nejméně o 1 rok, protože není dostatečně připravena a školy si nemohou spočítat, jak na tom budou po jejím zavedení oproti současnému systému. (27,4 % respondentů)
- je horší než současný systém a neměla by být spouštěna vůbec. (10,9 % respondentů)
- Nevím. (48,3 % respondentů)

Současná podoba společného vzdělávání (inkluze) se...
- osvědčila... (2,1 % respondentů)
- neosvědčila, a proto by měla proběhnout její odborná revize. (88,9 % respondentů)

Žáky, kteří byli dříve vzděláváni podle Přílohy RVP ZV-LMP, by měl vyučovat především...
- speciální pedagog nebo učitel, který absolvoval studium speciální pedagogiky (dřívější stav). (78,7 % respondentů)
- učitel s pomocí asistenta (současný stav).  (9,4 % respondentů)
- učitel bez pomoci asistenta. (0,0 % respondentů)

Dvouleté děti do mateřské školy...
- vůbec nepatří. (46,4 % respondentů)
- mohou docházet, pokud k tomu škola má podmínky a rozhodne se je přijímat (současný stav). (47,1 % respondentů)
- musejí být přijaty, pokud o to rodiče požádají a MŠ má volné místo (stav od roku 2020). (2,4 % respondentů)

Do přípravných tříd na základních školách...
- by měly chodit jen děti s odkladem školní docházky (současný stav). (13,1 % respondentů)
- by měly mít možnost chodit všechny děti. (16,8 % respondentů)
- by měly chodit děti s odkladem školní docházky, případně i další děti, ale jen na základě - doporučení poradenského zařízení. (45,7 % respondentů)
- by neměly děti chodit vůbec - přípravné třídy by měly být zrušeny. (11,8 % respondentů)

Výstupem revize rámcových vzdělávacích programů by mělo být...
- zestručnění RVP a ŠVP. (26,1 % respondentů)
- takové pojetí RVP, aby jednotlivé školy již nemusely psát vlastní ŠVP. (57,0 % respondentů)
- Revize není zapotřebí, současné RVP jsou zpracovány dobře a ŠVP není třeba předělávat. (6,3 % respondentů)

Pedagogická komora, z.s., má 1 900 členů a je nejpočetnějším školským spolkem v ČR. Výsledky ankety se bude řídit vedení spolku ve své další činnosti.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat