pátek 9. února 2018

Pedagogická komora usiluje o zrušení nového financování škol

Od 1. ledna 2019 mají školy přejít na nové financování. Dosavadní normativ na žáka vystřídá tzv. PHmax. Ředitelé škol ale musejí nastavit úvazky učitelům už od září letošního roku, aby odpovídaly počtu půlených hodin v jednotlivých třídách na základních a středních školách, případně době provozu u mateřských škol. Nový systém financování je totiž založený na maximálním počtu odučených hodin, které stát škole proplatí. Ředitelé ovšem stále nevědí, jak na tom jejich škola bude. Ministerstvo školství bohužel nevytvořilo pro školy žádnou pomůcku (například on-line kalkulátor, který by po zadání rozhodných údajů automaticky spočítal každé škole její PHmax).

Výpočet PHmax je oproti současnému normativu na žáka velmi složitý a většina ředitelů si Phmax nedokáže spočítat. Proto musí každá škola jednotlivě psát na ministerstvo školství a žádat, zda by jí pracovníci MŠMT nemohli výši PHmax sdělit. Většina ředitelů ale čeká na odpověď z ministerstva marně. Ředitelé, kteří odpověď dostali, jsou nemile překvapeni, že podle nového systému financování budou muset omezit půlení hodin a zkracovat úvazky učitelům, nebo je dokonce propouštět. Exministryně Kateřina Valachová totiž školám původně slibovala, že po zavedení nového systému přestane honba za žákem a školy budou moci častěji půlit třídy.

Ani jedno však není pravdou. I v novém systému je zohledněna velikost tříd. Jen nejdou peníze na každého žáka jednotlivě, ale pracuje se vždy s pásmem „od… do…“. Pokud tedy počet žáků ve třídě pod tuto hranici klesne, sníží se škole i PHmax.

„Výpočet od paní Vatalové z MŠMT pro naši školu zní 177,5 hodin týdně podle nového PHmax, čili to je o 8,5 hodin týdně méně než máme nyní,“ napsala jedna z ředitelek Pedagogické komoře, „mám snížit úvazek (dobrovolně žádná nechce), nebo propustit učitelku…“


Náměstek Václav Pícl letos na konci ledna školy informoval, že MŠMT zavede dvouleté přechodné období, kdy bude PHmax dočasně snížen (konkrétně koeficient pro možnost dělení tříd až na 75 % původně předpokládané hodnoty). Důvodem je zřejmě to, že na nový systém financování chybějí peníze. Slib exministryně školství Kateřiny Valachové, že žádná škola na změnu financování nedoplatí, tedy nebude splněn. Pro nový systém financování od začátku lobbovala Unie CZESHA, která zastupuje především asociace středních odborných škol. Právě některé poloprázdné střední odborné školy na novém systému financování vydělají, ale bude to na úkor škol ostatních. Například v případě konzervatoří je PHmax nastaven zcela špatně.

Nový systém má řadu vad. Je velmi složitý, nepředvídatelný a značně omezuje pravomoci ředitelů škol. Navíc vznikal netransparentně - například prováděcí právní předpisy mají být předkládány společně s příslušnou novelou zákona, aby si je zákonodárci mohli prostudovat a posoudit, zda je legislativní návrh dobrý. V případě nového financování škol se ale vyhlášky a nařízení vlády tvoří teprve nyní. A avizované přechodné dvouleté období ani neprošlo klasickým připomínkovým řízením.

Aby žádná škola nedostala v novém systému méně finančních prostředků než nyní, musel by se rozpočet školství posílit o 5 miliard. Už v současném rozpočtu přitom chybí 2 miliardy na inkluzi. Z mála informací, které MŠMT zveřejnilo, lze zjistit, že si v novém systému platově pohorší například třídní učitelé, protože se předpokládá, že průměrný příplatek za třídnictví bude činit nově 460 korun měsíčně, zatímco nyní je v rozpětí 400 až 1.300 korun měsíčně.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji ohledně nového financování škol Pedagogická komora usiluje o úplné zrušení této novely. Lepšího výsledku lze dosáhnout dílčími změnami stávajícího systému normativu na žáka, než jeho nahrazením novým systémem PHmax s nejasnými důsledky. Stačí omezit pravomoci krajů dodatečně přerozdělovat finanční prostředky od ministerstva školství ve prospěch vybraných škol.

„PHmax je další kostlivec ve skříni ministerstva školství po Kateřině Valachové, který nás straší,“ říká Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, „stejně nekvalitně byl zpracován nakonec naštěstí neschválený kariérní řád učitelů nebo nová legislativa k inkluzi.“


Pedagogická komora, z.s., má více než 1.800 členů a je největším školským spolkem v České republice. Podle průběžných výsledků ankety, kterou Pedagogická komora aktuálně pořádá mezi svými členy, si pouze 11 % respondentů myslí, že je nový systém financování škol lepší než současný normativ na žáka. Spolek Pedagogická komora situaci kolem PHmax průběžně mapuje na svých webových stránkách.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Citace z e-mailu ředitelky zaslaného Pedagogické komoře:

„Výpočet od paní Vatalové z MŠMT pro naši školu zní 177,5 hodin týdně podle nového PHmax, čili to je o 8,5 hodin týdně méně než máme nyní. Navíc jsme na semináři dostali informaci, že MŠMT bude financovat naplněnost třídy jen na počet 24 dětí, pokud bude chtít zřizovatel naplňovat na výjimky, bude muset platy dofinancovat. Také jsme byli upozorněni, že si máme vytvořit finanční rezervu na období 9. - 12. 2018, neboť budeme muset nastavit naplněnost tříd a úvazky učitelek podle nového PHmax, ale peníze dostaneme podle starých normativů, které budou vycházet z počtu zapsaných dětí. Nové financování bude až od 1. 1. 2019. V této situaci se cítím docela bezradná. To mám snížit úvazek (dobrovolně žádná nechce), nebo propustit učitelku (to zas budou náklady na odstupné) - a já navíc nechci připustit zhoršení podmínek vzdělávání pro děti ani pedagogy, v době kdy jsou třídy nacpané a do toho integrujeme 3 děti a může se stát, že od září budou přijaty i děti mladší 3let.“

Ukázka z materiálu náměstka MŠMT Václava Pícla k PHmax

Poznámka: zvláštní příplatek = příplatek za třídnictvíUkázky z budoucího znění školského zákona k PHmaxŽádné komentáře:

Okomentovat