středa 31. října 2018

Mateřské školy jsou oproti dětským skupinám znevýhodněné

Pedagogická komora usiluje o to, aby podmínky v mateřských školách a dětských skupinách byly srovnatelné. Normativ na jedno dítě v MŠ činí 51 000 Kč ročně, příspěvek na provoz dětské skupiny má být 90 000 Kč ročně. Zatímco v mateřských školách je 1 učitelka na až 28 dětí, návrh novely zákona o dětských skupinách (MPSV) počítá s následujícími počty...

(4) Počet pečujících osob, který je poskytovatel povinen zajistit v jedné dětské skupině, činí
a) 1 pečující osoba pro mikrojesle,
b) 1 pečující osoba pro dětskou skupinu do 6 dětí,
c) 2 pečující osoby pro dětskou skupinu od 7 do 12 dětí,
d) 3 pečující osoby pro dětskou skupinu od 13 do 18 dětí, 
e) 4 pečující osoby pro dětskou skupinu od 19 do 24 dětí.

Průzkum Pedagogické komory: Skutečná pracovní doba učitelů ZŠ a SŠ

Milí členové spolku Pedagogická komora, budeme rádi, když se zapojíte do průzkumu Pedagogické komory, jehož cílem je zmapovat skutečnou pracovní dobu učitelů a třídních učitelů. Náš průzkum se týká pouze učitelů základních a středních škol. Průzkum jiných pedagogických profesí (vychovatelé, asistenti...) a jiných stupňů (MŠ, VOŠ, VŠ...) či jiných institucí (poradenská zařízení, dětské domovy...) plánujeme provést později, pokud bude tento průzkum úspěšný. V příloze naleznete průvodní dopis a excelovskou tabulku, kterou si nejprve uložte na svůj počítač a následně průběžně vyplňujte (obsahuje dva listy - druhý je pouze pro třídní učitele, první pro všechny učitele ZŠ a SŠ). Podrobné pokyny naleznete v průvodním dopise od pana ředitele Štefana Klímy, který tento průzkum organizuje, za což mu patří velký dík, protože vyhodnocení bude obnášet spoustu práce. Průzkum zahrnuje celý měsíc listopad 2018. Pokud se do průzkumu zapojíte až v průběhu listopadu, vyplňte prosím tabulku zpětně k 1. 11. 2018. Věříme, že v budoucnu tento náš průzkum převezme některá z českých pedagogických fakult a zpracuje kvalitativní i kvantitativní výzkum založený na profesiogramech pedagogických pracovníků. Podobný průzkum proběhl například v Německu: Jaké je skutečné pracovní vytížení učitelů v Německu.

Vážení kolegové,

naše učitelské povolání je nádherné. Přináší spoustu krásných okamžiků a zajímavých dní. Práce to je pozoruhodná a není jednotvárná. Patříme k nejdůležitějším profesím, protože jsou to právě učitelé, kdo spoluvytváří budoucnost této společnosti. O to smutnější je, že veřejnost často nezná situaci ve školství. Práce učitelů všech stupňů škol není doceněna. Domníváme se, že je třeba lépe informovat veřejnost, co naše práce obnáší. Musíme získat veřejné mínění na naši stranu. 

Proto jsme (jako první odrazový můstek) připravili průzkum, který ukáže pravdu o skutečném pracovním vytížení učitelů na základních a středních školách. Budeme rádi, když se do něj zapojíte a pomůžete nám získat relevantní data. Do průzkumu se mohou zapojit všichni učitelé ZŠ a SŠ (list číslo jedna v přiložené tabulce). Druhou částí je průzkum pracovního vytížení třídních učitelů na ZŠ a SŠ (list číslo dvě v přiložené tabulce). 

Vyplňují se všechny dny v měsíci. Tedy i neděle, pokud v tento den například opravujete písemné práce žáků. Třídní učitelé vyplňují obě tabulky. Netřídní učitelé vyplňují pouze první tabulku. Vysvětlivky naleznete pod jednotlivými tabulkami. Sběr dat probíhá za celý měsíc listopad 2018. Konkrétní činnosti uvádějte v bodech, aby bylo jednoznačně prokazatelné, co jste dělali. K případným dotazům využijte facebookový profil Pedagogické komory (https://www.facebook.com/PedagogickaKomora/) nebo e-mail (pruzkum@pedagogicka-komora.cz).

Prosíme, napište nejprve (v průběhu listopadu) na e-mail pruzkum@pedagogicka-komora.cz, že se do průzkumu zapojujete. V prvním prosincovém týdnu pak zašlete vyplněné tabulky na tento email jako přílohu (buď přímo elektronicky, pokud jste je vyplňovali na počítači, nebo naskenované, pokud jste je vyplňovali ručně). Originály si uschovejte, pokud je budeme potřebovat, požádáme dodatečně o jejich zaslání poštou. 

Za Pedagogickou komoru děkuje

Štefan Klíma
pruzkum@pedagogicka-komora.cz

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz 

Přílohy (klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit odkaz jako...")

úterý 30. října 2018

Vláda s dalším navyšováním platů ve školství nepočítá

Vláda poslala do Sněmovny střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2020 a 2021, který nepočítá se slibovaným navýšením financí pro školství. Zatímco v roce 2019 má do regionálního školství směřovat 143,7 miliard korun, v následujících dvou letech to má být 147,5 miliard. Necelé 4 miliardy navíc nemohou na plánovaný růst učitelských platů stačit.

„Náklady na zvýšení platů učitelů o jedno procento činí téměř miliardu korun,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „aby vláda splnila své programové prohlášení o navýšení učitelských platů na 150 procent vzhledem k roku 2017, musela by do konce volebního období přidat minimálně dalších 21 miliard.“ S tím ovšem střednědobý výhled nepočítá. Jeho součástí je pouze výpočet nákladů na vyšší počet zaměstnanců škol:

„…návrh obsahuje v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navýšení prostředků na platy o 1 mld. Kč a 2 800 přepočtených míst pedagogů v souvislosti s reformou financování školství zabezpečující dělení hodin (PHmax), resp. dělení tříd (tím je zajištěna požadovaná úroveň v rozsahu 1,5 mld. Kč a 4 200 míst pedagogů), dále o 0,3 mld. Kč a 800 míst pedagogů na zabezpečení rozšíření doby provozu mateřských škol včetně překryvu pedagogů ve třídě až o 2,5 hodiny a o 0,74 mld. Kč a 3 154 míst nepedagogických pracovníků v regionálním školství na zajištění realizace reformy v této oblasti.“

Pedagogická komora v říjnu navrhla, aby platy učitelů vzrostly od ledna 2019 o 20 % místo plánovaných 15 %. Jedná se o kompenzaci za čtyřměsíční odklad, kvůli kterému přijdou učitelé průměrně o 20 000 korun. Podle usnesení Poslanecké sněmovny měly platy učitelů vzrůst o 15 % již letos v září, vláda ale zvýšení odložila až na příští rok. Dodatečné náklady na navýšení učitelských platů o 5 procentních bodů by byly 5 miliard korun. Návrh Pedagogické komory již podpořili poslanci za TOP 09 a Českou pirátskou stranu. „Tyto prostředky navíc by se musely najít mimo školství,“ říká Radek Sárközi, „přesouvat finance uvnitř rozpočtové kapitoly školám nepomůže.“ 

„Média jsou plná informací, o tom, že vláda zvyšuje pedagogům platy, ve skutečnosti letos někteří ředitelé učitelům platy naopak snížili,“ upozorňuje Radek Sárközi, „na jaře se snižovaly příplatky, protože na ně školy nedostaly peníze od krajů, nyní na podzim přišla druhá vlna šetření.“ Některé školy musely učitelům zkrátit úvazky, nebo dokonce zaměstnance propouštěly. Jinde byli ředitelé nuceni zařadit pedagogy do nižší platové třídy, aby ušetřili. Řada učitelů má nulové osobní ohodnocení, protože školy nemají finance.

V Poslanecké sněmovně aktuálně čeká na hlasování v prvním čtení návrh, který má zvýšit příplatky pro třídní učitele a za specializované činnosti. Novelu zákoníku práce připravila Pedagogická komora společně s poslancem Markem Výborným a předložil ji poslanecký klub KDU-ČSL. Návrh má podporu i dalších politických stran – ODS, TOP 09, STAN, SPD a některých poslanců KSČM. Náklady na zvýšení třídnických příplatků ze současných 400 až 1 300 na 2 500 až 3 500 Kč měsíčně činí 2 miliardy korun. V současnosti je třídnictví oceněno částkou 20 Kč za hodinu, což je 13 Kč měsíčně na jednoho žáka ve třídě. Pokud by byla novela schválena, třídní učitelé by získali ročně o 20 000 korun více.

„Náš návrh je rozpočtově krytý v rámci pěti miliard, s nimiž vláda počítá pro netarifní část platů učitelů, lepší by samozřejmě bylo, kdyby poslanci navýšili školský rozpočet o 7 miliard, čímž by se pokryly oba návrhy Pedagogické komory,“ dodává Radek Sárközi, „díky tomu bychom se rychleji přiblížili splnění patnáct let starého slibu, že učitelé budou pobírat 130 procent průměrné mzdy v zemi.“

České školství je dlouhodobě podfinancované. V roce 2017 se podílelo na hrubém domácím produktu pouhými 3,9 procenty, průměr zemí Evropské unie přitom činí přes 5 procent. Platy českých učitelů jsou na posledním místě ze všech zemí EU. Nástupní plat učitelky mateřské školy činí 19 850 Kč hrubého měsíčně, učitelé základních a střeních škol mají nástupní plat 25 470 Kč.
Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

pondělí 29. října 2018

Jednání s ministryní Janou Maláčovou

AKTUALIZACE 2: Jednání se uskuteční v náhradním termínu - ve čtvrtek 1. listopadu 2018 od 9 hodin v Poslanecké sněmovně, Sněmovní 4, Praha 1.

V úterý 23. října 2018 v 9 hodin se uskuteční jednání zástupců spolku Pedagogická komora s ministryní Janou Maláčovou (ČSSD) na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Hlavním tématem setkání bude koncepční přístup k předškolním dětem (dětské skupiny, mateřské školy, mikrojesle...). Dalšími tématy jsou platy pedagogických pracovníků (příplatky pro třídní učitele a za specializované činnosti, aktuální návrh Pedagogické komory zvýšit platy o 20 %, změny v nařízení vlády ohledně zvláštního příplatku, tarifních tabulek a katalogu prací).

AKTUALIZACE 1: V pondělí 22. 10. ve 20 hodin obdržel prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi následující SMS: "Dobry vecer pane Sarközi, omlouváme se, ale zítřejší jednání s pani ministryni musíme zrušit a domluvit se na jiném termínu. Děkuji za pochopení a ozveme se Vám s návrhem noveho terminu. Děkuji a přeji hezky zbytek dne. S pozdravem Aleš Urban, tajemnik ministryne"

O osobní jednání požádal Radek Sárközi paní ministryni Janu Maláčovou dopisem z 5. září 2018. Od té doby se dojednával termín. Na poslední chvíli bylo jednání přesunuto do Poslanecké sněmovny z důvodu odstávky vody v budově MPSV. Nakonec bylo setkání takto zrušeno. Doufáme, že se brzy najde nový termín.

AKTUÁLNÍ TÉMA: Zákon o svobodném přístupu k informacím - odpovědi k pracovním skupinám

Průběžně zveřejňujeme odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které podala Pedagogická komora.

Překvapivý je přístup jednotlivých organizací přímo zřízených ministerstvem školství. MŠMT poskytlo názvy pracovních skupin (bohužel ne všech...), jména svých pracovníků (ovšem bez kontaktů na ně...) i jména všech členů pracovních skupin s názvy organizací, které zastupují. NIDV omítá sdělit jména svých pracovníků i členů pracovních skupin. NÚV odmítá sdělit jména členů pracovních skupin, ale jména a kontakty na pracovníky poskytl. ČŠI poskytla veškeré informace - názvy pracovních skupin, jména členů včetně organizace i kontakt na osobu za ČŠI. CERMAT neposkytl žádnou informaci. Zdůvodnění omítnutí je pokaždé jiné, i když se jednalo o stejný dotaz na pracovní skupiny s účastí externistů...

MŠMT
NÚV
NIDV
ČŠI
CERMAT
MŠMT: Všechny odpovědi na dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb.
NÚV: Všechny odpovědi na dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb.


neděle 28. října 2018

Radek Sárközi - rozhovor pro portál Vzdělávací služby

Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, odpovídal portálu Vzdělávací služby na otázky k aktuálním problémům českého školství.

Blíží se okamžik nástupu reformy financování škol. Jak se k dané inovaci stavíte? Případně, měli byste nějaký vlastní návrh, který by danou oblast řešil?

My jsme navrhli, aby MŠMT připravilo přehlednou webovou stránku, kde bude vše vysvětleno. Její součástí by měl být kalkulátor, kam si ředitel školy zadá parametry a automaticky se mu vypočte, kolik dostane jeho škola peněz v rámci nového financování oproti současnosti. Kupodivu když jsem toto navrhl v příslušné pracovní skupině MŠMT, vystoupil proti nejen zástupce školských odborů, ale i zástupce Asociace ředitelů ZŠ… Nové financování je nastaveno tak, že pomůže většině mateřských škol. U středních škol jsou jeho přínosy velmi sporné. Vše ukáže až praxe. Je tam ještě řada neznámých. Odložení o rok bylo nutností, protože nebylo kvalitně připraveno. Byl to další kostlivec ve skříni pro Kateřině Valachové. Ředitelé opět přijdou o část rozhodovacích pravomocí a znovu jim naroste administrativa. Ale budou mít větší finanční jistotu a systém by mohl být více předvídatelný. Upozorňuji ale, že pokud jen jinak rozkrájíme stejný koláč, více se nenajíme. Současný nespravedlivý systém může být nahrazen systémem, který bude opět nespravedlivý, jen k někomu jinému... Bez velké finanční injekce se reforma financování rozhodně neobejde.

pátek 26. října 2018

Porovnání učitelských platů v roce 1928 a 2018

V Učitelských novinách vyšel před 10 lety zajímavý článek Učitel před osmdesáti roky od Luboše Zeleného. Pokusili jsme se pro zajímavost přepočítat údaje z tohoto textu pro rok 2018. Nejde nám o přesná čísla, ale o velký nepoměr tehdejších a současných platů a mezd...

"V době, kdy dělník vydělával mezi 1,00 Kč až 4,00 Kč za 1 hodinu, obecní policajt 2000 Kč ročně, počáteční plat finanční stráže byl 4800 Kč ročně a lesní hajný k deputátu 700 Kč ročně, pak nástupní plat učitele obecné školy byl 9000 Kč ročně. Šlo však o první z 11 platových stupňů s tříletým postupem. Zvýšení mezi stupni bylo vždy 1800 Kč. Vše bylo vázáno na výši vzdělání a složené odborné zkoušky. K odchodu do důchodu pak odborný učitel bral základní plat 27 000 Kč ročně. Pochopitelně, že středoškolští a vysokoškolští učitelé vydělávali o nejméně desítku či desítky tisíc korun ročně více. Například středoškolský profesor odcházel do důchodu s 40 000 Kč ročního platu.

Byly tu však příplatky za přespočetné hodiny (100 Kč/1 týdenní hodina), za vyučování nepovinného předmětu (200 Kč/1 týdenní hodina), příplatky za opravování písemných prací (jako 1 týdenní vyučovací hodina), stejně byla odhodnocena práce s vedením sbírkových fondů, školních knihoven, tělocvičen apod. Byly placeny i přesčasy ve výši 480 až 600 Kč ročně.

Nešlo však jen o platy. Do penze odcházeli učitelé v 60. letech. Ta se skládala z výslužného a odbytného. Do penzijního fondu platili učitelé 8 % ze svého platu. Ovšem do doby než učitel naplnil 35 let služby, pak přestával platit vůbec. Pokud odešel ze školství dříve, získal výslužné, po 10 letech 40 % základního platu a s každým dalším rokem odslouženým o 2,4 % navýšení. Po oněch 35 letech odcházel se 100% základního platu. Odbytné (při odchodu mimo resort školství) pak bylo po 5 letech rovno penzijní základně, nad 5 let jejímu dvojnásobku.

Pokud šlo o nemoc z povolání (oslepnutí, choromyslnost, ztráta hlasu apod.), bylo učiteli připočteno 10 let služby."

čtvrtek 25. října 2018

Pedagogická komora navrhuje vyšší zvláštní příplatek pro všechny třídní učitele

Poslanecká sněmovna opět odmítla návrh poslance Marka Výborného na zařazení novely zákoníku práce jako pevného bodu k projednání. Návrh poslanců KDU-ČSL má zajistit třídním učitelům příplatky odpovídající náročnosti a rozsahu jejich práce navíc a zvýšit po patnácti letech minimální částku, kterou pobírají učitelé vykonávající specializované činnosti. Na rozdíl od předchozího hlasování chyběly tentokrát pouhé čtyři hlasy. Návrh podpořily kluby všech politických stran s výjimkou vládní ANO i ČSSD a kromě většiny poslanců za KSČM.

V současnosti mohou třídní učitelé dostávat pouhých 400 korun měsíčně, což odpovídá 20 korunám za hodinu práce, to je 13 Kč měsíčně na jednoho žáka ve třídě. Návrh, na němž se podílela Pedagogická komora, počítá s navýšením této částky na 2 500 Kč. Novela se začala na plénu Poslanecké sněmovny projednávat letos v červnu. Následně bylo jednání přerušeno. Od té doby se hlasování v prvním čtení neustále odkládá.

„Nerozumím tomu, proč poslanci za ANO a ČSSD bojkotují zvýšení příplatků, když se jedná o stejnou novelizaci, kterou loni schválila vláda premiéra Sobotky, kde byly obě strany zastoupeny,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora. Náklady na zvýšení příplatků činí v případě třídních učitelů 2 miliardy korun, u specializačního příplatku se jedná o částku 50 milionů. Jsou tudíž plně pokryty i v rámci stávajícího návrhu rozpočtu, který počítá s navýšením finančních prostředků na netarifní části platu ve výši 5 miliard.

Proti návrhu vystupuje i Kateřina Valachová (ČSSD), která vyšší příplatky prosazovala už jako ministryně školství a obdobnou novelu podala letos na jaře. Také Robert Plaga (ANO) nejprve za MŠMT tlumočil na vládě kladné odborné stanovisko k této novele, ale po letošních komunálních a senátních volbách začal vystupovat proti lidoveckému návrhu. Vláda přitom zaujala k materiálu stanovisko neutrální. „Zdá se mi, že zvítězilo politikaření nad věcným řešením problémů školství,“ komentuje náhlou změnu názorů politiků Radek Sárközi.

„Naprosto nechápu změnu postoje vedení školských odborů, které nejprve podporovaly návrh Sobotkovy vlády na zvýšení příplatků i nedávnou novelu Kateřiny Valachové, ale nyní rovněž obrátily a vystoupily proti,“ dodává Radek Sárközi, „Dobšíkovy školské odbory jsou první odbory na světě, které veřejně vystupují proti zvyšování platů svých členů, tento postoj bude mít bohužel negativní dopad na 65 000 třídních učitelů, z nichž většina v odborech není; pochybuji, že řadoví odboráři ze škol s tímto postojem předsednictva souhlasí.“ 

Vedení školských odborů nepodpořilo ani návrh Pedagogické komory na zvýšení platů učitelů o 20 %. Jedná se o kompenzaci za odložení patnáctiprocentního navýšení o čtyři měsíce ze září 2018 na leden 2019. Dobšík nemá podporu řadových odborářů a je velmi slabý vyjednavač, například Pedagogická komora prosadila neschválení kariérního řádu nebo dosáhla zrušení garance míst pro všechny dvouleté děti v mateřských školách,” upozorňuje Radek Sárközi, „vedení školských odborů naopak obě tyto věci podporovalo.” 

Předseda ČMOS PŠ František Dobšík letos kandidoval do Senátu za ČSSD, ale skončil na posledním 8. místě a obdržel jen dvě procenta hlasů, což je méně než tisíc voličů. „Úzké napojení vedení školských odborů na ČSSD není pro školství dobré, odbory by měly být politicky nezávislé,” míní Radek Sárközi.

Poslanecká sněmovna nemůže kvůli obstrukcím stihnout schválení novely do konce tohoto roku, proto bude nutné pozměňovacím návrhem odložit její účinnost z 1. ledna na 1. září 2019. Pedagogická komora navrhuje, aby byl do té doby třídním učitelům dočasně navýšen současný zvláštní příplatek, který je součástí nařízení vlády.

Aktuálně je většina třídních učitelů zařazena do první skupiny zvýšené neuropsychické zátěže se zvláštním příplatkem v rozsahu 400 až 1 300 korun měsíčně. Práce třídního učitele je svou náročností postavena v této skupině na roveň činnostem jako je „práce spočívající ve fotogrammetrickém vyhodnocování a překreslování map“ nebo „práce spočívající v revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti v souvislosti s ověřováním správnosti údajů u plátců daní a poplatků...“.

„Třídnictví je velmi náročná práce, proto by mělo být přeřazeno minimálně do druhé skupiny se značnou mírou neuropsychické zátěže,“ navrhuje Radek Sárközi, „po schválení novely zákoníku práce by bylo třídnictví z příslušného vládního nařízení vypuštěno.“ Podle chystané novely nařízení vlády, která je v připomínkovém řízení, má činit zvláštní příplatek ve druhé skupině 750 až 2500 korun měsíčně.

„Do první skupiny by měli být nově zařazeni všichni pedagogičtí pracovníci,“ doporučuje Radek Sárközi, „díky tomu by na zvláštní příplatek dosáhly i učitelky v mateřských školách nebo vychovatelky ve školních družinách, které na něj v současnosti nemají nárok.“ 

Tento návrh Pedagogické komory měl původně zaznít v úterý 23. října na jednání s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD), to ale bylo na poslední chvíli zrušeno bez udání důvodu. „Snad brzy obdržíme z MPSV náhradní termín,” dodává prezident Pedagogické komory Radek Sárközi, „schůzka se domlouvala od začátku září, takže mě náhlé zrušení v osm hodin večer prostřednictvím SMS nemile překvapilo.”

Na Slovensku činí příplatek za třídnictví 5 % tarifu. „Na rozdíl od českých politiků tam nikdo netvrdí, že jde o nesystémové řešení,“ upozorňuje Radek Sárközi. Současná dolní hranice zvláštního příplatku je obecně velmi nízká a jeho výše neplní motivační funkci. Při průměrných mzdách přesahujících 31 000 korun hrubého činí 400 Kč pouhých 1,3 %.

Pedagogická komora, z.s., je nejpočetnější školský spolek v České republice. Má přes 2 100 členů z řad učitelů, ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků. Zakladatelé Pedagogické komory v loňském roce zorganizovali úspěšnou petici proti kariérnímu řádu, kterou podepsalo 21 609 učitelů z 1 150 škol.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

pátek 19. října 2018

Učitelům že se přidává? Ano, hlavně práce, upozorňuje prezident učitelského spolku

Na webu Novinky.cz vyšel v pátek 19. 10. 2018 rozhovor s Radkem Sárközim Učitelům že se přidává? Ano, hlavně práce, upozorňuje prezident učitelského spolku.

Jaké jsou vaše hlavní cíle a aktivity?

Sdružujeme učitele, kteří to nevzdali a společně táhnou za jeden provaz. Lepší školství a pozitivní změny ve vzdělávání nelze zajistit bez cílené podpory učitelů a ředitelů škol. Proto se snažíme zlepšit pracovní podmínky všech pedagogů. Usilujeme o odstranění zbytečné byrokracie, aby měli učitelé dostatek času na přípravu zajímavých vyučovacích hodin a nemuseli vyplňovat stohy nesmyslných lejster.

Česká republika investuje do školství o třetinu méně, než je průměr EU. To se musí někde projevit – například v zastaralých počítačích, chybějících pomůckách, velkém počtu žáků ve třídách či chybějícím personálu, jako jsou školní psychologové nebo speciální pedagogové.

Proto usilujeme o navýšení školského rozpočtu. Zpracovali jsme několik legislativních návrhů, třeba změny ve vyhlášce o inkluzi nebo navýšení příplatků pro třídní učitele, kteří v současnosti pobírají za svou práci navíc pouze 20 korun na hodinu. Jednáme s poslanci a senátory, sešli jsme s premiérem, ministrem školství či školským ombudsmanem.

středa 17. října 2018

Platy učitelů v meziválečném Československu

V období meziválečného Československa je zapotřebí rozlišovat mezi učiteli tzv. národních škol (obecné a měšťanské školy, které odpovídají současné základní škole), kteří neměli vysokoškolské vzdělání, a středoškolskými profesory, kteří byli absolventy VŠ. Plat učitelů národních škol se skládal z těchto položek:
- služné obdoba dnešní tarifní části platu)
- činovné (příplatek podle lokalizace školy a ocenění náročnosti práce na konkrétní škole; obecně platilo pravidlo: čím větší obec/město, tím vyšší příplatek)
- výchovné (přídavky na nezaopatřené děti - nezaopatřené bylo dítě mladší 18 let; pokud žák studoval na veřejné střední škole, pak bylo výchovné vypláceno max. do jeho 21 let; pokud studoval i na veřejné vysoké škole, pak max. do jeho 24 let - u obou případů byl nutný řádný prospěch - v praxi student nesměl propadat, resp. musel řádně skládat předepsané zkoušky)
- služební a ředitelské příplatky

Po ukončení učitelského ústavu pobíral tzv. učitelský čekatel na obecné škole po tři roky plat 9 760 až 12 300 Kč ročně (podle umístění školy). Po získání tzv. definitivy po třech letech byli učitelé rozřazeni do 11 platových stupňů s automatickým postupem po třech letech. Služné na obecných školách se pohybovalo od 9 000 do 27 600 Kč ročně, na měšťanských školách bylo o 780 až 1 080 Kč vyšší. Činovné představovalo dalších 2 640 až 4 800 Kč ročně navíc. Výchovné na jedno nezaopatřené dítě bylo 1 800 Kč ročně, při více dětech 3 000 Kč ročně. Pro srovnání: dělník pobíral cca 350 Kč měsíčně, nižší úředník měl plat cca 750 až 1 500 Kč měsíčně + činovné, nižší armádní důstojník 850 až 1450 Kč měsíčně + činovné.

Důležité bylo pro učitele získání definitivy, což by se dalo přirovnat k dnešní smlouvě na dobu neurčitou, která byla vázána na konkrétní pracovní místo v konkrétní škole. Do té doby totiž mohl být učitel přeložen na školu jinou, a to po celé ČSR. Nesmíme zapomínat na fakt, že učitelé byli pravidelně hodnoceni školními inspektory a hodnotila se nejenom pedagogická práce, ale také např. péče o školní sbírky či činnost mimo školu, dokonce i soukromý život (zda učitel např. mimomanželským poměrem nepůsobí místní skandál).

Údaje o platech jsou čerpány z trilogie Kárník Zdeněk: České země v éře První republiky. Praha 2002-2003

Mgr. Magdaléna Šustová
vedoucí Odd. dějin školství
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
www.npmk.cz

pondělí 15. října 2018

Průměrné platy učitelů výrazně zaostávají za ostatními vysokoškolskými profesemi

Český statistický úřad publikoval statistické údaje o hrubých platech a mzdách za první pololetí roku 2018. Zatímco u vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců činil průměrný měsíční plat 43 263 Kč a mzda dokonce 54 399 Kč, v případě učitelů je to pouhých 33 368, což je na úrovni platů zaměstnanců se středoškolským vzděláním s maturitou.
sobota 13. října 2018

NIDV: Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Pedagogická komora si vyžádala informace k projektu OP VVV Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), který realizuje NIDV (organizace přímo zřízená ministerstvem školství). Tento projekt částečně nahrazuje projekt Implementace kariérního systému učitelů (IMKA), který byl zastaven po neschválení novely školského zákona s kariérním řádem. Další informace o projektu SYPO naleznete zde...

Charta projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Celkové náklady: 348 415 000

Hlavním cílem projektu je vytvoření, ověření a implementace systému ucelené modulární podpory, která přispívá ke zvyšování profesního rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborových didaktik, a to prostřednictvím profesních společenství využívajících širokého spektra forem kolegiální podpory a DVPP s definovanými kritérii kvality. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím dílčích cílů uvedených v kapitole 2.2, s nimiž koreluje i rozsah projektu uvedený níže.

Rozsah projektu zahrnuje tři klíčové oblasti:

- Vytvoření podpůrných struktur profesních sítí pro metodické kabinety, stálou konferenci ředitelů (kabinet vedení) a krajské metodiky ICT. Jejich ověření, řízení a personální zabezpečení. Do této oblasti náleží vytvoření ekonomických, provozních a personálních podmínek činnosti jednotlivých sítí v průběhu realizace projektu, definování kvalifikačních požadavků na jejich členy, definování postupu výběrů členů, vlastní výběr, komunikační a organizační pravidla v rámci jednotlivých sítí, pilotní ověření jejich činnosti a implementace ověřeného modelu. Nejvýznamnější a rozsahem největší z těchto sítí jsou metodické kabinety, které budou členěny podle jednotlivých vzdělávacích oblastí v souladu s RVP. Síť metodických kabinetů bude vybudována a pilotně ověřena pro tři oborové kabinety (Matematika a její aplikace, Informatika a ICT a Český jazyk a literatura). Následně bude vybudována celá síť dvanácti oborových kabinetů a tři kabinety uvedené výše budou doplněny o zbývajících devět kabinetů (Společenskovědní vzdělávání; Předškolní vzdělávání; Pracovní činnosti; Prvostupňové vzdělávání; Cizí jazyky; Přírodovědné vzdělávání; Hudební a výtvarná výchova; Tělesná výchova a výchova ke zdraví a Umělecké vzdělávání). Všechny kabinety s výjimkou jediného budou členěny do národní, krajské a oblastní úrovně. Cílem národního kabinetu je na centrální (celostátní) úrovni reflektovat záměry MŠMT, poznatky z šetření ČŠI, závěry plynoucí z výsledků mezinárodních šetření a zejména soustřeďovat a komunikovat podněty z krajského a oblastního kabinetu. Krajskou a oblastní úroveň kabinetů budou realizovat přímo v oblasti příslušného kraje členové krajského a oblastního kabinetu – aktivní učitelé. Součástí činnosti každého člena oblastního kabinetu bude síťování, hospitační činnost a podpora činnosti metodických sdružení/předmětových komisí přímo ve školách. Kabinet Umělecké vzdělávání bude aplikován pouze na národní a krajské úrovni. Síť krajských ICT metodiků (v rámci kabinetu ICT) bude pokrývat všechny kraje ČR. V každém kraji bude obsazeno 0,5 pracovního úvazku. Stálá konference ředitelů (kabinet vedení) bude provozována pouze na národní úrovni, ovšem činnost bude probíhat v jednotlivých krajích. Stálá konference ředitelů bude vnitřně členěna na sekce odpovídající druhům škol, na které projekt cílí (MŠ, ZŠ, SŠ).

- Vytvoření a ověření modelu uceleného, průběžného a modulárního systému podpory pro zajištění profesního rozvoje cílových skupin (vedení škol, učitelů, uvádějících učitelů, začínajících učitelů). Příprava odborného personálu sítě metodických kabinetů od krajské úrovně po oblastní úroveň, přípravu odborného personálu pro hodnocení kvality DVPP (hodnotitelé, administrátoři, zástupci vzdělávacích institucí) a vlastní školení cílových skupin (učitelé a ředitelé) pro podporu začínajících učitelů. Školení bude zajištováno v rámci celého cyklu od přípravy obsahu školení, tvorby studijních opor a materiálů, přes organizační zajištění školení a přípravu lektorského a tutorského týmu až po vyhodnocení školení a certifikaci absolventů. Do této oblasti spadá i ověření dalších forem podpory cílových skupin mimo DVPP, jako například workshopů, konzultací, partnerských kooperací apod.

- Ověření systému řízení kvality DVPP, který bude obsahovat přípravu návrhu a pilotáž systému řízení kvality DVPP, které je jednou z hlavních součástí profesního rozvoje pedagogů. Pilotáž bude probíhat na vzdělávacích programech pro vedení škol. Hodnocení bude zaměřeno na instituce poskytující DVPP, lektory a vlastní vzdělávací programy. Do pilotáže bude zapojeno 10 institucí různých zřizovatelů a právních forem v rámci celé ČR.

pátek 12. října 2018

Seznam členů pracovní skupiny společného a speciálního vzdělávání MŠMT

Pedagogická komora podala na MŠMT žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odpověď zveřejňujeme... (Skupina v roce 2018 pracovala především na novele vyhlášky č. 27 o inkluzi nebo změnách ve školském zákoně a zákoně o pedagogických pracovnících.)

Pracovní skupina společného a speciálního vzdělávání

Vedoucí skupiny: Mgr. Ivana Blažková, oddělení speciálního vzdělávání MŠMT.

Externí členové skupiny:
 • Mgr. Milada Kondlerová, ředitelka Základní a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234,
 • Mgr. Martina Michalíková, ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4,
 • Mgr. Iva Doležalová, vedoucí SPC Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4,
 • PhDr. Jana Zapletalová, náměstkyně sekce III Národního ústavu pro vzdělávání,
 • Mgr. Jan Korda, ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6,
 • PaedDr. Petr Petráš, hlavní metodik SPC Národního ústavu pro vzdělávání,
 • Mgr. Lenka Mejdrová, zástupkyně ředitele Střední školy a základní školy Žamberk, pracovnice PPP Ústí nad Orlicí,
 • PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP Ústí nad Orlicí,
 • Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor České školní inspekce,
 • PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka Základní školy J. Gutha Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22,
 • Mgr. Jiří Novák, Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden, z.s.,
 • Mgr. Pavla Katzová, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska z.s.,
 • PhDr. Lenka Felcmanová, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s., 
 • Mgr. Martin Šimáček, META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů,
 • Mgr. Martin Odehnal, Asociace speciálních pedagogů ČR, z.s.,
 • PhDr. Marcela Bernardová, Asociace speciálních pedagogů ČR, z.s.,
 • PaedDr. Stanislav Drbout, Asociace speciálních pedagogů ČR, z.s.,
 • Mgr. Radek Sárközi, Pedagogická komora, z.s.,
 • Mgr. Alexandr Bednář, Asociace logopedů ve školství, z.s.,
 • Mgr. Tomáš Habart, Člověk v tísni,
 • Mgr. Lubomír Martinec, Národní ústav pro vzdělávání.

středa 10. října 2018

Učitelé hrozí stávkou kvůli penězům, které navzdory slibům nedostali

Ve středu 10. října 2018 vyšel na serveru iDNES článek Učitelé hrozí stávkou kvůli penězům, které navzdory slibům nedostali. Vybíráme z něj několik citací... „Členové nás ke stávce tlačí od září, kdy vláda nesplnila slib, že zvýší platy. Ale nejprve chceme jednat s ministry a poslanci. Pokud budou jednání neúspěšná, je vyhlášení stávkové pohotovosti na místě,“ sdělil iDNES.cz prezident Pedagogické komory Radek Sárközi. „Chápu určitou netrpělivost, ale nechci proti nám (pracovníkům školství) postavit společnost. Nevím, jestli požadavky Pedagogické komory nezačne veřejnost vnímat jako přemrštěné. Myslím, že to, co nyní vláda navrhla ve státním rozpočtu, je maximum toho, co se dalo vyjednat,“ uvedl předseda školských odborů František Dobšík. „Potvrzuji, že platy vzrostou od 1.1. 2019 o deset procent v tarifní části a o pět procent v netarifní části. Dále porostou i v dalších dvou letech tak, aby průměrný plat učitelů byl na konci 45 tisíc korun. Vzhledem k tomu, co se pro rok 2019 a další období podařilo vyjednat (včetně zvýšení platů nepedagogickým pracovníkům), není podle mého názoru důvod pro stávku,“ uvedl pro iDNES.cz Plaga. Postup učitelů naopak našel zastání u místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. „Naprosto učitele chápu, je jim neustál jen slibováno zvyšování, ale tyto sliby nejsou plněny. Upozorňovali jsme na to, že se vláda se svým závazkem na zvýšení platu učitelů od začátku září hodlá o několik měsíců opozdit. Porušuje tím i jednomyslně přijaté usnesení Sněmovny. Požadavek učitelů tak považujeme za adekvátní,“ uvedla Pekarová Adamová.

úterý 9. října 2018

Pedagogická komora navrhuje zvýšení učitelských platů o 20 procent

Vláda nesplnila usnesení Poslanecké sněmovny, které doporučovalo navýšit platy učitelů od letošního září o 15 procent. Místo toho navrhuje zvýšení tarifní části platu o 10 % a prostředků na netarifní části platu o 5 % od 1. ledna 2019. Státní rozpočet byl na konci září v přebytku skoro 17 miliard korun, premiér tudíž finance k dispozici má. Pokud vláda nestihne zvýšit platy učitelů do konce tohoto roku, Pedagogická komora navrhne kompenzovat čtyřměsíční odklad navýšením platů o dalších 5 %.

„Chceme, aby se platy pedagogů od ledna zvýšily o 20 procent,“ říká Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „zatím jsme oslovili s tímto návrhem poslance, kteří mohou předložit příslušný pozměňovací návrh při schvalování státního rozpočtu, uvažujeme i o stávce na podporu našeho požadavku.“

Část z těchto prostředků navíc by pokryla zvýšení příplatků pro třídní učitele, o kterém mají poslanci hlasovat na konci října. „Třídnictví je jedna z nejhůře placených prací, vychází na pouhých 20 korun za hodinu,“ upozorňuje Radek Sárközi, „měsíčně dostanete na jednoho žáka pouhých 13 korun, přitom s inkluzí a GDPR přibyla třídním učitelům spousta práce.“ Na Slovensku dostávají učitelé za třídnictví 5 % navíc k tarifu, u nás to jsou necelá 2 procenta.

Ministerstvo školství nedávno zveřejnilo statistiku, která ukazuje vývoj výdajů na školství. „Pokud srovnáte celkové výdaje na školství v roce 2011, byly vyšší než roku 2016,“ informuje Radek Sárközi. Vzhledem k hrubému domácímu produktu činily loni výdaje na školství jen o jednu desetinu procentního bodu více než roku 2008. „O školství jako prioritě politici pouze mluví, ale statistiky dokazují, že pravdou je opak a že je školství dlouhodobě hluboce podfinancované.“

Platy ve školství činily v první polovině roku 2018 pouhých 29 375 hrubého měsíčně, tedy výrazně méně, než je průměrná mzda v České republice. Patnáct let starý slib, že budou učitelé pobírat 130 % průměrné mzdy, je stále v nedohlednu. V současnosti mají učitelé 107,7 % celorepublikového průměru. Ovšem učitelky mateřských škol dostávají pouze 91,4 %, což je značně podprůměrný plat.

„Protože se do průměru započítávají i platy ředitelů škol, dosáhne ve skutečnosti řadový učitel na průměrný plat až na konci své profesní kariéry, kdy má odpracováno 32 let,“ dodává Radek Sárközi, „nástupní platy jsou mnohem nižší a čerstvé absolventy pedagogických fakult spíše odrazují.“ Plat učitelky v mateřské škole začíná na částce 19 850 korun. Učitelé základní a střední školy nastupují za 25 470 hrubého měsíčně.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz


sobota 6. října 2018

Výdaje na školství vzhledem k HDP

Pedagogická komora získala od MŠMT přehled výdajů na školství vzhledem k hrubému domácímu produktu. Podíl výdajů na školství vzhledem k hrubému domácímu produktu byl nejvyšší v roce 2011, kdy činil 4,3 % HDP. Od té doby soustavně klesal až na nejnižších 3,6 % v roce 2016. Loni mírně vzrostl na 3,9 % HDP.

"Snad se výdaje na české školství konečně odrazily ode dna a nadále porostou," komentuje data Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, "abychom se dostali na průměr Evropské unie, tedy přes 5 % HDP, museli bychom školský rozpočet navýšit minimálně o čtvrtinu."


Platy ve školství za první pololetí roku 2018

Pedagogická komora získala od MŠMT informační datovou svodku Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. – 2. čtvrtletí 2018 včetně příloh. Z rozsáhlého dokumentu vybíráme nejdůležitější údaje o platech.

Regionální školství

V regionálním školství bylo v přepočtu zaměstnáno 253,6 tis. osob. Průměrné měsíční nominální mzdy/platy zaměstnanců včetně vedoucích zaměstnanců regionálního školství (za všechny zřizovatele) dosáhly celkem 27 975 Kč. Průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků bez vedoucích zaměstnanců (placených jen ze st. rozpočtu včetně ESF) ve veřejném regionálním školství byl 30 074 Kč. Průměrný měsíční plat nepedagogických pracovníků bez vedoucích zaměstnanců (placených jen ze st. rozpočtu včetně ESF) ve veřejném regionálním školství byl 17 319 Kč. Průměrné měsíční mzdy/platy zaměstnanců regionálního školství meziročně vzrostly o 13,8 % (bez ohledu na zřizovatele a způsob odměňování), u učitelů regionálního školství (bez ohledu na zřizovatele a způsob odměňování) meziročně vzrostly o 13,4 %. Průměrná měsíční mzda/plat učitelů v regionálním školství (bez ohledu na zřizovatele a způsob odměňování) dosáhla 33 368 Kč.

Veřejné vysoké školy

Na veřejných vysokých školách bylo v přepočtu zaměstnáno 41,1 tis. zaměstnanců, Zaměstnanci veřejných vysokých škol pobírali v průměru 37 841 Kč. Meziroční nárůst průměrné měsíční mzdy financované ze státního rozpočtu činil 9,0 %.

Celorepublikové srovnání

Ve školství (bez státní správy) pracovalo celkem 295,7 tis. zaměstnanců. Průměrná měsíční nominální mzda/plat zaměstnanců ve školství (bez státní správy) dosáhla 29 375 Kč. Meziroční nárůst průměrné měsíční mzdy/platu ve školství (bez státní správy) činil 3 349 Kč, tj. 12,9 %.

Nominální hodnota průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců dosáhla v celém národním hospodářství ČR celkem za 1. – 2. čtvrtletí 2018 na přepočtené počty výše 31 062 Kč. (Údaje ČSÚ) Porovnáváme-li průměrné měsíční mzdy/platy ve školství s průměrnou mzdou všech zaměstnanců v celé ČR, pak průměrný měsíční plat zaměstnanců regionálního školství (veřejných zřizovatelů placených ze státního rozpočtu včetně ESF) za 1. – 2. čtvrtletí 2018 činí 90,6 % celorepublikového průměru. V případě učitelů regionálního školství (placených ze státního rozpočtu včetně ESF) se jednalo o 107,7 % celorepublikového průměru, z toho u učitelů mateřských škol 91,4 %, u učitelů základních škol 111,7 %, u učitelů středních škol 114,4 %, u učitelů vyšších odborných škol 116,8 %, u učitelů konzervatoří 112,9 % a u učitelů škol a školských zařízení nazývaných z důvodu návaznosti jako školy a školská zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 116,8 %.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

pátek 5. října 2018

AKTUÁLNÍ TÉMA: Revize rámcových vzdělávacích programů

Revize rámcových vzdělávacích programů by měla začít vyhodnocením přínosů a problémů spojených s přechodem na dvoustupňové kurikulum (RVP-ŠVP). To se ale nestalo. Dalším krokem by měla být diskuze o Národním programu vzdělávání, který stále neexistuje, přestože to požaduje školský zákon. Ani to se neděje. Místo toho se začalo zprostředka - máme novou verzi vzdělávací oblasti ICT, "analýzy" k průřezovým tématům, pracuje se na očekávaných výsledcích učení v matematice od mateřských škol až po maturitní obory SŠ. Víme, že v nové verzi RVP nebude učivo. A to je vše. Zbytek probíhá v utajení... Pedagogická komora usiluje o odtajnění revize rámcových vzdělávacích programů + Průběh revize rámcových vzdělávacích programů je netransparentní

Oficiální informace:
Ankety:
Další informace:
RVP (aktuální)

čtvrtek 4. října 2018

Revize rámcových vzdělávacích programů (pracovní skupiny NÚV)

Pedagogická komora zaslala Národnímu ústavu pro vzdělávání žádost o následující informace (podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím):
1) Které pracovní skupiny v roce 2018 působí nebo působily na NÚV (včetně pracovních skupin, které se zabývají revizí rámcových vzdělávacích programů a jejich částí).
2) Jména a příjmení osob v jednotlivých pracovních skupinách (včetně informace o organizaci, kterou daná osoba zastupuje, nebo která ji do dané pracovní skupiny vyslala).
3) Jméno a příjmení pracovníka NÚV, který danou pracovní skupinu vede (včetně kontaktu na něj).

Národní ústav pro vzdělávání odpověděl na otázky č. 1 a 3. Otázku č. 2 nezodpověděl (Pedagogická komora se proti neposkytnutí této informace odvolala k MŠMT).

Odborné skupiny pro revizi RVP
 • Matematika: Eva Zelendová, eva.zelendova@nuv.cz, Miroslav Bartošek, miroslav.bartosek@nuv.cz
 • Chemie: Martina Černá, martina.cerna@nuv.cz
 • ICT: Daniela Růžičková, daniela.ruzickova@nuv.cz
 • Zeměpis, geografie: Josef Herink, josef.herink@nuv.cz
 • Umění a kultura: Markéta Pastorová, marketa.pastorova@nuv.cz
 • Přírodopis, biologie: Jakub Holec, jakub.holec@nuv.cz
 • Český jazyk: Ivana Kolářová, ivana.kolarova@nuv.cz, Miloš Mlčoch, milos.mlcoch@nuv.cz
 • Literární výchova: Petr Koubek, petr.koubek@nuv.cz
 • Cizí jazyk, druhý cizí jazyk: Jitka Tůmová, jitka.tumova@nuv.cz
 • Dějepis: Josef Herink, josef.herink@nuv.cz
 • Výchova k občanství, občanský a společenskovědní základ: Alena Hesová, alena.hesova@nuv.cz
 • Osobnostní a sociální výchova: Dagmar Vorlíková, dagmar.vorlikova@nuv.cz
 • Fyzika: Jaroslav Fidrmuc, jaroslav.fidrmuc@nuv.cz
 • Bezpečnost a obrana: Petr Polívka, petr.polivka@nuv.cz
 • Tělesná výchova: Petr Polívka, petr.polivka@nuv.cz
 • Výchova ke zdraví: Jan Tupý, jan.tupy@nuv.cz
 • Předškolní vzdělávání: Hana Splavcová, hana.splavcova@nuv.cz
 • Primární vzdělávání: Hana Havlínová, hana.havlinova@nuv.cz
Oborové skupiny NÚV
 • Doprava, logistika, pošty: Bohumil Krajča, bohumil.krajca@nuv.cz
 • Ekologie a ochrana životního prostředí: Jana Motyková, jana.motykova@nuv.cz
 • Ekonomika a podnikání: Lukáš Hula, lukas.hula@nuv.cz
 • Elektrotechnika a telekomunikace: Jiří Nosek, jiri.nosek@nuv.cz
 • Gastronomie, hotelnictví, turismus: Taťána Vencovská, tatana.vencovska@nuv.cz
 • Informační služby: Lukáš Hula, lukas.hula@nuv.cz
 • Informační technologie: Jiří Nosek, jiri.nosek@nuv.cz
 • Kožařství: Libuše Burešová, libuse.buresova@nuv.cz
 • Lesní hospodářství: Karel Opočenský, karel.opocensky@nuv.cz
 • Múzické umění: Blanka Vážná, blanka.vazna@nuv.cz
 • Obchod: Vladimíra Zezulková, vladimira.zezulkova@nuv.cz
 • Osobní a provozní služby: Eva Haňková, eva.hankova@nuv.cz
 • Pedagogika: Jana Kašparová, jana.kasparova@nuv.cz
 • Polygrafie: Lenka Bečvářová, lenka.becvarova@nuv.cz
 • Právo a veřejná správa: Bohumil Krajča, bohumil.krajca@nuv.cz
 • Potravinářství: Jana Nováčková, jana.novackova@nuv.cz
 • Sociální činnost: Jana Kašparová, jana.kasparova@nuv.cz
 • Stavebnictví: Michael Stibůrek, michal.stiburek@nuv.cz
 • Strojírenství, hutnictví, slévárenství: Pavol Ondrejkovič, pavol.ondrejkovic@nuv.cz
 • Technická chemie a chemie silikátů: Barbora Anfilova Husová, barbora.husova@nuv.cz
 • Textilnictví a oděvnictví: Libuše Burešová, libuse.buresova@nuv.cz
 • Užité umění: Blanka Vážná, blanka.vazna@nuv.cz
 • Zdravotnictví: Jana Kašparová, jana.kasparova@nuv.cz
 • Zemědělství: Zdeňka Szebestová, zdenka.szebestova@nuv.cz
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů: Petr Spousta, petr.spousta@nuv.cz

středa 3. října 2018

Poslanci třídní učitele nepodpořili, vláda navrhuje zvýšení o pouhých 100 korun

Poslanci opět odložili projednávání novely, která měla zvýšit příplatky třídním učitelům na 2 500 až 3 500 Kč měsíčně. Návrh klubu KDU-ČSL začala Poslanecká sněmovna projednávat už v červenci, hlasování v prvním čtení bylo ale několikrát odloženo. Včera jeho zařazení na 3. 10. 2018 odmítla většina poslanců za ANO 2011, ČSSD, SPD i KSČM (hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování). Ostatní poslanecké kluby ho sice podpořily, ale jejich hlasy nestačily. Nejbližší možný termín projednávání bude až za měsíc. Ministerstvo školství návrh podpořilo, vláda k novele zaujala neutrální stanovisko.

„Neustálé odkládání hlasování znamená, že se nestihne novela přijmout včas, aby mohla platit od ledna příštího roku, což je její účinnost,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, která se na vzniku novely podílela, „poslanci různých stran sice navenek deklarují, že jsou pro zvýšení příplatků, ale tímto třídní učitele fakticky potopili…“

Pokud nebude tato novela zákoníku práce schválena, nelze pro třídní učitele, kterých je přes 65 000, nárokovat 2 miliardy korun ze státního rozpočtu. Průměrné platy učitelů tak nadále zůstanou na poslední příčce v rámci zemí Evropské unie. Odpovídající příplatek nedostanou ani učitelé, kteří ke své práci navíc vykonávají různé specializované činnosti – ten chce novela zvýšit na 2 500 až 3 500 Kč měsíčně (v současnosti činí 1 000 až 2 000 korun a od roku 2003 se nezvyšoval).

V návrhu nařízení vlády, které má platit od 1. ledna 2019 a právě prochází připomínkovým řízením, činí minimální částka tzv. zvláštního příplatku, který pobírají nejen třídní učitelé, nově 500 Kč měsíčně, což je o pouhých 100 Kč více než v současnosti.

„To je velmi chabá záplata,“ konstatuje Radek Sárközi, „v současnosti má třídní učitel za svou práci navíc pouze 20 korun na hodinu, což je hluboko pod minimální mzdou, po navýšení to bude 25 korun, což je přibližně 17 Kč měsíčně na jednoho žáka ve třídě.“ 

Při průměrných mzdách přes 30 000 korun, činí tento příplatek necelá 2 %. Na Slovensku přitom třídní učitelé pobírají 5 % k tarifu. To by v České republice odpovídalo minimálně částce 1 500 korun. Nařízení vlády, ale určuje, že třídní učitelé mohou dostávat maximálně 1 300 korun měsíčně.

Na takto vysoký příplatek ovšem školy nedostávají peníze. Zvláštní příplatek pobírá většina třídních učitelů v jeho spodní půlce. Navíc je jim poměrně krácen, pokud nepracují na plný úvazek. „Aktuálně nám píše řada učitelů, že jim ředitelé od září příplatky snížili, protože nemají finance,“ upozorňuje Radek Sárközi.

Původní návrhy Pedagogické komory na zvýšení příplatků pro třídní učitele na 3 000 korun měsíčně si osvojil senátor Václav Homolka (KSČM) a zvýšení specializačního příplatku na až 3 000 Kč měsíčně senátor Zdeněk Papoušek (nestraník za KDU-ČSL). Senát loni oba návrhy schválil, ale Poslanecká sněmovna je nakonec odmítla, protože byly součástí komplexní novely školského zákona s kariérním řádem, proti níž podepsalo petici 21 609 učitelů z 1 150 škol. Proto je nyní novela předkládána znovu samostatně.

Poslanecký klub ČSSD připravil vlastní novelu, která překvapivě navrhovala snížení specializačního příplatku na polovinu oproti současnosti. U příplatku za třídnictví měla být snížena jeho horní hranice. Po kritice ze strany Pedagogické komory byl tento návrh v tichosti stažen. „Jsem rád, že Kateřina Valachová uznala chybu a svůj nesmyslný návrh na snížení příplatků stáhla,“ říká Radek Sárközi, „je vidět, že bez obřího úřednického aparátu ministerstva školství za zády, nedokáže sama zpracovat novelu, která by nepoškodila učitele.“

Pedagogická komora, z.s., má přes 2 000 členů a je nejpočetnějším školským spolkem v ČR. Usiluje o pozitivní změny ve vzdělávání. Spolek Pedagogická komora oslovil ministerstvo školství s žádostí, aby mu byl přidělen status externího připomínkového místa ke školské legislativě.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Z pléna Poslanecké sněmovny (2. 10. 2018):

"Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Výborného, který navrhuje zařadit bod 41, sněmovní tisk 159, ve středu 3. 10. ve 14.30. Takže vlastně ve stejnou dobu, kdy byl tuto chvíli schválen jiný bod. (Hlasy ze sálu: Nebyl!) Nebyl schválen, omlouvám se, je to hlasovatelné. Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení bodu 41, sněmovní tisk 159, ve středu ve 14.30. Kdo je proti V hlasování číslo 183 přihlášeno 172, pro 51, proti 3. Tento návrh nebyl přijat." 

http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/019schuz/s019292.htm#h183

Jak hlasovali jednotliví poslanci:
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=68236

Novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s vyznačením navrhovaných změn (v připomínkovém řízení)
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNB4ZQADX3

Kdo všechno a za co má nárok na stejnou výši tzv. zvláštního příplatku, který pobírají i třídní učitelé...

Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek
I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným
rizikem ohrožení zdraví nebo života

1. Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného provozního režimu.

2. Přímá pedagogická činnost spojená s
2.1. výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole,
2.2. dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.

3. Práce vyžadující individuální přístup k jednotlivým osobám, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí.

4. Práce spojené s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávané mimo sídlo zaměstnavatele, jeho organizačních útvarů, s výjimkou těchto prací vykonávaných u právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je zaměstnavatel, nebo které podle zvláštního právního předpisu odborně řídí, spočívající
4.1. v soustavné revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti,
4.2. v provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby.

5. Práce spočívající v revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti v souvislosti s ověřováním správnosti údajů u plátců daní a poplatků, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

6. Práce spočívající ve fotogrammetrickém vyhodnocování a překreslování map.

7. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, pokud se podílejí na plnění těchto úkolů, jde-li o práce spočívající v trvalé průběžné přípravě na plnění úkolů spojených s přechodem státu z mírového stavu do stavu ohrožení, nebo se zajišťováním krizového řízení.

úterý 2. října 2018

Vyšší příplatky pro třídní učitele znovu odloženy

Poslanecké kluby ANO 2011, ČSSD, KSČM, SPD nepodpořily (většina jejich poslanců hlasovala proti nebo se zdrželi) zařazení projednávání zvýšení příplatků pro třídní učitele na středu 3. 10. 2018. Většina poslanců KDU-ČSL, STAN, TOP09, ODS a Pirátů (ovšem nikoliv všichni) byla naopak pro zařazení tohoto bodu. Hlasování v prvním čtení se tudíž opět odkládá...

"Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Výborného, který navrhuje zařadit bod 41, sněmovní tisk 159, ve středu 3. 10. ve 14.30. Takže vlastně ve stejnou dobu, kdy byl tuto chvíli schválen jiný bod. (Hlasy ze sálu: Nebyl!) Nebyl schválen, omlouvám se, je to hlasovatelné. Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení bodu 41, sněmovní tisk 159, ve středu ve 14.30. Kdo je proti V hlasování číslo 183 přihlášeno 172, pro 51, proti 3. Tento návrh nebyl přijat." 
http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/019schuz/s019292.htm#h183

Hlasování
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=68236

Pedagogická komora oslovila poslance s dotazem, proč nehlasovali pro zařazení tohoto bodu. Jejich odpovědi postupně zveřejňujeme...


Odpověď z ČSSD:

Dobrý den, všichni si zaslouží více peněz. A ani učitelé si nezaslouží , aby když jdou na nemocenskou ( a to pokud vím, tak zrovna učitelé  jdou až teprve,  když už to jinak nejde), tak  zůstávají první tři dny úplně bez prostředků.  Projednat  návrh zákona o placení nemocenské od prvního dne jsme nechtěli oddálit vsunutím jakéhokoliv jiného bodu. 
S pozdravem Alena Gajdůšková, ČSSD

Odpověď z SPD:

Dobrý den, náš poslanecký klub návrh na zvýšení příplatků pro třídní učitele podporuje. Nehlasovali jsme pro zařazení bodu, protože již delší dobu se oddaluje hlasování o oddlužení občanů, který se týká miliónu lidí. Tak jsme chtěli, aby se nyní projednal tisk 71. Ale Vámi zmíněný návrh podporujeme jako nutný a ve sněmovně pro něj budeme hlasovat. Děkuji za pochopení. 
S pozdravem Jana Levová, Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) 

Odpověď z KSČM:

Vážený pane Sárközi, klub KSČM vždycky podporoval navýšení příplatků za třídnictví a to např. bez ohledu na „Kariérní řád“. Předřazení tohoto bodu jsme nepodpořili z důvodu nulového krytí tohoto návrhu, a pokud by k tomu přišlo, musely by se krátit jiné položky určené na odměny pedagogických či nepedagogických pracovníků. To je z našeho pohledu naprosto nepřijatelné. Můžeme Vás ubezpečit, že připravujeme navýšení ohodnocení za třídnickou práci jiným způsobem, který bude pokryt navýšením finančních prostředků z jiných zdrojů. V minulosti naše návrhy nebyly přijaty právě z důvodů nedostatečného krytí, proto jsme překvapeni, že členové bývalé vládní koalice, a měli na to čtyři roky ve vládě, dávají obdobný návrh, který neprojednali s žádným politickým subjektem v PS PČR a nevyjednali navýšení zdrojů do kapitoly školství. Nemluvím o načasování projednávání na minulý týden, které zavání populismem před volbami, vždyť ještě mohou prosadit takové navýšení po jednání s ministrem školství, ale hlavně s jinými politickými kluby ve Sněmovně, příp. při jednání o rozpočtu.  
Ing. Hana Aulická Jírovcová, poslankyně PS PČR

pondělí 1. října 2018

Pedagogická komora usiluje o odtajnění revize rámcových vzdělávacích programů

Pedagogická komora je znepokojena přetrvávajícím nedostatkem informací o stavu a průběhu revize rámcových vzdělávacích programů, kterou zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání. Přestože se na revizi pracuje déle než rok, zveřejněno bylo jen minimum údajů. Školy nemají informace, co a proč se bude měnit. Učitelé z praxe, kteří chtějí s revizí pomoci, nevědí, na koho se obrátit. Řada významných spolků sdružujících pedagogy nebyla oslovena, aby se do revize zapojili jejich zástupci.

Vedení Pedagogické komory obeslalo MŠMT i NÚV s dotazy k revizi, ale odpovědi byly neúplné. Proto jsme zaslali na obě instituce oficiální žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. „Ptáme se, jaké pracovní skupiny při NÚV vznikly, kdo se jich účastní, kterou organizaci zastupuje, kolik jednání již proběhlo, jak je revize financována a jaké je přesné zadání z MŠMT,“ uvedl Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Ministerstvo školství si vyžádalo na zodpovězení dotazů delší čas. Národní ústav pro vzdělávání zatím zodpověděl pouze část první žádosti. Odpověď na hlavní dotaz ale odmítl. Pedagogická komora se proti tomuto rozhodnutí odvolala k MŠMT a je připravena domáhat se informací soudní cestou. Zatím jsme obdrželi pouze seznam pracovních skupin a jejich garantů z řad zaměstnanců NÚV. Z tohoto seznamu vyplývá, že neexistuje koncepční pracovní skupina, která by se zabývala celou revizí komplexně. Ustavily se jen dílčí týmy k jednotlivým vzdělávacím oborům. Při MŠMT vznikla Rada pro revize rámcových vzdělávacích programů, ale její složení je utajováno.

Odpověď z Národního ústavu pro vzdělávání na žádost Pedagogické komory (pracovní týmy a kontakty na jejich garanty)
NÚV: Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti


Internetové stránky NÚV obsahují pouze novou verzi vzdělávacího oboru informatika, jejíž forma zpracování je nekompatibilní se stávajícími rámcovými vzdělávacími programy. Z tohoto důvodu bude nutné s jejím plošným zavedením vyčkat, dokud nebude dokončena revize všech ostatních vzdělávacích oblastí. Dále byly zveřejněny analýzy k odbornému a všeobecnému vzdělávání, infografiky a zpravodaje. Bohužel chybí informace, kdy byl který dokument publikován.

Zveřejněno bylo alespoň dotazníkové šetření mezi pedagogy, které skončilo už loni (20. září 2017). Výsledky toho šetření ale nebyly zohledněny v dalších pracích na revizi. NÚV například pokračuje ve stanovování tzv. závazných výsledků učení pro 3. a 7. ročník ZŠ, přestože to považovalo za vhodné jen 15 % respondentů.

Pedagogická komora uspořádala anketu mezi svými členy, z níž vyplývá, že většina respondentů již nechce znovu psát školní vzdělávací program a čtvrtina preferuje alespoň zestručnění kurikulárních dokumentů. Z nové ankety Pedagogické komory, která právě probíhá, vyplývá, že si většina respondentů přeje obnovení Přílohy RVP pro žáky s lehkým mentálním postižením, kterou zrušila ministryně školství Kateřina Valachová. Většina rovněž chce, aby byl na druhém stupni další cizí jazyk nepovinný, jak to bylo před změnou RVP, která byla přijata ministrem Petrem Fialou.

„Nerozumím tomu, proč MŠMT i NÚV pracují v režimu „přísně tajné“ - nejde o armádní projekt, ale zásadní změnu kurikulárních dokumentů, která se týká tisíců škol, proto by měla být veřejná,“ upozorňuje Radek Sárközi, „pokud se nepodaří do revize zapojit učitele z praxe, hrozí, že připravené změny nepřijmou za své a že jejich realizace bude jen formální.“

Pedagogická komora se již do revize RVP částečně zapojila. Radek Sárközi se účastnil setkání organizací, kde byly představeny chystané změny. Zástupci Pedagogické komory pracují v týmu pro matematiku. „Jakmile jsme získali kontakty na garanty jednotlivých pracovních skupin, oficiálně jsme je oslovili, že chceme delegovat zástupce Pedagogické komory, na odpovědi čekáme,“ sdělil Radek Sárközi, „myslím si, že by NÚV měl aktivně oslovit všechny spolky učitelů, aby vyslaly do týmů své zástupce, například Společnost učitelů českého jazyka a literatury, Asociaci výchovných poradců, Montessori ČR, Asociaci ředitelů gymnázií apod. – většina aprobací má vlastní organizaci a jejich představitelé určitě rádi s revizí pomohou, aby byla co nejkvalitnější.“ 

Pedagogická komora požaduje, aby byla revize rámcových vzdělávacích programů transparentní.

Nezávisle na Pedagogické komoře interpeloval poslanec Lukáš Bartoň v podobné záležitosti ministra školství Roberta Plagu: „Máte v úmyslu nechat proces revizí RVP běžet v černé skříňce jako dosud, nebo dáte veřejnosti možnost do procesu vstoupit? Budou moci občané připomínkovat základní principy i potřebnost různých dovedností pro 21. století a dát tak občanům možnost, aby se se školou a vzděláním vůbec identifikovali? Pokud otevřením revizí veřejnosti plánujete, v jaké fázi a v jakém časovém horizontu?” Poslanec Lukáš Bartoň rovněž upozornil, že ani za 14 let nemáme hlavní koncepční kurikulární dokument Národní program vzdělávání, jehož vznik požaduje školský zákon. Premiér Andrej Babiš v odpovědi na jeho interpelaci přislíbil vytvoření tohoto dokumentu do konce roku 2019.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Anketa Pedagogické komory

Výstupem revize rámcových vzdělávacích programů by mělo být...
- zestručnění RVP a ŠVP. (26,1 % respondentů)
- takové pojetí RVP, aby jednotlivé školy již nemusely psát vlastní ŠVP. (57,0 % respondentů)
- Revize není zapotřebí, současné RVP jsou zpracovány dobře a ŠVP není třeba předělávat. (6,3 % respondentů)

Dotazníkové šetření NÚV