středa 27. února 2019

Pedagogická komora v pořadu A DOST! Výpočetní technika ke státním maturitám

Aktuální díl pořadu A DOST! na TV Stream Velká maturitní loupež? Nebo zajištění bezpečnosti? se věnuje nákladům na obměnu výpočetní techniky ke státním maturitám. Jedná se o zakázku ve výši skoro 236 milionů korun, kterou zadal Cermat a získala ji firma PragoData, a.s. MŠMT se odmítlo k tématu vyjádřit, před kamerou nevystoupil ani nikdo z Cermatu… V České republice je 1.300 středních škol. Náklady na jednu školu tudíž činí více než 181.000 korun. Dosavadní běžné náklady na straně Cermatu na zajištění státních maturit činily 1,1 miliardy korun (2011 až 2017) a jednotné přijímací zkoušky na SŠ 51,5 milionů korun (2014 až 2018).
Celkem JPZ: 51.535.738 Kč

úterý 26. února 2019

Náklady na revize RVP činily přes 6 milionů

Ministerstvo školství odpovědělo na žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou podala Pedagogická komora. Dle MŠMT činily v roce 2018 náklady na revize rámcových vzdělávacích programů na straně Národního ústavu pro vzdělávání 6.197.000 korun. Ministerstvo školství odpovědělo i na další otázky, tyto informace jsou ale v příkrém rozporu s odpověďmi NÚV na stejné otázky, a to především ohledně zadání cílů revize ze strany MŠMT. Národní ústav pro vzdělávání odpověděl, že žádné oficiální zadání z ministerstva školství ohledně cílů revize rámcových vzdělávacích programů nikdy neobdržel...

sobota 23. února 2019

Tento způsob inkluze zdá se mi poněkud nešťastným

V MF DNES vyšel ve středu 20. února 2019 komentář Radka Sárköziho Inkluze po česku nefunguje. Nezkrácená verze článku byla dnes publikována jako blog na webu iDNES.cz pod názvem Tento způsob inkluze zdá se mi poněkud nešťastným.

"Zatímco učitelé upozorňují, že současná podoba inkluze poškozuje děti, pracovníci neziskovek pozitivním změnám brání. Dá ministerstvo školství zapravdu učitelům, nebo podlehne tlaku lobbistů? Napište své zkušenosti s inkluzí..."

úterý 19. února 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Člověk a svět práce (revize RVP)

V médiích se opět objevily informace o "novém" vyučovacím předmětu "technika" na základních školách, který má nahradit současné pracovní činnosti (označované jako dílny, pozemky, pracovky, pěstitelské práce apod.). Upozorňujeme, že v současnosti si konkrétní vyučovací předměty vytvářejí jednotlivé školy (název předmětu, obsah, počet hodin...) ve svých školních vzdělávacích programech, a to na základě rámcových vzdělávacích programů. Pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií platí jednotný RVP ZV, kde je definována vzdělávací oblast Člověk a svět práce, která má aktuálně na 2. stupni ZŠ minimální časovou dotaci 3 hodiny (dříve 4 hodiny) a obsahuje několik tematických oblastí, z nichž je povinná pouze jedna Svět práce (neboli volba povolání). Ze zbylých si škola musí vybrat alespoň jednu další oblast: Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií.
Do roku 2016 byla součástí RVP ZV Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, která byla zrušena ministryní školství Kateřinou Valachovou. V ní činila minimální hodinová dotace pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ 20 hodin (nyní mají tito žáci 3 hodiny jako všichni ostatní)...

pondělí 18. února 2019

Poradci a poradní orgány MŠMT v roce 2018

Výdaje MŠMT na poradce a poradní orgány vzrostly ve druhém pololetí skoro sedminásobně oproti prvnímu pololetí...

I. pololetí 2018

Činnost zaměstnanců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v odborných komisích a  poradních orgánech MŠMT, je součástí jejich pracovních povinností. Za činnost externích členů v odborných komisích a dalších poradních orgánech MŠMT, za právní, poradenské, konzultační a auditorské služby poskytované MŠMT v oblasti bylo v I. pololetí roku 2018 vynaloženo celkem 892 400,- Kč (Více informací naleznete zde...)

II. pololetí 2018

Činnost zaměstnanců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v odborných komisích a  poradních orgánech MŠMT, je součástí jejich pracovních povinností. Za činnost externích členů v odborných komisích a dalších poradních orgánech MŠMT, za právní, poradenské, konzultační a auditorské služby poskytované MŠMT v oblasti bylo v II. pololetí roku 2018 vynaloženo celkem 6 020 513,- Kč (Více informací naleznete zde...)

pátek 15. února 2019

Valná hromada Pedagogické komory

V souladu se stanovami vyhlašuje prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi valnou hromadu. Členové Pedagogické komory, z. s., obdrží podrobnější informace na svůj e-mail.

Forma valné hromady: elektronická

Termín valné hromady: 28. 3. 2019 až 30. 9. 2019

Časový harmonogram valné hromady:

28. 3. 2019 - začátek valné hromady
23. 5. 2019 - začátek hlasování
22. 9. 2019 - ukončení hlasování
30. 9. 2019 - vyhlášení výsledků hlasování a ukončení valné hromady

Program valné hromady:

- Zpráva o činnosti spolku
- Zpráva o hospodaření spolku
- Volba orgánů spolku (kontrolní komise, prezidium, viceprezident, prezident)
- Plán hlavních činností a cílů pro období 2019/2020
- Různé

AKTUALIZACE (19.6.2019): 

Valná hromada Pedagogické komory schválila členy volební komise: Martin Žďánský (předseda) Martin.Zdansky@seznam.cz, Jana Navrátilová (člen) jananav@seznam.cz, Jana Kunšteková (člen) jana_marikova@protonmail.com

Členové spolku najdou návod, jak se přihlásit do vnitřního informačního systému Pedagogické komory, zde: hlasování v rámci valné hromady probíhá výhradně prostřednictvím tohoto informačního systému.

neděle 10. února 2019

Anketa České školy: Dostávají učitelé dost prostoru v médiích?

Česká škola oslovila s několika otázkami novinářky – shodou okolností jsou to skutečně výhradně ženy – které se systematicky zabývají tématy školství a vzdělávání. Mnozí učitelé si stěžují, že praktikující učitelé v médiích nedostávají téměř žádný prostor, že k tématům školství a vzdělávání mluví "experti", často bez jakékoli praxe, a že to jsou navíc stále titíž lidé - Feřtek, Kartous a další z okruhu EDUin, Šteffl, Münich… Chybí názorová opozice, chybí reálná zkušenost ze škol… 1) Je to tak? 2) Proč to tak je (Případně: Proč si myslíte, že učitelé mají takový dojem. Proč jsou vůči médiím nastaveni masově tak negativně…) 3) Co s tím?
Odpovídá reportérka týdeníku Respekt Hana Čápová. 

"A ano, pány Feřteka, Kartouse, Šteffla či Münicha oslovuji zřejmě častěji než jiné, protože se s nimi v pohledu na věci, o které je spor – například inkluze, cut-off score – shoduji. Do tohoto výčtu bych přidala ještě například senátora Jiřího Růžičku či dlouholetého ředitele základní školy v Chrudimi Zdeňka Brože nebo Kláru Laurenčíkovou, zakladatelku České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Ti, kdo jsou proti inkluzi nebo pro cut-off score dostávají v textu také slovo, ale jen abychom lépe pochopili, proč chtějí něco, co může českému vzdělávacímu systému a dětem škodit."

"V jistém ohledu na tom nic měnit nechci - jsem například přesvědčena, že inkluze je správná a cut-off score může srazit řadu dětí ze vzdělávací dráhy, kterou si přejí, a dobrý vztah k řemeslu jim nedá – takže nechci názory opačného postojového spektra vydávat za bernou minci."

sobota 9. února 2019

Pedagogická komora v pořadu A DOST! Odměny na MŠMT

Nejnovější díl pořadu A DOST! na TV Stream Ministerská koryta a odměny vs. učitelská bída se věnoval odměnám náměstků a ředitelů odborů na MŠMT. Ministerští úředníci pobírají odměny až do výše 30 % základního platu. Za co konkrétně to bylo a proč jsou tak vysoké, ministr školství Robert Plaga nesdělil. MŠMT se k této problematice odmítlo vyjádřit. Roční odměny některých náměstků byly loni vyšší než průměrný plat pedagoga a činily až 420.000 Kč (nejvyšší plat náměstka byl 1.933.130 korun). MŠMT v roce 2018 přestalo svolávat pracovní skupiny, komunikace s učiteli  z praxe byla ze strany ministerstva minimální a ani výstupy z MŠMT nejsou příliš přesvědčivé (rozhodnutí jsou opakovaně odkládána, informace nejsou poskytovány)...


pondělí 4. února 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Polovina učitelů na plat 39 000 rozhodně nedosáhne

V pořadu Události České televize zazněla v reportáži zavádějící informace, že v roce 2019 dosáhne polovina (ministr školství Robert Plaga), nebo dokonce dvě třetiny (předseda školských odborů František Dobšík) učitelů na hrubý plat 39 000 Kč měsíčně. Na průměrný plat přitom nikdy nedosáhne polovina pracovníků - muselo by se jednat o medián, který ovšem v reportáži zmíněn nebyl a bude podstatně nižší vzhledem k nízkým platům učitelek mateřských škol... Ve skutečnosti činí od ledna 2019 nástupní tarifní plat učitele ZŠ a SŠ 28 020 Kč (11. platová třída) a nástupní plat učitelky MŠ může být pouhých 21 840 Kč (8. platová třída)...
Korespondence s Českou televizí...

RE: Chyby v článku na webu ČT: Učitelé našli na lednové výplatnici průměrně 39 tisíc

Vážený pane Sárközi,
tématu zvyšování platů ve školství jsme se primárně věnovali v rozšířené reportáži v hlavní zpravodajské relaci Události v neděli 20. ledna 2019, která čerpala z údajů v analýze MŠMT. V reportáži vystupovali se svým pohledem na možné zvyšování mezd až na 39 000 Kč zástupci z řad učitelů, ředitelů škol, hovořil také šéf školských odborů František Dobšík a zejména ministr školství Robert Plaga. Ten sám uvedl, že platové tarify se od ledna navyšují o 10 % a od března nebo dubna by po podpisu státního rozpočtu měli mít i ředitelé škol dostatek prostředků pro netarifní složky platů. Moderátor relace navíc v úvodu reportáže uvedl, že vyšší platy mohou mít pracovníci ve školství na svých účtech od poloviny února. Zároveň od účinkujících učitelů i ředitelů jasně zaznělo, že ne všichni učitelé na tento průměr momentálně dosáhnou. Vysílání Událostí si můžete zpětně přehrát v archivu iVysílání, viz odkaz zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100120/.
V návaznosti na Vaše zaslané podněty a na souvislost s výše zmíněnou reportáží jsme upravili znění tematického článku na webovém portálu ČT24. Ten je nyní dostupný na stejném odkazu, viz zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2711288-ucitele-nasli-na-lednove-vyplatnici-prumerne-39-tisic-vlada-se-pre-zda-ma-zvyšovat.
Rádi bychom Vám za Vaši zpětnou vazbu poděkovali, šlo o cenné připomínky, na základě kterých máme možnost zlepšovat námi poskytované zpravodajství. Celému vývoji schvalování státního rozpočtu a navyšování platů ve školství se redaktoři dlouhodobě věnují a sledují aktuální změny, proto i v budoucím zpravodajském vysílání bude toto téma jednoznačně zahrnuto.
Děkujeme opětovně za zaslané podněty a připomínky. Věříme, že i přes vyjádřenou kritiku zachováte nadále vysílání České televize svou diváckou přízeň.
S pozdravem
Martina Pokludová
Divácké centrum
Česká televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4
T: +420 2 6113 6113
info@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz

Chyby v článku na webu ČT: Učitelé našli na lednové výplatnici průměrně 39 tisíc

Dobrý den,
rád bych upozornil na chyby v článku na webu ČT. Zcela zavádějící je už jeho titulek: Učitelé našli na lednové výplatnici průměrně 39 tisíc...
Lednová výplatní páska obsahuje informace o částce, kterou učitel obdržel za prosinec. Ve výplatě za prosinec jsou obvykle odměny za celý uplynulý rok 2018. Výše platu za leden se objeví až na výplatní pásce v únoru. Ale podle textu článku je zřejmé, že jeho autor počítá s průměrným platem za celý rok 2019. Jde tudíž pouze o hypotetický předpoklad, který by mohl být splněn pouze v případě, že všichni učitelé dostanou o 15 % více než v roce 2018. Jaký bude ve skutečnosti průměrný plat učitele za rok 2019, bude zřejmé až v roce 2020.
Proto považuji celý článek za naprosto nekorektní a zavádějící. Česká televize by měla informovat diváky přesně a věcně. Prosím o tiskové opravy v článku, které ho uvedou do souladu se skutečností.
Předem děkuji za opravu a odpověď.
S pozdravem
Mgr. Radek Sárközi
prezident spolku
Tel.: 775 165 203
radek.sarkozi@pedagogicka-komora.cz
Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

sobota 2. února 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Alternativní a inovativní pedagogika

Rozcestník různých alternativních a inovativních pedagogických směrů, které fungují v České republice...

pátek 1. února 2019

Pedagogická komora protestuje proti navrženým změnám v zákoně o pedagogických pracovnících

Ministerstvo školství připravilo novelu zákona o pedagogických pracovnících, která vykazuje celou řadu nedostatků. Pedagogická komora s navrženými změnami nesouhlasí. Pokud by byla novela přijata v současné podobě, mohl by na druhém stupni základních škol učit jakýkoliv vysokoškolsky vzdělaný pracovník, aniž by měl pedagogické vzdělání. Doplňující pedagogické studium, jehož minimální rozsah je 250 hodin, by si musel absolvovat během tří let. Toto studium by ale nově negarantovaly jen pedagogické fakulty, jak je tomu dnes. Mohla by ho poskytovat jakákoliv organizace, které k tomu ministerstvo školství udělí akreditaci.

„Nedokážu si představit, že lidé bez pedagogického vzdělání zvládnou kvalitně učit na základních školách, kde se po zavedení plošné inkluze vzdělávají společně žáci s různými speciálními vzdělávacími potřebami,“ namítá k novele Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „i zkušení praktici s tím mají problémy.“

Současné znění zákona o pedagogických pracovnících je značně nepřehledné. Místo jeho zjednodušení a výrazného zkrácení ministerstvo přichází s novými zbytečnými paragrafy. Řada z nich je nedomyšlených. Například se zavádí dvouleté adaptační období. To může být přínosné pro čerstvé absolventy, ale podle návrhu se má týkat všech nových učitelů na dané škole. Tedy i učitelky s 25 lety praxe ve školství, která změní zaměstnavatele a přestoupí z jiné školy.

„Ředitele škol čeká nárůst administrativy, protože budou povinni vykazovat, co pro učitele v adaptačním období dělají,“ upozorňuje Radek Sárközi, „snad na to alespoň dostanou nějaké peníze navíc.“

Nedomyšlená je i lhůta tří let pro dodatečné získání pedagogické kvalifikace. Pokud pracovník změní školu, začne se lhůta počítat od nuly. A vynuluje se, i když se po čase vrátí zpět na stejnou školu.

„Je to podobné, jako kdyby ministerstvo zdravotnictví navrhlo, že léčit lidi mohou po tři roky inženýři nebo magistři, a když si dodělají 250hodinový kurz medicíny u nějaké soukromé vzdělávací firmy, stane se z nich podle zákona praktický lékař,“ diví se novele Radek Sárközi.

Pedagogická komora navrhovala, aby byl do zákona doplněn popis funkce třídního učitele a aby byl zaveden samostatný příplatek za třídnictví ve výši alespoň 2 500 korun.

„Ministerstvo náš návrh smetlo se stolu, že prý je nesystémový, přitom na Slovensku to tak mají a třídní učitelé tam pobírají minimálně pět procent tarifního platu, u nás je to přibližně jedno procento,“ upozorňuje Radek Sárközi.

Ministr školství by měl prosazovat zatraktivnění učitelské profese, skokové zvýšení platů ve školství, snížení administrativy a zlepšení pracovních podmínek, aby se do škol vrátili ti, co z nich odešli za lepším. Místo toho chce umožnit, aby mohl učit každý.

„Výrazně tím utrpí prestiž učitelské profese, a může to v důsledku způsobit zánik pedagogických fakult, proto se nedivím, když se proti tomu bouří,“ dodává Radek Sárközi.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz