neděle 27. února 2022

Výzva školám, pedagogům, pracovníkům školských zařízení, dětem a jejich rodičům

Všichni v posledních dnech a hodinách sledujeme dění na Ukrajině a všechny nás to nějakým způsobem zasahuje. A většina z nás se zapojuje do pomoci. Všichni také stojíme před výzvou, jak jako pedagogové na celou situaci reagovat.

Vytvořme pro všechny děti v našich školách a školských zařízeních bezpečný prostor. Mluvme s dětmi o jejich pocitech, obavách, naslouchejme, vysvětlujme a buďme oporou. Buďme zde pro naše děti oporou, jistotou. Přistupujme ke všem dětem rovnocenně bez ohledu na národnost. Nedopusťme, aby některé dítě bylo terčem nenávisti jen proto, ze které země pochází či jakým jazykem mluví. K tomu můžeme využít řadu materiálů, které jsou již vytvořeny.

V této mimořádné situaci můžete vyhledat okamžitou psychologickou podporu například na linkách důvěry. Pokud chcete pomoci darem nebo příspěvkem, vyberte si některou ze známých českých humanitárních organizací. Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.
Odkazy pro školy, rodiče, děti: 
V této chvíli jako pedagogové myslíme hlavně na školáky. Vyzýváme ke sbírkám psacích a výtvarných potřeb, sešitů, učebnic, pomůcek a dalších školních potřeb nebo hraček. Předávat potřebným je lze prostřednictvím následujících organizací:
„Omnia sponte fluant, absint violencia rebus. - Vše nechť se děje po dobrém, nechť není násilí v ničem.“ —  Jan Amos Komenský

Pedagogická komora, z. s.

pondělí 21. února 2022

Normativy soukromých a církevních škol na rok 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo normativy soukromých a církevních škol na rok 2022. Obdobné údaje ke školám, které zřizují obce a kraje, nejsou k dispozici (tyto školy se aktuálně řídí pravidly rozpočtového provizoria) - čeká se na schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2022.

středa 2. února 2022

Školy zasáhla kovidová lavina. Rostou i počty dětí v nemocnicích

Koronavirus se šíří ve školách stále rychleji. Počty nově nakažených dětí a žáků byly v minulém týdnu na maximálních hodnotách za celou dobu epidemie. V případě středních škol se nakazilo během uplynulého týdne skoro 7 % žáků. Bohužel výrazně vzrostly i počty nově hospitalizovaných dětí. Vyplývá to z grafů, které pro Pedagogickou komoru, z. s., zpracovává datový analytik Michal Bauer na základě veřejně dostupných údajů ÚZIS. Celkem se od počátku epidemie nakazilo již 593.871 žáků ve věku od 6 do 19 let (bez reinfekcí), jen za leden 2022 to bylo 158.308 nově nakažených žáků.Ve výše uvedených grafech nejsou započítány reinfekce, protože ÚZIS neposkytuje data k reinfekcím rozčleněná dle věku. S nimi by byly hodnoty za poslední týden přibližně o 15 % vyšší.
Prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi zaslal ÚZIS žádost o poskytnutí statistik přímo k učitelům a dalším zaměstnancům škol. Zároveň oslovil jednotlivé krajské hygienické stanice s žádostí o zaslání aktuálních údajů k výskytu koronaviru ve školách (například vývoj počtu žáků a učitelů v izolacích a karanténách v jednotlivých lednových týdnech dle okresů). Příslušné statistky průběžně zveřejňuje na svých internetových stránkách pouze KHS Středočeského kraje a KHS Plzeňského kraje.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

úterý 1. února 2022

MŠMT: Počty uzavřených škol kvůli covid-19

Zveřejňujeme odpověď z ministerstva školství na dotaz Pedagogické komory, z. s, kolik škol bylo uzavřeno kvůli koronaviru ve školním roce 2021/2022. Vzor žádosti o odlišnou organizaci školního roku a postup jejího podání na MŠMT naleznete zde.


Vážený pane Sárközi,

dne 29. 1. 2022 obdrželo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Váš dotaz ve věci počtu uzavřených škol ve školním roce 2021/2022 z důvodu covid-19.

V termínu 1. 9. 2021 - 31. 12. 2021 bylo uzavřeno:
- 49 škol na základě žádosti ředitele školy o odlišnou organizaci školního roku úpravu školního roku adresované MŠMT,
- 15 škol na základě jiných důvodů.

V termínu 1. 1. 2022 – 31. 1. 2022 bylo uzavřeno:
- 56 škol na základě žádosti ředitele školy o odlišnou organizaci školního roku úpravu školního roku adresované MŠMT,
- 7 škol na základě jiných důvodů.

Pro úplnost doplňujeme, že odlišnosti v organizaci školního roku může v případech hodných zvláštního zřetele Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovit dle § 24 odst. 3 školského zákona. Jedná se zejména o vyhlášení mimořádných volných dnů pro žáky v období školního vyučování v situacích, kdy ze závažných organizačních, technických nebo jiných mimořádných závažných důvodů není možné zajistit výuku žáků ve škole (např. oprava budovy, technická havárie, doporučení krajské hygienické stanice), nebo také o přesun části praktického vyučování žáků některých oborů vzdělání středních škol z období školního vyučování do období školních prázdnin z důvodu výuky sezónních témat (např. obory vzdělání se zaměřením na zemědělství).

Pro informaci „kolik škol bylo uzavřeno ve školním roce 2021/2022 na základě rozhodnutí hygienické stanice“ je nutné se obrátit na gesčně příslušné ministerstvo – Ministerstvo zdravotnictví.

S přáním pěkného dne,

Ing. Ilona Vaculová
odbor řízení regionálního školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
www.msmt.cz