středa 15. února 2017

Milé kolegyně a milí kolegové, diskutujme o tom, co nás spojuje.

Tento web je určen všem učitelům, kteří se chtějí podílet na založení pedagogické komory. V současnosti není hlas učitelů jasně slyšet a na jejich zkušenosti není brán zřetel při rozhodování o školství. Učitelé nemají reprezentativní organizaci, která by jednala s ministerstvem školství o chystaných změnách a jejíž zástupci by se účastnili diskuzí v médiích. Často se tak rozhoduje o nás bez nás. Chceme to napravit, a proto zakládáme pedagogickou komoru. Čím více členů bude mít, tím větší váhu získáme. Proto neváhejte a aktivně se zapojte do příprav. Ukažme, že se dokážeme domluvit.úterý 14. února 2017

Plánované kroky

1) Zjištění zájmu o členství v pedagogické komoře mezi učiteli (aktuálně probíhá)
2) Vznik přípravného výboru pedagogické komory (jaro 2017)
3) Založení spolku Pedagogická komora
4) Prosazení Zákona o Pedagogické komoře ČR (obdobným zákonem je zřízena Česká lékařská komora a další profesní komory v ČR)

Co dělá pedagogická komora

 • Zvyšuje prestiž učitelského povolání.
 • Reprezentuje všechny učitele (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ...) i další pedagogické pracovníky jakožto společensky významnou profesi.
 • Pečuje o kvalitu pedagogické obce (etický kodex učitele, zlepšení podmínek k práci, navýšení prostředků na vzdělávání…).
 • Organizuje diskuze uvnitř komory o tématech, která považují učitelé za důležité.
 • Jedná s ministerstvem školství a dalšími partnery.
 • Účastní se veřejných diskuzí v médiích.
 • Doporučujeme

  Diskutujeme o pedagogické komoře

  Napsali o nás

  Napsali jsme o pedagogické komoře

  Informace o profesních komorách

  Zprávy o školství