čtvrtek 22. června 2023

MŠMT: Informace pro školy k novele zákona o pedagogických pracovnících

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozeslalo na školy "Manažerské shrnutí změn" k novele zákona o pedagogických pracovnících. Novela přináší řadu negativních změn pro učitele. Níže naleznete odkaz na celý dokument. Dotazy k novele zákona o pedagogických pracovnících můžete zasílat na novelazopp@msmt.cz.

Poznámka: Tento pozměňovací návrh k novele zákona o pedagogických pracovnících podali poslanci Matěj Ondřej Havel (TOP09), Jan Berki (STAN), Olga Richterová (Piráti), Marek Výborný (KDU-ČSL), Renáty Zajíčková (ODS)...

Poznámka: Tento pozměňovací návrh k novele zákona o pedagogických pracovnících podali poslanci Jan Berki (STAN), Pavel Klíma (TOP09), Olga Richterová (Piráti), Marek Výborný (KDU-ČSL), Renáta Zajíčková (ODS) pod označením "legislativně-technické úpravy a upřesnění"...

středa 21. června 2023

Pražský inovační institut (zpráva z auditu)

Pedagogická komora, z. s., zaslala na Magistrát hlavního města Prahy žádost o informace k auditu v Pražském inovačním institutu, jehož ředitelem byl do září 2022 Bohumil Kartous. Níže naleznete dokumenty, které jsme obdrželi na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Zaslání dalších podkladů z auditu podmínil pražský magistrát zaplacením částky 12 500 Kč za anonymizaci 381 dokumentů...

V zaslaných materiálech se uvádí, že Pražský inovační institut poskytl aditorům jen část z požadovaných podkladů. Proto nebylo možné ve většině případů posoudit, zda byla dodržena platná legislativa. Auditoři upozorňují na problém, kdy nebyly zveřejňovány smlouvy v registru smluv (buď včas, nebo vůbec), čímž došlo k jejich zneplatnění. Za problematickou označil audit například spolupráci s firmami Opero s.r.o. nebo Fortifis s.r.o.

Dle Protokolu o následné veřejnosprávní finanční kontrole došlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.


 sobota 10. června 2023

Kapacity středních škol podle krajů (2023)

Pedagogická komora, z. s., obeslala dne 12. května 2023 všechny kraje s dotazem ohledně vývoje kapacit 1. ročníků středních škol v letech 2021 až 2023. Níže publikujeme odpovědi z jednotlivých krajů...

Rozsah i obsah zaslaných odpovědí se velmi liší kraj od kraje. Neexistuje jednotná forma, díky níž by bylo možné údaje z jednotlivých krajů porovnat. Nejlépe zpracované statistiky jsme obdrželi z Kraje Vysočina. Detailní údaje za jednotlivé školy a obory přišly z Karlovarského kraje, ale nejsou statisticky zpracovány. Podobně podrobně zveřejňuje tyto údaje na svém webu Zlínský kraj.

V jedné z odpovědí zazněla následující informace: "MŠMT zrušilo výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích v 1. kole přijímacího řízení ve středních školách."

Hlavní město Praha - odpověď (8. 6. 2023)

Královéhradecký kraj - odpověď (1. 6. 2023)

Pardubický kraj - odpověď (24. 5. 2023)

Kraj Vysočina - odpověď (16. 5. 2023) + školy2023 + statistiky2003-2022

Jihomoravský kraj - odpověď (23. 5. 2023)

Plzeňský kraj - odpověď (23. 5. 2023)

Karlovarský kraj - školy2023 (22. 5. 2023) + školy2022 + školy2021 + školy2020

Ústecký kraj - odpověď (18. 5. 2023)

Jihočeský kraj - odpověď (17. 5. 2023)

Zlínský kraj - odpověď (15. 5. 2023) + střední školy + základní školy

Liberecký kraj - "z důvodu vyřizování velkého množství dotazů a delší pracovní absenci analytika odboru si Vás dovoluji informovat o tom, že požadované údaje Vám budou zaslány v týdnu od 19. 6. do 23. 6. 2023" (30. 5. 2023)

Středočeský kraj - potvrzeno podání, zatím bez odpovědi...

Moravskoslezský kraj - potvrzeno podání, zatím bez odpovědi...

Olomoucký kraj - potvrzeno podání, zatím bez odpovědi...

 

CERMAT: Prezentace k přihláškám JPZ (zdroj následujících grafů):