středa 26. ledna 2022

Aktuální téma: Alternativní způsoby hodnocení

 V tomto rozcestníku naleznete tipy k alternativním způsobům hodnocení (slovní, kriteriální, formativní hodnocení, sebehodnocení...).


úterý 25. ledna 2022

Kovid mezi žáky: další historické maximum

Z aktuálních grafů, které pro Pedagogickou komoru, z. s., zpracoval datový analytik M. Bauer, vyplývá, že se počet žáků pozitivně testovaných na covid-19 dostal minulý týden v některých věkových kategoriích opět na historické maximum za celou dobu epidemie. 

Nejhorší situace je mezi žáky středních škol a 2. stupně ZŠ. Počet nově nakažených v těchto věkových kategoriích je několikanásobně vyšší, než činí průměr za celou Českou republiku. Na nejvyšších hodnotách od počátku epidemie jsou rovněž pozitivně testované děti navštěvující mateřské školy. A to přesto, že zde neprobíhá preventivní antigenní testování, jak je tomu v případě žáků ZŠ a SŠ.


Rostou i počty hospitalizovaných do 19 let. Zde je na maximech věková skupina do 4 let.
Všechny zde publikované grafy vycházejí z veřejně dostupných datových sad ÚZIS. V grafech ovšem nejsou zahrnuty reinfekce, neboť ty ÚZIS vykazuje samostatně a navíc příslušné datové sety z ÚZIS nejsou rozčleněny podle věku ani krajů, takže je nelze do grafů zapracovat...

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

neděle 23. ledna 2022

Zákon navyšující ředitelské volno přichází pozdě. Vláda by měla okamžitě přijmout mimořádné opatření

Pedagogická komora, z. s., podporuje vládní návrh zákona, kterým se navýší ředitelské volno o 10 dní a jenž umožní školám přejít na distanční vzdělávání, pokud bude učitelský sbor zasažen koronavirem. Zákon ovšem přichází pozdě, bude trvat minimálně týden, než ho projedná Poslanecká sněmovna i Senát a podepíše prezident ČR.

Omikron zasáhl školy již nyní a v průběhu nejbližších dní se bude rychle šířit mezi dětmi a učiteli. Řešením by bylo okamžitě vyhlásit mimořádné opatření ve stejném znění, jaké přináší „zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19“. A to s platností do doby, než začne účinnost speciálního zákona.

Zákon bohužel nepamatuje na zajištění prezenční výuky pro děti zdravotníků a dalších pracovníků integrovaného záchranného systému. To by mohlo napravit právě mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.


„Počty nově nakažených žáků opět trhají rekordy a jsou na historických maximech za celou dobu epidemie,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „opakuje se scénář z konce loňského roku, kdy se kovid přes školy rozšířil do rodin.“

Ministerstvo zdravotnictví a ÚZIS zveřejňují jen obecná data. Údaje k výskytu koronaviru ve školách publikuje každý týden na svých webových stránkách pouze Krajská hygienická stanice Středočeského kraje.

„Bez podrobných dat nelze provádět odbornou analýzu aktuální situace a přijímat efektivní opatření ve školství,“ upozorňuje Radek Sárközi, „oslovil jsem ÚZIS i jednotlivé krajské hygienické stanice, ale z většiny jsem neobdržel žádnou odpověď, natož aktuální statistiky ke školám.“

Každá hygienická stanice přistupuje k vyhlašování karantén ve školách jinak. Chybí jednotný postup, který by měla zajistit hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Zkušenosti ze škol ukazují, že pětidenní izolace žáků nakažených omikronem je příliš krátká. Děti se vrátí po pěti dnech do školy, vyjde jim opět pozitivní antigenní test a překvapení rodiče místo do práce musí jít s dětmi zpátky domů na ošetřovné do karantény na dalších pět dní.

Natália Toflová (ředitelka MŠ Radost, Frýdek-Místek): „Musela jsem v úterý zcela přerušit provoz na jednom pracovišti naší mateřské školy. Ocitli jsme se ze dne na den bez zaměstnanců kuchyně. Pedagogů zůstala v práci jen třetina a během týdne skončili v karanténě další. Aktuálně máme na tomto pracovišti dvě třídy z pěti v karanténě.“

Markéta Emmer Illová (učitelka ZŠ Velké Opatovice): „Během ledna došlo k mnoha změnám v opatřeních, například ohledně termínů testování žáků, délky karantén nebo dalších podmínek, za kterých může probíhat prezenční výuka. Způsobilo to značný chaos. Stalo se nám, že po pozitivním testu dvou žáků se režim v jejich třídách výrazně liší. Roste počet žáků na distančním vzdělávání a učitelů v karanténě. Udržet za současné situace prezenční výuku je velmi těžké. Aktuálně máme dvě třídy v karanténě a dvě třídy v režimu hybridní výuky. Situace se ale mění prakticky z hodiny na hodinu.“

Štefan Klíma (ředitel SPgŠ a ISŠ, Mladá Boleslav): „V karanténě máme dlouhodobě třetinu zaměstnanců. V souvislosti s nemocností učitelů řešíme hlavně problém, jak se věnovat všem žákům. Spojujeme skupiny, vypomáhají učitelé jiných oborů. Obtížné je zajistit chod školy i ohledně úklidu a dalších činností. Rozhodně by pomohlo, kdyby ředitelé škol dostali větší pravomoci ohledně přechodu na distanční výuku nebo vyhlášení ředitelského volna kvůli kovidu, dokážou situaci ve škole vyhodnotit lépe než hygiena.“

Radek Sárközi (prezident spolku Pedagogická komora): „Epidemická situace ve školách je špatná již teď a brzy se ještě výrazně zhorší. Zákon tudíž nabude účinnosti až v době, kdy bude současná vlna omikronu zřejmě už na ústupu. Pomohlo by, kdyby Ministerstvo zdravotnictví vydalo co nejdříve mimořádné opatření, které bude obsahovat totéž, co je uvedeno v zákoně o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19. Ovšem s platností již od pondělí 24. ledna 2022. Ředitelům škol by okamžité zvýšení pravomocí velmi pomohlo. Mimořádné opatření by mělo navíc obsahovat ustanovení, že v případě vyhlášení distančního vzdělávání zajistí škola prezenční výuku pro děti rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému a dalších klíčových profesích (jak tomu bylo ve všech předchozích vlnách kovidu). Toto důležité ustanovení bohužel v zákoně chybí. Již nyní končí zdravotníci často doma s dětmi v karanténě a jejich množství v nejbližších dnech pravděpodobně dále výrazně poroste.“

Zdroje:
Pedagogická komora podporuje návrh zákona k ředitelskému volnu a distanční výuce (tisková zpráva s odkazem na znění návrhu zákona)
• KHS Středočeského kraje: Výskyt Covid-19 ve školských zařízeních v kraji
Visualito

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

úterý 18. ledna 2022

Pedagogická komora podporuje návrh zákona k ředitelskému volnu a distanční výuce

Pedagogická komora, z. s., podporuje návrh speciálního zákona, kterým se navyšuje ředitelské volno o 10 dní. Zákon z dílny ministerstva školství by měla projednávat vláda již ve středu 19. ledna 2022.

Pedagogická komora navrhovala již loni, aby ředitel školy mohl vyhlásit distanční výuku na týden až 14 dní, pokud si to vyžádá špatná epidemická situace ve škole. Tehdejší ministr školství Robert Plaga bohužel odmítl zajistit příslušnou změnu legislativy. Zákon nabízí ředitelům dvě možnosti: buď vyhlásí ředitelské volno nebo distanční výuku, a to v celé škole nebo jen pro dané pracoviště školy.

Zákon pamatuje i na mateřské školy, které byly v opatřeních doposud většinou opomíjeny. Oceňujeme, že rodiče dětí budou mít nárok na ošetřovné, což v případě běžného ředitelského volna neplatí.

V zákoně chybí úprava ohledně dětí rodičů pracujících v rámci integrovaného záchranného systému a dalších klíčových profesí. V případě ředitelského volna by pro ně měla být otevřena školní družina. V případě distančního vzdělávání by bylo vhodné, aby mohli navštěvovat svou kmenovou školu prezenčně.

Problém může nastat po 28. únoru 2022, kdy končí platnost příslušných paragrafů zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, na který je tento nový zákon navázán. Dlouhodobějším řešením by bylo začlenit tuto změnu přímo do školského zákona. Obzvláště v souvislosti se skutečností, že ministerstvo školství aktuálně pilotuje na vybraných školách tzv. kombinované vzdělávání.

pondělí 17. ledna 2022

Možnosti preventivního PCR testování ve školách

Pokud vám vadí, že se děti v MŠ netestují nebo že se v ZŠ a SŠ testují žáci a zaměstnanci od 17. ledna 2022 pouze 1x týdně, zde je jedno řešení z diskuze v naší facebookové skupině Učitelky MŠ sobě:

"Děti mají pojišťovnou hrazených 5 PCR testů za měsíc. Pokud získáte souhlas rodičů a oslovíte testovací místo, přijede k vám jednou týdně mobilní tým a otestuje děti neinvazivní metodou ze slin. Výsledek je hotový do 24 hodin, přijde jak rodičům na mobil, tak ředitelce školy. Tento týden u nás byli poprvé, jsme společný subjekt se ZŠ, kde se tímto způsobem budou testovat, tak jsme zkusili oslovit rodiče a až na pár výjimek všichni souhlasili. Děti to zvládly naprosto bez problémů, štětičkou jim vytřeli kraj pusy, max. k zubům a na jazyk. Šla jsem jim příkladem jako první, aby se nebály, takže mohu potvrdit, že metoda je skutečně neinvazivní."

pátek 14. ledna 2022

Školám budou proplaceny AG testy pro zaměstnance

Díky intenzivnímu tlaku Pedagogické komory, z. s., se podařilo prosadit, aby byly všem školám od 17. ledna 2022 propláceny antigenní testy na kovid pro zaměstnance. Ředitelé škol je tudíž už nebudou muset nakupovat z peněz určených na pomůcky pro žáky nebo na úkor provozních nákladů z již nyní napjatých rozpočtů, jak tomu bylo doposud. 

Aktualizace: "Nové osoby, které mohou žádat o příspěvek na testy provedené svým zaměstnancům od 17. 1. 2022, si mohou zřídit přístup do aplikace a podat žádost o příspěvek na nákup testů od 15. 2. 2022." Více informací naleznete na webu www.samotesty-covid.cz.


čtvrtek 13. ledna 2022

Odpověď z MŠMT k testování v MŠ a VŠ

Vážený pane Sárközi,

dne 11. 1. 2022 obdrželo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) od Ministerstva vnitra Váš dotaz ve věci testování ve školách.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MO MZd“) k testování ve školách od 17. 1. 2022 nebylo ještě vydáno. Odůvodnění bude součástí tohoto MO MZd.

Testování a veškerá protiepidemická opatření, včetně těch ve školství, jsou plně v gesci MZd. Za MŠMT můžeme říci, že testování v MŠ se krátkou dobu na jaře zkoušelo u „předškoláků“ v MŠ. Antigenní testy jsou postaveny na principu samoodběru, což znamená, že by si je primárně mělo být dítě schopno aplikovat samo. Ze zkušeností víme, že to u dětí v MŠ není možné tak, aby byly výsledky testu relevantní („nevyšťourá“ se dostatečně a je zde možnost ublížení si). V rámci zkoušení pak pedagogičtí pracovníci odmítali poskytovat při testování dětem asistenci (obava z neodborné manipulace a možnému nechtěnému ublížení dítěti). Rovněž byla připuštěna asistence zákonných zástupců. To řada škol odmítala z důvodu, že by to znamenalo zvýšený pohyb dospělých v prostorách školy a tím opět zvýšené riziko přenosu viru. Další variantou byl odběr v domácím prostředí – to se ovšem doposud neosvědčilo (např. na Slovensku). Navíc by mohlo vést k řadě „spekulativních“ jednání.

Na dotaz „V čem je epidemická situace natolik odlišná v ČR a v Německu, že se u nás opatření tak zásadně liší a jsou mnohem mírnější?“ není MŠMT kompetentní odpovědět. V této věci se, prosím, obraťte na Ministerstvo zdravotnictví.

Na VŠ je nyní zkouškové období. V tuto chvíli se testování neplánuje. Bude záležet na vývoji epidemiologické situace.

S přáním pěkného dne,

Ing. Ilona Vaculová
odbor řízení regionálního školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel: +420 234 811 328
e-mail: Ilona.Vaculova@msmt.cz
www.msmt.cz