neděle 28. února 2021

Učitelé a koronavirus: 609 pedagogů bylo hospitalizováno, 18 zemřelo

Prezident Pedagogické komory, z. s., Radek Sárközi oslovil Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR s žádostí o zaslání podrobných statistik k šíření koronaviru mezi učiteli.

Z odpovědi ÚZIS vyplývá, že k 14. únoru 2021 činil celkový počet pedagogů pozitivně testovaných na koronaviru 37 351. Od počátku epidemie bylo hospitalizováno 609 pedagogů. Osmnáct pedagogických pracovníků bohužel zemřelo.

Aktuálně je pozitivních 3 186 pedagogů a hospitalizováno je 48 pedagogických pracovníků.

Celkový počet pedagogů činí 191 221. Z toho je 160 136 učitelů v regionálním školství, 16 548 vychovatelů a 14 537 akademických pracovníků (učitelé veřejných VŠ). V oblasti vzdělávání pracuje celkem 383 984 pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Vyjádření Radka Sárköziho, prezidenta Pedagogické komory: "Ministr školství Robert Plaga svým laxním přístupem a ignorováním problémů způsobil, že se koronavirus masivně rozšířil ve školách. V případě mateřských škol neprosadil žádná epidemická opatření, přestože ho o to ředitelky i učitelky opakovaně žádaly již od jara. Odmítl zajistit ochranné pomůcky pro pracovníky škol. To učinila vláda až nyní na základě usnesení školského výboru poslanecké sněmovny. Stejně tak zanedbal přípravy preventivního testování žáků a očkování učitelů, které se kvůli tomu mohlo spustit až od března. Kvůli tomu musela vláda nyní všechny školy uzavřít, protože počet škol zasažených koronavirem i počet nakažených dětí prudce vzrostl. Příčinou jsou právě minimální opatření v otevřených školách, především mateřských a speciálních. Ze škol se koronavirus dále rozšířil do mnoha rodin dětí i pedagogů. Myslím si, že by měl Robert Plaga přijmout zodpovědnost za své činy a odstoupit z funkce ministra školství. Pokud to neudělá sám, vyzývám premiéra, aby Roberta Plagu odvolal."

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Počet nakažených dle profesí (bez lékařů, zdravotních sester a dalšího zdravotnického personálu)sobota 27. února 2021

Očkování pracovníků škol

Od 27. února 2021 (9:00) se mohou všichni zaměstnanci škol a školských zařízení (pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci) zaregistrovat k očkování proti koronaviru. Ředitelé škol obdrželi z MŠMT podrobné informace prostřednictvím datových schránek, a to včetně speciálního kódu, který musí každý zaměstnanec školy zadat v průběhu registrace do rezervačního systému. Po úspěšné registraci obdrží zájemce o očkování prostřednictvím SMS další PIN, jímž se přihlásí do nabídky očkovacích míst a termínů k očkování (někdy přijde bezprostředně po registraci, jindy až za měsíc...) Před samotným očkováním předloží v očkovacím centru pracovník školy potvrzení o zaměstnání, jehož vzor ředitelé rovněž obdrželi.

středa 24. února 2021

Koronavirus se nově šíří především mezi dětmi a žáky

Počet dětí a žáků nakažených koronavirem, kteří navštěvují otevřené školy (mateřské školy, 1. a 2. ročník ZŠ) prudce roste. Aktuálně je o 38 % vyšší, než činí průměr ČR za všechny věkové kategorie. Zároveň je nejvyšší za celou dobu epidemie (od jara 2020).


Například počet dětí ve věku 5 let (povinné předškolní vzdělávání v MŠ) i žáků ve věku 7 let (2. ročník ZŠ, kde probíhá prezenční výuka) pozitivně testovaných na COVID-19 je výrazně vyšší, než v případě žáků ve věku 13 let (distanční vzdělávání).

Roste i podíl dětí a nejmladších žáků na celkovém počtu nově nakažených v České republice (přepočteno na 100 000 obyvatel v daných věkových kategoriích). Stav k 21. únoru 2021: 07,57 % (0-3 let), 20,58 % (4-5 let), 22,47 % (6-7 let), 16,30 % (8-18 let), 20,40 % (19-64 let), 12,69 % (65 a více let).

Grafy zpracoval pro Pedagogickou komoru, z. s., M. Bauer s využitím veřejně dostupných údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR publikovaných na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. Všechny grafy zachycují stav k 21. 2. 2021 (data jsou vždy přepočtena na 100 000 obyvatel dané věkové kategorie). Další informace naleznete zde...


pondělí 22. února 2021

Školský výbor PSP: Usnesení k situaci COVID-19

Školský výbor Poslanecké sněmovny přijal dne 17. února 2021 usnesení k situaci COVID-19. Pedagogická komora, z. s., iniciovala následující body tohoto usnesení (především jsme apelovali na to, aby se jednotlivé body týkaly všech typů škol i školských zařízení a všech zaměstnanců, nikoliv výhradně učitelů, jak bylo původně avizováno):

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

V. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o urychlené předložení návrhu vládě na zajištění dostatečného množství kvalitních ochranných pomůcek (respirátory, nanoroušky) pro pedagogické a nepedagogické pracovníky mateřských škol, speciálních škol a tříd (školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona) a zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy (dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, diagnostické ústavy) a předložení informace do 22. února 2021.

VI. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR o urychlené zařazení pedagogických a nepedagogických pracovníků základních uměleckých škol a školských poradenských zařízení mezi prioritní skupiny pro očkování proti COVID-19;

IX. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR o předložení návrhu, který umožní ředitelům speciálních škol rozhodnout na základě podmínek v dané škole, kteří žáci školy budou moci pokračovat v distanční formě vzdělávání, přestože aktuální stupeň krizových opatření (PES) pro Českou republiku umožní návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání ve škole, do 22. února 2021;

pátek 19. února 2021

Ladislav Dušek (ÚZIS) prezentoval poslancům školského výboru statistiky ke koronaviru

Školský výbor Poslanecké sněmovny projednával ve středu 17. února 2021 téma mimořádná opatření ve vzdělávání v důsledku COVID-19. Zpravodajkou tohoto bodu byla Kateřina Valachová (ČSSD). Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek prezentoval poslancům aktuální statistiky ke koronaviru ve školách, u dětí a pedagogů. Na koronavirus bylo pozitivně testováno již 34.000 pedagogů, kteří se nakazili většinou ve škole. 

Za Pedagogickou komoru, z. s., se jednání účastnil jako host (on-line) Radek Sárközi. Dalšími projednávanými tématy byly: Výroční zpráva ČŠI, vystoupení ministra školství Roberta Plagy nebo kvalita internetového připojení pro distanční výuku. Členové školského výboru schválili usnesení, v němž žádají zajištění kvalitních ochranných prostředků pro zaměstnance škol a školských zařízení nebo jejich přednostní očkování.
středa 17. února 2021

KHS: Statistiky ke školám v karanténě

Prezident Pedagogické komory, z. s., Radek Sárközi oslovil na konci října 2020 všechny krajské hygienické stanice s žádostí o zaslání statistik k počtu škol v karanténě, a to od začátku tohoto školního roku do současnosti. V tomto rozcestníku naleznete data od jednotlivých KHS, které Pedagogické komoře zaslaly odpověď nebo přímo excelovské tabulky, které každý týden odesílají na Ministerstvo zdravotnictví. Ostatní KHS bohužel zatím neodpověděly.

Jak jsou tyto údaje dále vyhodnocovány, není známo, jelikož nejsou zveřejňovány ani příslušná data, ani žádné výstupy nebo analýzy z nich (např. formou grafů s vývojem počtu škol daného stupně v karanténě v různých týdnech). Pedagogická komora na základě zaslaných dat zpracovala výstupy k mateřským školám v tomto samostatném článku.

S ohledem na tuto odpověď Ministerstva zdravotnictví, kterou Pedagogická komora obdržela prostřednictvím datové schránky, nejsou zřejmě údaje ani systematicky shromažďovány, protože příslušné ministerstvo prodloužilo lhůtu k jejich poskytnutí ze 14 dní na 24 dní. Kdyby byly statistiky za celou Českou republiku průběžně analyzovány, muselo by je mít Ministerstvo zdravotnictví k dispozici ihned...

Statistiky ke školám v karanténě zaslané Pedagogické komoře jednotlivými KHS:

MŠMZ: Počty škol ve školním roce 2019/2020 (statistická ročenka - podle stupně škol a území)

úterý 16. února 2021

Koronavirus řeší 43 % mateřských škol Královéhradeckého kraje

Díky podnětu Pedagogické komory, z. s., začala již čtvrtá krajská hygienická stanice zveřejňovat aktuální informace o výskytu koronaviru ve školách a školských zařízeních. Z prvního týdenního přehledu KHS Královéhradeckého kraje vyplývá, že je koronavirem aktuálně zasaženo 134 mateřských škol z celkového počtu 314 MŠ, což je 43 % mateřských škol v daném kraji.

Dobrý den,
posílám Vám odkaz na web KHS, kde budeme zveřejňovat data ohledně situace ve školách a školských zařízeních (www.khshk.cz – KORONAVIRUS – hned pod obrázkem ohledně očkování) - http://www.khshk.cz/khsdata/hdm/skolska_zarizeni_data_k_2021_02_12.pdf. Pokusíme se provádět aktualizaci každý pátek v odpoledních hodinách.
Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
asistentka ředitele
tisková mluvčí
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
www.khshk.cz

pondělí 8. února 2021

KHS Středočeského kraje: Výskyt koronaviru ve školách

Po pražské krajské hygienické stanici začala zveřejňovat přehledy o výskytu koronaviru ve školách a školských zařízeních na podnět Pedagogické komory, z. s., rovněž plzeňská KHS a nově i KHS Středočeského kraje.

Vážený pane Sárközi,
informujeme Vás, že jsme na základě Vašeho podnětu začali zveřejňovat počty školských zařízení s výskytem onemocnění Covid-19 ve Středočeském kraji. Údaje naleznete na tomto odkazu http://www.khsstc.cz/dokumenty/vyskyt-covid-19-ve-skolskych-zarizenich-v-kraji-5932_5932_576_1.html
S pozdravem a přáním příjemného dne
Dana Šalamunová, MBA
tisková mluvčí
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE
Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
www.khsstc.cz


Dobrý den pane magistře,
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje začne na svých webových stránkách zveřejňovat informace o počtech školských zařízeních aktuálně zasažených onemocněním COVID-19 obdobně jako HS Hlavního města Praha, tzn. 1x týdně vždy v pátek. První statistika bude uveřejněna v tento pátek 22.1.2021 a bude zahrnovat aktuální údaje od 16.1.2021.
S pozdravem
Ing. Petra Langová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 15, 301 00 Plzeň

pondělí 1. února 2021

Otevřený dopis ředitelů škol premiérovi k platům pedagogických pracovníků

V tomto rozcestníku naleznete informace k Otevřenému dopisu ředitelů škol premiérovi k platům pedagogických pracovníků, který k lednu 2021 podepsalo již 1.330 ředitelů a ředitelek škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ...). Celkový počet signatářů otevřeného dopisu z řad vedoucích pracovníků škol a školských zařízení činí 1.580. 

AKTUALIZACE: K 1. únoru 2021 má otevřený dopis celkem 2.880 signatářů.

Dopis mohou podpořit nejen ředitelé škol, ale rovněž zástupci ředitele i další vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. Podpořit názory ředitelů škol uvedené v tomto dopise mohou samozřejmě všichni pedagogičtí pracovníci. Stačí vyplnit podpisový formulář on-line, který naleznete níže... 

Otevřený dopis můžete podepisovat do 12. 2. 2021. Předem děkujeme za podporu a rozeslání tohoto odkazu kolegům, na které máte kontakty.


Signatáři otevřeného dopisu mohli uvést, kterých profesních organizací jsou členy. 

Abecední seznam organizací:

 1. Asociace aktivních škol, z. s.
 2. Asociace češtinářů, z. s.
 3. Asociace logopedů ve školství, z. s.
 4. Asociace náhradní výchovy, z. s.
 5. Asociace obchodních akademií ČR
 6. Asociace pedagogů základních škol
 7. Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden, z. s.
 8. Asociace pracovníků SPC, z. s.
 9. Asociace předškolní výchovy, z. s.
 10. Asociace ředitelů gymnázií ČR, z. s.
 11. Asociace ředitelů gymnázií se sportovní přípravou
 12. Asociace ředitelů základních škol ČR
 13. Asociace speciálních pedagogů ČR, z. s.
 14. Asociace středisek volného času Moravskoslezského kraje
 15. Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR
 16. Asociace středních pedagogických škol ČR, z. s.
 17. Asociace středních průmyslových škol ČR
 18. Asociace škol a školských zařízení okresu Chomutov z.s.
 19. Asociace školních sportovních klubů České republiky, z. s.
 20. Asociace výchovných poradců, z. s.
 21. Asociace vyšších odborných škol, z. s.
 22. Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru, z. s.
 23. Asociace waldorfských mateřských škol ČR
 24. Asociace základních uměleckých škol ČR
 25. Asociace zdravotnických škol ČR, z. s.
 26. ASPnet UNESCO
 27. Česká asociace školních metodiků prevence
 28. ČMOS PŠ (školské odbory)
 29. Etické fórum České republiky, z. s.
 30. Federace dětských domovů ČR - FICE, z. s.
 31. Jednota českých matematiků a fyziků
 32. Jednota školských informatiků, z. s.
 33. Klub ekologické výchovy, z. s.
 34. Klub Komenský, z. s.
 35. Klub ředitelů, z. s.
 36. MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje
 37. OMEP
 38. Pedagogická komora, z. s.
 39. Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR, z. s.
 40. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska z. s.
 41. Sdružení učňovských zařízení ČR, z. s.
 42. Somatopedická společnost z. s.
 43. Společnost pro předškolní výchovu, z. s.
 44. Společnost učitelů českého jazyka a literatury, z. s.
 45. TNP (Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej)
 46. Učitelská platforma, z. s.