pátek 26. června 2020

Vzor žádosti o 12. platovou třídu pro ředitelky MŠ (2020)

Prezident Pedagogické komory, z. s., Radek Sárközi požádal o statistiky z MŠMT, z nichž vyplývá, že naše loňská kampaň za vyšší platové třídy pro ředitelky samostatných mateřských škol byla velmi úspěšná. Skoro 1 400 ředitelů z celkového počtu 2 600 samostatných MŠ v České republice bylo nejpozději k září 2019 přeřazeno do 11. platové  třídy, nebo dokonce do 12. platové třídy. (Legislativa umožňuje za určitých podmínek zařazení i do 13. platové třídy.)

Pedagogická komora v loňském roce zpracovala vzorové žádosti o zařazení do vyšší platové třídy pro ředitelky samostatných mateřských škol (nejen) a zároveň obeslala zřizovatele MŠ s doporučením, aby těmto žádostem vyhověli, nebo aby sami iniciovali přeřazení ředitelů MŠ do vyšší platové třídy. Bohužel většina ředitelek samostatných MŠ si zažádala pouze o 11. platovou třídu. Doporučovali jsme podávat žádost raději rovnou o 12. platovou třídu, protože je její popis v příslušném nařízení vlády jednodušší a paradoxně snadněji splnitelný, než co je uvedeno u 11. platové třídy… Proto doporučujeme všem ředitelkám samostatných MŠ podat si nyní ke zřizovateli žádost o 12. platovou třídu, a to nejlépe během léta.

Finance pro školu na rok 2021 se totiž počítají podle stavu k 30.9.2020. Pokud bude v září nebo dříve zařazena ředitelka MŠ do vyšší platové třídy, MŠMT pošle škole od ledna 2021 odpovídající částku na 12. platovou třídu. Stejně můžete postupovat i v případě učitelek MŠ (pokud je přeřadíte nejpozději k září 2020 do vyšší platové třídy, obdržíte od ledna 2021 více peněz na tarifní část jejich platů).

Zveřejňujeme vzor žádosti o 12. platovou třídu pro ředitelky mateřských škol, kterou můžete zaslat buď individuálně zřizovateli své školy, nebo v případě větších obcí, které zřizují více samostatných MŠ, koordinovaně s dalšími ředitelkami (jelikož se každá žádost posuzuje samostatně, nelze poslat hromadnou žádost). Doporučujeme žádost odeslat co nejdříve, aby přeřazení do vyšší platové třídy proběhlo nejpozději k září 2020.
Příklady činností ředitelky samostatné MŠ v 12. platové třídě dle nařízení vlády (lze doplnit o další činnosti, které vykonáváte, a připojit k žádosti o vyšší platovou třídu jako přílohu)

1) Koordinace finančního rozvoje organizace:
- samostatně zpracovávám střednědobé výhledy investičních akcí na tři až pět let dopředu
2) Koordinace personálního rozvoje organizace:
- samostatně zajišťuji prostřednictvím výběrových řízení personální obsazení různých pozic v MŠ
3) Koordinace technického rozvoje organizace:
- samostatně zpracovávám záměry na nákup, opravy a rekonstrukci majetku svěřeného k užívání
- samostatně zpracovávám investiční záměry na investiční akce (jedná se o stavební práce, rekonstrukce a opravy budov, střech, kotelen, školních zahrad, kuchyní)
4) Koordinace provozního rozvoje organizace:
- samostatně zadávám a vyhodnocuji výběrová řízení
5) Koordinace organizačního rozvoje organizace:
- samostatně zpracovávám koncepci rozvoje školy a školní vzdělávací program
6) Koordinace rozvoje dalších oborů činnosti organizace:
- samostatně zpracovávám projekty z evropských dotací (např. tzv. Šablony II a III, OP VVV…), samostatně zajišťuji výchovně-vzdělávací činnost školy

Příklad kladně vyřízené žádosti o vyšší platovou třídu

"Usnesení č. 32/16/19: RM schvaluje úpravu platového výměru ředitelky MŠ Pohořelice - zařazení do 12. platové třídy s účinností od 01.08.2019."

Kanadské školy v době koronavirové očima rodiče

Opatření kvůli koronavirové nákaze ovlivnila rodiny s dětmi po celém světě včetně Kanady, kde nyní žiji. Školy byly uzavřeny ve všech kanadských provinciích náhle koncem března, takže žáci museli zanechat mnohé své věci ve škole a učitelé i asistenti pak měli nemilou povinnost procházet skříňky a balit boty, osobní věci apod. Určitě objevili i nedojedené svačiny, nevrácené knihy nebo sportovní pomůcky. Tyto věci byly označeny jménem a rodiny si je musely vyzvednout určený den jak v ‘drivethru’. Školy budou uzavřeny do září a až v srpnu se rodiče i veřejnost dozví, jaký scénář ministerstvo školství plánuje dál. Záleží na rozhodnutí ‘Chief Medical Officer’...

Co se tyče denního režimu, tak srdce teenagera zaplesalo. Konečně mohli spát až do poledních hodin, aby se probudili na ‘brunch’, protože na snídani již bylo pozdě... Školy rozesílaly úkoly až v úterý, takže pondělí i úterý měli žáci v podstatě volné nebo pracovali na úkolech z minulého týdne. Většina to pojala způsobem, že hráli s kamarády do půlnoci hry Rainbow, Fortnite a další. Ve středu, čtvrtek a pátek mel můj syn, který končí osmou třídu, matematiku, fyziku, angličtinu a dějepis/občanskou nauku (Social Studies). Úkoly dělal obvykle večer.

Školy posílaly rodičům každý týden ‘update’ s informacemi o COVID situaci, ale i možnosti spojení s poradci, učitelem studenta a extra activity či videa tykající se zdraví, psychohygieny pro rodiče i žáky apod. Videa byla například o cvičení, relaxaci, jak se vyrovnat s tíživou situací atd.

Já jsem syna nemusela nutit úkoly dělat, protože je samostatný a měl dobré výsledky před uzavřením školy, ale nová situace nebyla lehká. Důležité bylo zajištění klidu na práci a sociální komunikace s kamarády (nejprve po internetu, později omezené návštěvy nanejvýš u dvou kamarádů). Syn se učil vařit, péct, pomáhal doma, na zahradě a s údržbou auta... Úkoly posílal každý týden emailem, v Google dokumentech nebo fota, pokud se jednalo o projekt (například středověký padací most).

Kanadská vláda otevřela parky teprve v půlce června, a tak chodí syn hrát basketbal, jezdí na kole, hrajeme tenis. Košíkovou hraje mnoho dětí před garáží, kde mají síť. V létě vyrazíme s přáteli na jejich lodi. Máme tu malý přístav i písčitou pláž a lesoparky, takže problém s vyhledáváním outdoorovych aktivit zde není. Rozestupy se také dodržují snadno vzhledem k umístění na severu a nízké hustotě obyvatelstva.

Pozitiva situace vidím v navazování kontaktů a výměně informací u syna během her. On nejen hraje, ale dozví se i věci o politice, školství a změnách v USA i jiných zemích, ze kterých pocházejí ostatní hráči. Jinak tráví dost času na Instagramu jako většina teenagerů. Ale sleduje i politickou situaci ve světě, a tak spolu diskutujeme o změnách, politice apod. Máme na sebe vice času, což vede ke zlepšení komunikace. Pokud měl problém s učivem, tak jsem měla čas mu to vysvětlit, i když jsem ráno učila studenty pres WhatsUp a vyřizovala e-maily.

V září jde syn do deváté třídy (Grade 9), která je zde v ‘High school’. Ředitel SŠ byl se zástupkyní na Google Hangout, aby odpověděl na otázky a seznámil virtuálně studenty s jejich novou školou. V srpnu pak budou studenti pozváni na prohlídku školy v malých skupinkách.

Co se tyče známkování, tak nikdo zde nepropadl, známky jsou z minulého semestru, nemohly se zhoršit. Známky se mohly jedině zlepšit, pokud student pracoval na zadaných úkolech. Syn tak bude mít ještě lepší průměr, než měl minulý semestr.

Hranice s USA jsou v červnu nadále uzavřeny, takže nám nezbývá nic jiného než plánovat dovolenou v Kanadě.

Dana Cogan, členka Pedagogické komory, která pracuje v Kanadě, moderátorka FB skupiny Pedagogické komory Čeští učitelé v zahraničí sobě

čtvrtek 25. června 2020

MŠMT: Strategie 2030+ k připomínkování

Ministerstvo školství zveřejnilo návrh Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, který můžete připomínkovat formou komentářů zde:

Ve dnech 23. až 25. června 2020 pořádá MŠMT on-line konferenci k jednotlivým částem Strategie 2030+. Konference bude přenášena on-line na YouTube kanálu MŠMT a sledující budou moci klást své dotazy prostřednictvím chatu. Dotazy je možné klást na YouTube kanálu již nyní, před zahájením konference.


Informace z MŠMT: "Text "Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+", tak jak jej předala externí expertní skupina byl prezentován na listopadové konferenci a je ke stažení na webu MŠMT. Text a podněty od veřejnosti k němu pak sloužily jako základ pro tvorbu samotného textu Strategie 2030+. Dokument HSVP se po obsahové stránce již neupravoval a ve finální podobě bude jako příloha součástí Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+."

pondělí 22. června 2020

PETICE ZA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Podepisujte, sdílejte a šiřte mezi kolegyněmi i rodiči tuto PETICI ZA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH. Potřebujeme co nejrychleji nasbírat alespoň 10 000 podpisů. Děkujeme... :-)

"My níže podepsaní občané České republiky v souladu s ustanovením článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím této petice žádáme premiéra, ministry vlády, poslance a senátory, aby zabránili schválení připravených negativních legislativních změn v oblasti předškolního vzdělávání a aby zároveň iniciovali a následně schválili novely, které povedou ke zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách..."


•    Během prvního dne získala petice podporu od tisícovky signatářů! Aktuální počet činí více než 3.300 signatářů.
•    Naši petici podpořili poslanci Jiří Mihola (KDU-ČSL) a Kateřina Valachová (ČSSD)
•    Ministryně financí navrhuje pravý opak požadavků z naší petice: Seškrtání výdajů pro dětské skupiny na úroveň MŠ (iDNES.cz)
•    Stát couvl, chůvy školkám neproplatí. Přestaneme přijímat dvouleté, varují ředitelky (Aktuálně.cz)
•    O petici informoval portál Vzdělávací služby nebo Jan Mikáč ve své Kartotéce (2020/30)
•    Novely ministra Plagy zhorší podmínky v mateřských školách (tisková zpráva)Vybrané citace z mnoha vzkazů od signatářů petice:


•    Podepisuji, protože petice velmi přesně shrnuje problémy v předškolním vzdělávání, které nejen že nejsou dlouhodobě řešeny, ale naopak stále přibývají a zhoršují již tak špatnou situaci v naprosto klíčovém stupni vzdělávání dětí. Je to právě mateřská škola, která umožňuje srovnání podmínek sociálně i jinak znevýhodněných dětí s dětmi s dobrým zázemím i zdravotním stavem a připraví děti na start jejich vzdělávací dráhy. Je to klíčové období pro život člověka ale i pro úspěšnou budoucnost celé společnosti. Je více než tragické, že je to právě MŠMT, které tuto klíčovou roli mateřských škol podceňuje a dokonce zhoršuje. Věřím, že se najde dostatek inteligentních politiků, kteří to dokážou napravit.

•    Podepisuji, protože jsem ředitelkou základní a mateřské školy a v reálu vidím, jak jsou všichni zaměstnanci házeni přes palubu, nikde není zastání, všichni si k nám mohou dovolit všechno a ještě jsme všichni stále jednou nohou ve vězení.

•    Předškolní vzdělávání je stále častěji pasována do pozice "hlídacího zařízení" místo vzdělávací instituce. Nemít 8 let do důchodu, okamžitě zněním zaměstnání, i když toto povolání miluji. Mrzí mě postoj MŠMT.

•    Se vším souhlasím. Mateřské školy jsou dlouhodobě opomíjené. A když by se konečně mělo něco zlepšit, tak se zákon honem ruší.

•    Jsem učitelka MŠ a následky různých rozhodnutí vlády tak mám dennodenně na očích. Sleduji jak se podmínky pro pedagogy i děti stále horší a jak o nich rozhodují ti, kteří o tom, jak to chodí v mateřské škole, nemají tušení. Je potřeba na tyto věci upozorňovat, mluvit o nich a bojovat za změny. Rozhodně se to v budoucnu vyplatí nám všem.

•    Za 18 let práce v MŠ vidím, že podmínky pro naši práci se nevyvíjí ve prospěch učitelů. Stále sliby, nesmyslná nařízení, předškolní školství na okraji zájmu MŠMT, a nejen jeho. Je to frustrující, nedivím se, ze je nouze o nové učitele pro MŠ... Je na čase KONAT.

•    Sama pracuji jako chůva a nelíbí se mi už tak mizerné podmínky pro děti i učitele

•    Chůva ve školkách je přínosem a poznala jsem to v letošním školním roce kdy dcera nastupovala poprvé do školky a měla 2,5 roků.

•    Pracuji v MŠ jako učitelka. Je to venkovská školka a dvouleté děti jsou již třetím rokem přijímány. Mohu z praxe potvrdit, že přítomnost chůvy je nutná. (My ji nemáme). Mateřským školám je pomoc stále jen slibována !!!

•    Souhlasím se všemi body petice. Jsem učitelkou ve školce, Nároky na nás jsou čím dál tím větší. Přibývající děti 2letých a zvládnutí jejich individuálních potřeb je nemyslitelné bez pomoci další osoby. Jedna učitelka to nemůže zvládnout!

•    Mateřské školy jsou na posledním místě zájmu současného ministerstva. Přitom jde o stěžejní článek výchovy a vzdělávání v životě člověka. Před lety jsem se těšila, jak se začíná vše měnit k lepšímu, ovšem po třicetileté euforii a intenzivní práci na růstu úrovně vzdělávání dětí jsem hluboce zklamaná přístupem politiků k této oblasti vzdělávání. Myslím si, že 39letá praxe v oboru mě k této kritice opravňuje. Zamyslete se pane ministře i vy všichni, které si náš národ zvolil k tomu, aby jste vedli republiku k prosperitě. A prosperita bez základů vzdělání vložených do našich dětí ve věku do 7-mi let nebude možná, jelikož právě v tomto období se utváří osobnost člověka. Neničte to, co učitelky v posledních třech desetiletích vybudovaly někdy přímo na koleně. Važte si těchto učitelů i vedoucích pracovníků. Zasloužíme si to.

•    Na to, že jsme prvním článkem ve vzdělávací soustavě, MŠMT velice rychle zapomnělo. Nemáme nárok vlastně vůbec na nic. Ani na to, vybrat si řádně dovolenou - MŠ mají provoz i o prázdninách - na rozdíl od ZŠ. A když se ozveme, tak vlastně není dle některých důvod (viz. ministr Plaga). MŠ nejsou už ani na okraji zájmu ministerstva. Ale práce s vyplňováním různých nesmyslných tabulek a dotazníků jen a jen přibývá...

sobota 20. června 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Reakce z ministerstev

Zveřejňujeme oficiální reakce, které Pedagogická komora obdržela z ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví.


Vybrané citace z odpovědi MŠMT
"Pedagogická komora poukazuje správně, že některá doporučení v manuálech nemají závazný charakter. Závazné jsou ty podmínky provozu, které plynou z právních předpisů, nebo z krizových respektive mimořádných opatření. Ty je potřebné bezezbytku naplnit. Ostatní doporučení je vhodné vnímat jako návod, který je možné adaptovat na místní podmínky."
"Co se týče doporučení k organizaci pohybu žáků před školou: Pokyny a doporučení k organizaci pohybu žáků před vstupem do školy jsou uvozeny slovy „minimalizovat velké shromažďování osob před školou“. Přestože může jít o veřejné prostranství, tak má škola několik možností, jak napomoci tomuto cíli. Přitom ředitel využívá pravomoci a nástroje, které má."
"Z právního pohledu pak nepovažujeme za správný názor potřeby změny vyhlášek MŠMT."
"K možnostem, jak organizovat práci zaměstnancům náležejícím do rizikové skupiny, MŠMT publikovalo doplnění informací obsažených v manuálech na https://www.msmt.cz/pracovne-pravni-zalezitosti-zamestnancu-skol."
Vybrané citace z odpovědi MZ

"odbor kontroly Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) obdržel Vaši petici
za jednoznačná pravidla pro otevírání mateřských škol a nárok na ošetřovné pro rodiče dětí.
Sděluji Vám, že MZ nemá kompetence řešit tuto problematiku. Z textu petice vyplývá, že jste se také obrátil na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož pravomoci je řešení této problematiky, odkud očekávejte vyřízení.
Dále Vám sděluji, jsem část petice, která souvisí s hygienickými podmínkami
v mateřských školách, jsem dle příslušnosti postoupila k dalšímu postupu náměstkyni pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničce MZ."

neděle 14. června 2020

Novely ministra Plagy zhorší podmínky v mateřských školách

Ministerstvo školství zpracovalo novelu vyhlášky o předškolním vzdělávání, která bude mít negativní dopady na kvalitu vzdělávání v mateřských školách. Vedení Pedagogické komory, z. s., se změnami v legislativě nesouhlasí. Vláda problémy mateřských škol dlouhodobě přehlíží. Situace se nelepší, je naopak čím dál horší.

„Předškolní vzdělávání by mělo být prioritou,“ říká Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „mateřské školy jsou ale zcela na okraji zájmu politiků, přestože investice do vzdělávání nejmladších dětí má nejvyšší efektivitu i dlouhodobou návratnost.“

Od 1. září 2020 mělo začít platit nové ustanovení, že v případě většího počtu dvouletých dětí, bude ve třídě mateřské školy kromě učitelky další nepedagogický pracovník, například chůva. Ministr školství Robert Plaga ale nyní předkládá vládě novelu vyhlášky, která daný paragraf ruší.

„Zatímco v dětských skupinách jsou nyní tři dospělé osoby na 13 a více dětí, v mateřských školách je pouze jedna učitelka na 23 dětí, což je celostátní průměr,“ upozorňuje Gabriela Lacková, ředitelka MŠ, „často se třídy mateřinek naplňují až do maxima 28 dětí.“

Od vyhlášky, která byla schválena již před čtyřmi roky a měla vejít v účinnost letos v září, si učitelky mateřských škol slibovaly významnou pomoc ve své náročné práci. Mnohdy totiž mají v jedné třídě děti od dvou do šesti let. Pokud by se chůva věnovala nejmladším dětem, mohla by se učitelka více soustředit na vzdělávání předškoláků.

Ministerstvo školství zároveň připravilo novelu nařízení vlády, která v důsledku více zatíží ředitelky menších mateřských škol. Podle této novely nebude moci být snížena míra přímé pedagogické činnosti zástupci ředitele. Bude tudíž muset s dětmi trávit 31 hodin týdně jako ostatní učitelky. Administrativa, které by se mohl věnovat, kdyby měl méně hodin ve třídě s dětmi, nyní padne na bedra ředitelky.

„Ředitelé mateřských škol vzdělávají děti až 20 hodin týdně a musí se na pedagogickou činnost připravovat stejně jako učitelky, na řízení školy jim tak zbývá minimum času,“ upozorňuje ředitelka MŠ Gabriela Lacková, „většinou na to padnou víkendy…“

Problematické je i další ustanovení vyhlášky, které mělo původně mateřským školám pomoci, ale naráží na špatné nastavení nového financování regionálního školství. To začalo platit v letošním roce. Při stanovení peněz na pedagogické pracovníky již nerozhoduje počet dětí ve škole, jak tomu bylo v minulých letech, nýbrž délka provozu mateřské školy, počet tříd a další kritéria. Pokud se jedná o platy kuchařek, je ovšem počet dětí klíčový.

„Ráda bych snížila počet dětí ve třídě, ale vlastně nemohu, protože tím škola přijde o peníze pro některé zaměstnance a musela bych jim to dorovnávat na úkor něčeho nebo někoho jiného,“ informuje Natália Toflová, ředitelka MŠ.

Vyhláška stanovuje, že za každé dítě do tří let se ve třídě sníží celkový počet dětí o dvě. Maximálně lze tímto způsobem snížit v jedné třídě počet dětí o šest. Snížení počtu dětí ale není škole nijak finančně kompenzováno. V důsledku to může znamenat, že děti do tří let, který je v současnosti v mateřských školách přibližně 45 000, nebudou jejich ředitelky raději přijímat vůbec, takže nakonec zůstanou doma.

ČŠI: Vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu


„Doporučoval bych české vládě, aby se inspirovala na Slovensku, kde jsou podmínky učitelek mateřských škol výrazně lepší, například jejich přímá pedagogická činnost je 28 hodin týdně, u nás je to 31 hodin,“ uvádí Radek Sárközi.

Zatímco na Slovensku je stanoven maximální počet dětí ve třídě zákonem, v České republice je uveden pouze ve vyhlášce. Ve třídě pro tříleté až čtyřleté děti může být podle slovenské legislativy maximálně 20 dětí.

Velmi odlišný byl přístup vlád obou zemí k mateřským školám v době nouzového stavu. Zatímco na Slovensku byly mateřské školy plošně uzavřeny, v České republice zůstaly otevřené. Český zákon o ochraně veřejného zdraví ovšem nepředpokládá, že by se v případě mimořádných opatření vyhlášených kvůli epidemii tento stupeň škol neuzavřel.

Nakonec byl postupně přerušen provoz v 95 % českých mateřských škol, jak vyplývá z dotazníkového šetření České školní inspekce. Museli o tom ale rozhodnout jednotlivě jejich ředitelé (po projednání se zřizovatelem školy). V ČR je přitom více než 5 200 mateřských škol. Tato situace měla negativní dopad především na rodiče dětí, kteří nemohli v průběhu března a dubna žádat o ošetřovné, pokud nebyla mateřská škola oficiálně uzavřena.

„Díky naší petici, kterou podepsalo skoro 5 000 signatářů, začala vláda situaci řešit,“ upozorňuje Radek Sárközi, „od května tak mají nárok na ošetřovné i rodiče dětí, jejichž mateřská škola byla otevřena.“

V tematické zprávě České školní inspekce se k tomu uvádí: „Ředitelé některých mateřských škol současně vyjadřovali přesvědčení, že centrální instituce na segment předškolního vzdělávání zapomněly a že mateřským školám nebyly poskytovány ani dostatečné informace, ani elementární metodická podpora.“ (Vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu, str. 6)

Ředitelky samostatných mateřských škol se dostaly do sporu s ministerstvem školství již loni v létě, kdy tehdejší náměstek MŠMT Václav Pícl rozeslal zřizovatelům dopis, který zpochybňoval možnost jejich zařazení do vyšších platových tříd. Přestože platné znění příslušného nařízení vlády umožňuje zařadit ředitelku do 12. platové třídy, většina z 2 600 ředitelek samostatných mateřských škol byla zařazena pouze do 10. tarifní třídy.

„Za Pedagogickou komoru jsem zaslal na ministerstvo školství stížnost na pana náměstka Václava Pícla, přestože to bylo již loni v srpnu, doposud jsem neobdržel žádnou odpověď,“ upozorňuje Radek Sárközi, „proto jsem podal podnět úřadu Veřejného ochránce práv, celou věc nyní řeší ombudsman.“

Na špatnou situaci upozorňoval i otevřený dopis premiérovi, který podepsalo více než 500 ředitelek mateřských škol. Se signatářkami dopisu se sešel premiér Andrej Babiš nebo ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Ministr školství Robert Plaga na dopis nijak nezareagoval. Otevřený dopis projednal podvýbor pro regionální školství Poslanecké sněmovny a školský výbor Senátu. Kulatý stůl, který připravovala senátorka Jaromíra Vítková, musel být bohužel zrušen kvůli vyhlášení nouzového stavu.

„Otevřený dopis měl nakonec přes tisíc signatářů, ale k pozitivnímu posunu bohužel od té doby stále nedošlo,“ dodává Radek Sárközi, „mrzí mě, že vláda hodila mateřské školy přes palubu.“

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Chystané změny legislativy (vyhláška a nařízení vlády)

• ČŠI: Vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu (tematická zpráva)

• Radek Sárközi: Články k tématu (Poradce ředitelky MŠ)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

(budoucí znění vyhlášky účinné od 1. 9. 2020, pokud by nezačala platit novela připravená MŠMT)

§ 5
(6) Ve třídě, kde se vzdělávají pouze děti ve věku od 2 do 3 let, nebo kde jsou čtyři a více těchto dětí, vykonává pracovní činnost souběžně nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí
a) k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře,
b) učitele mateřské školy8), vychovatele9), nebo
c) chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky10).

(7) Ve třídě lesní mateřské školy, kde je přítomno více než 8 dětí, vykonává pracovní činnost souběžně nepedagogický pracovník uvedený v odstavci 6.

§ 2
(5) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 3 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.

(6) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.


Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14/zneni-20200901

pátek 12. června 2020

Kanadské školy a koronavirus

Všechny školy v Kanadě se zavřely koncem března. Uzavřeny zůstanou až do září. Výuka probíhá pouze na dálku. Rodiče podporují distanční výuku a spolupracují se školami.

Mnoho kanadských pedagogů poukazovalo na rozdíl způsobený nedostatkem počítačů mezi studenty ze socioekonomicky slabších rodin. Školy spolupracují s rodinami, které si nemohou počítač dovolit nebo nemají připojení k internetu, což je častý problém indiánských rezervací. Pedagogové mluví se studenty po telefonu nebo dovezou jim úkoly domů.

V provincii Ontario firma Venture X věnovala zdarma studentům Peel District 1000 chromebooků, které jsou nejpoužívanějšími laptopy v kanadských školách. Toronto patří k oblastem s největším počtem uprchlíku a přistěhovalců v Kanadě, proto v období pandemie nemělo mnoho znevýhodněných rodin přístup k počítači, případně několik studentů muselo sdílet jen jeden.

Například v Calgary žije 1 z 10 studentů na hranici chudoby. Některé skupiny jako Alberta Computers for Schools distribuují počítače studentům. V jiných provinciích zakoupily počítače pro studenty kmenové rady. Připojení k internetu je ale někde problém. Indiánské rezervace jsou finančně podporovány federální vládou, ostatní školy pak vládami jednotlivých provincií.

Studenti dostanou v červnu slovní hodnocení. Nikdo nepropadá. Známky se nedávají a prioritou všech škol je nyní duševní zdraví studentů a jejich rodin. To je v této situaci důležitější než výuka.

Dana Cogan vede tým mezinárodních aktivit Pedagogické komory a spravuje facebookovou skupinu Čeští učitelé v zahraničí sobě.

středa 10. června 2020

Markéta Illová: Rozhovor pro Učitelské noviny

S laskavým svolením šéfredaktora Učitelských novin zveřejňujeme rozhovor s Markétou Illovou, která vede v Pedagogické komoře sekci základních škol a moderuje FB skupiny Učitelé češtiny sobě (PK) a Metodici prevence sobě (PK): Překážková dráha návratu do tříd. Pomohla soudržnost učitelské komunity (Učitelské noviny č. 21/2020).pondělí 8. června 2020

Štefan Klíma: Jednotné přijímací zkoušky. Spravedlivé? Smysluplné?

Ministerstvo školství setrvalo na jednotných přijímacích zkouškách i v době, kdy jejich konání dle mého názoru naprosto pozbývají smyslu. Budou to přijímací zkoušky, které budou velmi diskutabilní a které nebudou zaručeně spravedlivé a troufám si tvrdit, že budou sociálně problematické.

Desetiletí řediteluji SOŠ a SOU. Rozhodně nejsem proti přijímacím zkouškám jako takovým. Po celou dobu organizujeme v naší škole přijímací řízení pro naprosto všechny obory – maturitní i učební. Nepřijímáme tedy žáky na základě prospěchu ze ZŠ. Přesto, nebo právě proto, máme školu plnou po střechu. Učební obory dokonce provozujeme na dvě směny, abychom mohli uspokojit zájem co nejvíce žáků.

Po zavedení jednotných přijímacích zkoušek se ukázalo, že prospěch žáků ze základních škol je opravdu dosti problematický, že známky mnohdy mají z různých základních škol jinou hodnotu. Je to však naprosto logické. Žáky nelze nanormovat. Ani výuku nemůžete zasadit do „České státní normy“. Stejně tak je přeci nesmyslné stanovit normu, jak by „měl vypadat žák“, kterému dovolíme studovat střední školu. Je opravdu nezbytně nutné, aby žáci všech středních škol uměli vyplnit testy, které jim stát předloží? Je známkou nekvality žáka to, že nedokáže vyplnit v jeden konkrétní den některé příklady? Je vůbec lidské zamknout dveře středních škol žákovi, kterému se například v osmé třídě vystřídali dva „matikáři“ a který měl tu smůlu, že půl roku se u něj matematika suplovala, protože ředitel přijal na místo matematikáře nekvalifikovaného inženýra, který v říjnu s prací učitele „sekl“? Jak všichni víte, sehnat následně náhradu je neřešitelný úkol. A vězte, že popisuji reálnou situaci, kterou zažila osoba mi blízká.

U odborných škol jsou kritéria úspěchu v předmětech český jazyk a matematika poměrně pomíjivé. Uvedu to na příkladu jednoho z našich maturitních oborů – střední pedagogická škola. Chceme od budoucích paní učitelek v MŠ, aby perfektně zvládaly češtinu a matematiku? Zcela jistě ano. Ale zároveň potřebujeme, aby s dětmi rády zpívaly, aby rozvíjely jejich sportovní dovednosti, aby je učily estetice a dalším odborným dovednostem. Proto je pro nás daleko důležitější, jestli má uchazečka hudební sluch, sportovní předpoklady či estetické cítění. Český jazyk, cizí jazyk i matematiku žáky naučíme. Ale pokud nemají hudební sluch, či jsou sportovně „mimo“, nepomůže nám ani sám svatý.
Smutný je také fakt, že se po zavedení JPZ ukázalo, že tato zkouška zvyšuje sociální nerovnost mezi uchazeči. Jak uvedl loňský výzkum, rodiče žáků devátých tříd v průměru investují do přípravy na JPZ 8.000,- Kč. To je poměrně značná částka a je jasné, že ne všichni rodiče si ji mohou dovolit. Opravdu tedy chceme zvyšovat sociální nerovnost pro dostupnost maturitního vzdělání??? Mimochodem, letos byl docela problém v době „uzavření škol a společnosti“ sehnat doučování na přijímací zkoušky.

V tomto roce se však k tomuto všemu přidává i psychická rovina. Bude jednotná přijímací zkouška pro všechny uchazeče stejně náročná? Bude tedy spravedlivá? Podívejme se na to pohledem rizikového žáka ve srovnání s žákem zdravým. Jak se asi takový žák bude cítit, když pojede na střední školu v den JPZ hromadnou dopravou, kde se bude tísnit s desítkami dalších cestujících? Jak se bude cítit v okamžiku, kdy vstoupí do třídy a v ní bude dalších 10 - 14 žáků? Bude mít stejné zdravotní podmínky v takovou chvíli?

Takový žák bude ve výrazně větším stresu. Jeho soustředění asi nebude moci být takové, jako u zdravého žáka.

Pokud MŠMT trvá na JPZ proto, že chce mít srovnatelná data, se kterými budeme moci dále pracovat, bude je tedy opravdu mít?

Prosil jsem několikrát pana ministra Plagu, aby se svým poradním týmem ještě jednou zvážili nutnost účasti všech škol na jednotné přijímací zkoušce. Výtečný by byl krok, kdy by rozhodl pan ministr, že školy se JPZ mohou účastnit dobrovolně. To by jistě přivítali ředitelé gymnázií. Ale pomohlo by to i ředitelům ostatních škol. Možná bychom byli překvapeni, jak málo škol by se následně JPZ zúčastnilo.

Ředitelé škol uměli zajistit přijímací zkoušky i před JPZ. Dokázali by to i nyní.

Je jasné, že ředitelé škol vše připravili, jak nejlépe uměli. Školy akci zvládnou. Zajištěno je vše, od dezinfekce, přes větrání učeben, až po měření teplot žáků. Zůstává však největší riziko zanesení viru do škol. Jen do naší školy se v pondělí sjede na 220 žáků z bydlišť od Aše až po Brno. Nezbývá než se modlit, že vše dobře dopadne. Dobře pro učitele škol, tudíž i pro maturanty a končící učně. A samozřejmě si moc přejeme, aby vše skončilo pozitivně pro žáky devátých tříd. Přejme jim, aby 16. června mohli jásat radostí při zhlédnutí výsledků přijímacího řízení na střední školy.

Štefan Klíma, ředitel ISŠ, vedoucí sekce SŠ (Pedagogická komora, z. s.)
(další články autora naleznete zde...)

neděle 7. června 2020

Distanční vzdělávání na základních školách by mělo být uzákoněno co nejdříve

Vedení Pedagogické komory, z. s., podporuje čtvrteční usnesení Poslanecké sněmovny. Součástí usnesení je i výzva, aby vláda do konce tohoto školního roku zveřejnila plán komplexní podpory pro distanční výuku na školách a aby ministerstvo školství vytvořilo krizový manuál s přesným postupem a opatřeními, u nichž bude jednoznačně uvedeno, zda jsou právně závazná, nebo pouze doporučující.

„Usnesení je v souladu s naším stanoviskem, které jsme zaslali poslancům 11. května, proto ho samozřejmě vítáme,“ informuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

„Již v březnu jsme oslovili ministerstvo školství s návrhem, aby připravilo novelu školského zákona, která zlegalizuje distanční vzdělávání na základních školách,“ upozorňuje Markéta Illová, která v Pedagogické komoře vede sekci ZŠ, „bohužel jsme nedostali od ministra školství žádnou odpověď.“

Usnesení Poslanecké sněmovny uvádí jako nejzazší datum 31. srpen 2020. Do konce tohoto školního roku nelze změnu školského zákona stihnout, pokud by mělo vše probíhat klasickým připomínkovým řízením a schvalováním v obou komorách parlamentu. V příštím týdnu bude ovšem projednávat Senát maturitní novelu školského zákona.

„Senátoři by mohli schválit pozměňovací návrh, který umožní distanční výuku i na základních školách,“ doporučuje Radek Sárközi, „v tuto chvíli je distanční nebo kombinované vzdělávání umožněno zákonem výhradně na školách středních.“

Legalizace online výuky by výrazně pomohla nejen učitelům, ale i žákům a rodičům. Již od března fungují školy v právním vakuu, což způsobuje řadu problémů. Dochází ke zbytečným sporům mezi učiteli a rodiči, například ohledně zadávaných úkolů nebo jejich hodnocení.

„Vyjádření ministra školství Roberta Plagy byla velmi nešťastná, po týdnu mlčení, kdy jsme se všichni snažili přejít co nejrychleji na distanční výuku, náhle vyhlásil, že žáky máme hodnotit především slovně, vzápětí to ale bylo popřeno vyhláškou k vysvědčením,“ uvádí Markéta Illová, „mnoho žáků polevilo v učení, jakmile v médiích zaslechli, že se nebude distanční výuka klasifikovat.“

Ředitelé škol byli zahlceni dotazy rodičů, kteří se zajímali, kdy a zda vůbec bude moci jejich dítě nastoupit do školy. Pokyny se neustále měnily. Několik dní po vydání manuálů byly některé požadavky zpochybněny na webu ministerstva školství, kde jsou doporučení aktualizována průběžně, aniž by na změny byli učitelé upozorněni.

„Nejprve museli rodiče nahlásit své děti nejpozději do půlnoci 18. května, že začnou od pondělka chodit na první stupeň, následně ministerstvo školství vše změnilo, takže ředitelé mohou nyní školní skupiny doplňovat o nové zájemce,“ uvádí Markéta Illová, „pár dní po návratu žáků prvního stupně ministr Plaga umožnil navštěvovat školy všem žákům druhého stupně, s čímž před tím nikdo nepočítal, to všechno jsme museli vykomunikovat s rodiči.“

Vedení Pedagogické komory by ocenilo, kdyby vznikly jednoznačné pokyny, ve kterých  bude uvedeno, jak postupovat v případě vyhlášení karantény ve třídě nebo v celé škole. Ministerstvo školství by mělo oslovit zástupce profesních spolků ředitelů škol, učitelů i dalších pedagogických pracovníků a připravit nové manuály ve spolupráci s nimi. Pedagogická komora nabídla pomoc ministrovi školství již v březnu, ale bohužel ji nevyužil.

„Pokud by byla schválena změna školského zákona, která umožní distanční vzdělávání i na základních školách, určitě by měla širší využití, než pouze v případě současného nouzového stavu,“ dodává Radek Sárközi, „jistě by to ocenili například dlouhodobě nemocní žáci i jejich rodiče.“

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

• Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 4. 6. 2020

Citace ze školského zákona (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561):sobota 6. června 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Odborná stanoviska ke změnám v maturitách

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na odborná stanoviska profesních organizací ke změnám v maturitách, které přináší vládní novela školského zákona: zrušení povinné maturity z matematiky ve společné části maturitní zkoušky pro obory stanovené v nařízení vlády (což zároveň znamená i zrušení povinné maturity z cizího jazyka...), redukce společné části maturitní zkoušky z cizího jazyka na didaktický test apod.

Ministr školství Robert Plaga veřejně deklaroval, že před tím, než předloží příslušnou novelu školského zákona vládě, zorganizuje MŠMT odbornou diskuzi o změnách maturitní zkoušky. Tento slib bohužel nesplnil... Novelu schválila Poslanecká sněmovna v době nouzového stavu, kdy byla přítomna pouze polovina z 200 poslanců. V červnu 2020 bude o novele hlasovat Senát...

Negativní stanoviska k aktuální novele školského zákona ohledně maturit publikovaly např. tyto organizace: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace ředitelů gymnázií ČR, Hospodářská komora ČR, Jednota českých matematiků a fyziků, Matematický ústav Akademie věd ČR, Společnost Otakara Borůvky, Asociace češtinářů, Asociace metodiků / Association of Teacher Educators (AMATE), Asociace učitelů angličtiny ČR (AUA), Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy…Ze stanoviska Společnosti Otakara Borůvky vybíráme:


středa 3. června 2020

Petice za ošetřovné byla úspěšná

Vážení signatáři,

s radostí Vám oznamuji, že naše petice za ošetřovné byla úspěšná!

Poslanecká sněmovna a následně i Senát schválily novelu, která umožňuje žádat o ošetřovné i rodičům dětí, které nenavštěvují mateřskou školu, přestože byla otevřena.

Děkuji všem za zapojení do naší petiční akce.

S pozdravem

Mgr. Radek Sárközi
(za petiční výbor)

pondělí 1. června 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Školský výbor

V tomto rozcestníku budeme průběžně zveřejňovat zápisy z jednání školského výboru Poslanecké sněmovny a Senátu...

Zápis z jednání školského výboru Poslanecké sněmovny (13. května 2020)
- Informace ministra školství k otevírání škol, k termínu maturitních a přijímacích zkoušek na středních školách atd. a části bodu Různé (Uvolňování opatření ve speciálních školách a Uvolňování opatření ve školách) - strana 9 až 16

Zápis z jednání školského výboru Poslanecké sněmovny (20. dubna 2020)
- Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 159) - strana 4 až 6 (vyšší příplatky za specializované činnosti a třídnictví)
- Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (sněmovní tisk 645) - strana 6 až 11 (změny v maturitě)
- Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 503) - pokračování jednání přerušeného v obecné rozpravě - strana 11 až 17 (nekvalifikovaní učitelé)
- Aktuální situace ve školských zařízeních v důsledku COVID 19, příprava na znovuotevření škol z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a pedagogických a nepedagogických pracovníků - strana 17 až 22

Zápis z jednání školského výboru Poslanecké sněmovny (24. března 2020)
- Vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (sněmovní tisk 786)