pátek 22. září 2017

Vydejme se na společnou cestu za dlouholetým snem mnoha pedagogů

Od založení spolku Pedagogická komora po přijetí Zákona o Pedagogické komoře ČR

Během posledních 27 let proběhlo v České republice několik pokusů ustavit Pedagogickou komoru. Všechny byly bohužel neúspěšné. Na Slovensku se to ale před 6 lety podařilo a nyní má Slovenská komora učiteľov několik tisícovek členů. Slovenská komora má podobu spolku, není tedy komorou ze zákona, jako je např. Česká lékařská komora. U obou se ovšem můžeme inspirovat. Proto bychom měli založit spolek podle Občanského zákoníku, který bude mít jako jeden z hlavních cílů prosadit Zákon o Pedagogické komoře České republiky.

Do doby, než se to podaří, může tento spolek udělat řadu dobrých věcí. Pokud bude mít vysoký počet členů, může se stát největší organizací sdružující pedagogy v České republice, se kterou bude muset ministerstvo školství probírat všechny své kroky (kariérní řád, inkluzi, změny v RVP…). Bude moci reprezentovat učitele všech stupňů i další pedagogické pracovníky v médiích. Může se podílet na kultivaci pedagogické profese a budování učitelské komunity, kdy k jednomu stolu zasednou všichni pracovníci, kteří pečují o děti a mládež, aby hledali společné hodnoty. Komora může nabídnout svým členům právní pomoc. Může oslovovat politiky i veřejnost. Může požadovat navýšení rozpočtu školství alespoň na průměr zemí EU, což je 6 % HDP. To by umožnilo zvýšit platy pedagogických pracovníků na dvojnásobek. Komora může vytvořit Etický kodex svého člena. Tím vším může Pedagogická komora posílit prestiž učitelské profese a postupně ji vybudovat jako profesi na úrovni lékařů, architektů či advokátů. Musí si ale získat důvěru učitelů a přesvědčit je, že se mají stát aktivními členy komory.


Nemějme ale od komory přehnaná očekávání… Komora nemůže suplovat roli školských odborů – nemá možnost vyjednat kolektivní smlouvu se zaměstnavatelem ani vyšší kolektivní smlouvu pro celou profesi; její funkcionáři nejsou pod zvýšenou právní ochranou jako u odborářů; nemá přímý přístup na tripartitu; nemůže vyhlašovat stávku a pořádat nátlakové akce; jen v omezené míře se může věnovat pracovně-právním vztahům. Může ale s odbory spolupracovat nebo je přimět k větší aktivitě.

Pedagogická komora rozhodně nesmí učitelům vnucovat jednotný způsob, jak mají vyučovat. Každý pedagog pracuje svým stylem, jak nejlépe to umí. Pedagogická komora ovšem může zprostředkovat vzájemné hospitace učitelů a výměnu zkušeností na společných setkáních. V současné době nemají učitelé žádné zastání a nikdo s nimi nejedná. Pojďme to změnit…

Podrobnosti o tom, co jsme stihli udělat a co se chystá v nejbližších měsících, se dozvíte zde.

čtvrtek 21. září 2017

Proč byla petice proti kariérnímu řádu tak úspěšná?

Na přelomu června a července 2017 jsem organizoval společně s členy petičního výboru Petici proti kariérnímu řádu. Tu během 14 dní podepsalo 21.609 pedagogů z 1.150 škol. Díky tomu, že se zapojilo tolik aktivních učitelů, byla petice úspěšná a příslušný zákon nakonec nebyl přijat. Co bylo jádrem tohoto úspěchu?

Především to byl vhodně zvolený postup. Nejprve vznikla skupina na Facebooku s názvem Pedagogická komora – diskuze, která velmi rychle nabrala více než 3.700 členů. V rámci této skupiny proběhla řada anket. Klíčové ankety se týkaly největších problémů českého školství, kde se špatný kariérní řád objevil v první pětici, a dále hlasování, zda máme proti kariérnímu řádu vystoupit.

Z předchozích zkušeností se ukázalo, že nemá smysl oslovovat současné vedení ministerstva školství – ministry Valachovou a jejího náměstka a pozdějšího nástupce Štecha názory řadových učitelů nikdy nezajímaly. Připomínky učitelů i jejich organizací k inkluzi, kariérnímu řádu i dalším změnám byly z jejich strany ignorovány.


Proto jsme nejprve oslovili senátory. Díky Výzvě proti kariérnímu řádu, kterou během 10 dní podpořilo 7.421 pedagogů, doprovodným článkům, vystoupení v médiích a především kontaktování jednotlivých senátorů a osobnímu setkání s nimi se podařilo přesvědčit většinu z nich, aby příslušnou novelu zákona vrátili Poslanecké sněmovně k hlasování, a to s pozměňovacími návrhy, které jsme připravili a jednotliví senátoři si je osvojili.

Vzápětí jsme zorganizovali Petici proti kariérnímu řádu určenou poslancům, kterou během 14 dní podepsalo 21.609 učitelů z 1.150 škol. Tak masivně podpořenou petici musel projednat petiční výbor Poslanecké sněmovny a právě tato petice přesvědčila většinu poslanců, aby kariérní řád neschválili.

Za kariérní řád se přitom postavila řada silných organizací – vedení školských odborů (ČMOS PŠ), vedení unie asociací ředitelů (CZESHA), ministerstvo školství s celým svým aparátem a kontakty do médií. Záměrně píši „vedení“, protože s řadovými členy (učiteli i řediteli škol) tyto organizace svou podporu kariérnímu řádu nekonzultovaly, jak se zpětně ukázalo.

Učitelé dostali novou naději, že změna je možná. Stačí, když se propojí, začnou spolupracovat a zvolí se efektivní prostředek k dosažení cíle. Rádi bychom na tyto úspěchy navázali. Proto zakládáme spolek Pedagogická komora, jehož hlavním cílem bude prosazení samostatného zákona o Pedagogické komoře, v němž bude zakotveno, že Pedagogická komora je oficiálním připomínkovým místem veškeré školské legislativy – zákonů, vyhlášek, nařízení vlády. Díky tomu bude možné do budoucna předejít situaci, kdy se změny ve školství připravují bez učitelů a jsou jim shora vnucovány.

Radek Sárközi
Iniciativa Pedagogická komora
www.pedagogicka-komora.cz

středa 20. září 2017

Učitelé hlasují o největších problémech českého školství

Iniciativa ke vzniku Pedagogické komory připravila anketu, v níž mohou učitelé hlasovat o tom, co by se mělo změnit v českém školství k lepšímu. Hlasování stále probíhá, a to prostřednictvím facebookové skupiny „Pedagogická komora – diskuze“, která má již více než 1 000 členů:

Jaký je aktuální stav hlasování? Vybíráme prvních deset nejpalčivějších problémů...