sobota 30. března 2024

KONTAKTY - PEDAGOGICKÁ KOMORA, Z.S.

Pedagogická komora, zapsaný spolek
Kosmická 742/11
149 00 Praha 4 - Háje
IČO: 06538584

E-mail: info@pedagogicka-komora.cz
Web: www.pedagogicka-komora.cz
Telefon: +420 775 221 750
ID datové schránky: m5xqie7

Statutární orgán:
Radek Sárközi (prezident)
radek.sarkozi@pedagogicka-komora.cz
Telefon: +420 775 165 203

Kontrolní komise:
Pavel Nezval (předseda)
Radomír Talášek
Renáta Fialová
Jana Nováčková
Lenka Dékány

Rozhodčí komise:
Čestmír Serafín (předseda)
Eva Kolandová
Lenka Dohnalová
Dana Cogan

čtvrtek 28. března 2024

Usnesení náhradního zasedání valné hromady Pedagogické komory, z.s.

Náhradní zasedání valné hromady Pedagogické komory, z.s., schválilo dne 15. března 2024 následující usnesení:

Náhradní zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s.

•    schválilo dne 24. 1. 2024 „Zprávu o činnosti spolku Pedagogická komora v roce 2022“ a „Zprávu o hospodaření spolku Pedagogická komora v roce 2022“;

•    zvolilo dne 17. 2. 2024 kontrolní komisi spolku ve složení: Pavel Nezval, Radomír Talášek, Renáta Fialová, Jana Nováčková, Lenka Dékány;

•    zvolilo dne 17. 2. 2024 rozhodčí komisi spolku ve složení: Dana Cogan, Čestmír Serafín, Eva Kolandová, Lenka Dohnalová.

Náhradní zasedání valné hromady Pedagogické komory, z s. 

•    děkuje Radku Sárközimu, prvnímu prezidentovi spolku, za jeho práci pro Pedagogickou komoru, z. s.

Náhradní zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s.

•    vyslovuje neplatnost voleb do celého prezidia spolku, s tím že prezidium bude zvoleno na nejbližší řádné valné hromadě v roce 2024.

Náhradní zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s., přijímá tato rozhodnutí:

•    V informačním systému Pedagogické komory, z. s., bude zřízen účet a e-mail kontrolni.komise@pedagogicka-komora.cz a u tohoto účtu budou nastavena nejvyšší administrátorská práva. Přístup k tomuto účtu bude mít předseda kontrolní komise P. Nezval. 

•    Nejvyšší administrátorská práva k webu www.pedagogicka-komora.cz budou nastavena pro e-mail kontrolni.komise@pedagogicka-komora.cz. 

•    Nejvyšší administrátorská práva k facebookové stránce „Pedagogická komora, zapsaný spolek“ (https://www.facebook.com/PedagogickaKomora) budou nastavena pro e-mail kontrolni.komise@pedagogicka-komora.cz. 

•    Členové kontrolní komise budou přidáni do skupiny na Messengeru „PK – hlavní diskuze…“, která je citována ve dvou stížnostech R. Sárköziho.