středa 7. února 2024

Zpráva o činnosti spolku Pedagogická komora v roce 2022

Zpráva o činnosti spolku Pedagogická komora v roce 2022


Vývoj počtu členů spolku

·         Nejnižší přidělené členské číslo v roce 2022 bylo: 2 990

·         Nejvyšší přidělené členské číslo k 31. 12. 2022 bylo: 3 039


V roce 2022 uspořádala Pedagogická komora, z. s., dotazníkové šetření mezi učiteli základních škol k dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV, jehož výstupy byly zaslány na MŠMT formou připomínek. Do tohoto šetření se zapojilo 897 respondentů.


V roce 2022 se činnost Pedagogické komory, z. s., zaměřila na následující oblasti:

·         Podpora vyšších finančních investic do vzdělávání

·         Zapojení do revize rámcových vzdělávacích programů

·         Problém se škrty v ONIV (ostatní neinvestiční výdaje)

·         Připomínkování legislativních změn v oblasti vzdělávání

·         Pomoc učitelům s výukou ukrajinských žáků

·         Zařazování ředitelek samostatných mateřských škol do vyšších platových tříd

·         Odborná didaktická podpora učitelů

·         Publikování informací a statistik o vzdělávání

·         Správa a moderování facebookových skupin spolku

 

Vývoj počtu zmínek o spolku Pedagogická komora v médiích

Podpora vyšších finančních investic do vzdělávání

·         Pedagogická komora podporuje navýšení školského rozpočtu na rok 2023: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/11/pedagogicka-komora-podporuje-navyseni.html

·         Pedagogická komora podporuje poslanecké pozměňovací návrhy navyšující finance pro školství: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/03/pedagogicka-komora-podporuje-poslanecke.html

 

Zapojení do revize rámcových vzdělávacích programů

·         Učitelé některé změny v obsahu vzdělávání podporují: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/08/ucitele-nektere-zmeny-v-obsahu.html

·         Hlavní směry revize RVP ZV (stanovisko spolku Pedagogická komora): https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/09/hlavni-smery-revize-rvp-zv-stanovisko.html

·         Pedagogická komora: Připomínky k Hlavním směrům revize RVP ZV (MŠMT): https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/04/pedagogicka-komora-pripominky-k-hlavnim.html

·         NPI: Členové pracovních skupin (revize RVP ZV): https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/11/npi-clenove-pracovnich-skupin-revize.html

 

Problém se škrty v ONIV (ostatní neinvestiční výdaje)

·         Školám chybí finance na pomůcky pro žáky. Dostaly na ONIV o miliardu korun méně než v loňském roce: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/09/skolam-chybi-finance-na-pomucky-pro.html

·         Problémy škol s ONIV v médiích: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/10/problemy-skol-s-oniv-v-mediich.html

 

Připomínkování legislativních změn v oblasti vzdělávání

·         Negativní stanovisko k novele zákona o pedagogických pracovnících: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/12/v-roce-2017-nebyla-schvalena-komplexni.html

·         Pedagogická komora podporuje návrh zákona k ředitelskému volnu a distanční výuce: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/01/pedagogicka-komora-podporuje-navrh.html

·         Měli by učitelé získat status chráněné osoby?: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/04/meli-by-ucitele-ziskat-status-chranene.html

·         Novela zvyšuje zástupcům ředitele počet hodin výuky. Poškodí především malé školy: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/04/navrh-novely-zvysuje-zastupcum-reditele.html

 

Pomoc učitelům s výukou ukrajinských žáků

·         AKTUÁLNÍ TÉMA: Výuka ukrajinských žáků: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/03/aktualni-tema-ukrajinske-deti-v-ceskych.html

 

Zařazování ředitelek samostatných mateřských škol do vyšších platových tříd

·         Trnitá cesta ředitelek MŠ k vyšší platové třídě: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/09/trnita-cesta-reditelek-ms-k-vyssi.html

·         Stížnost na Metodické doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/05/stiznost-na-metodicke-doporuceni-pro.html

 

Odborná didaktická podpora učitelů

·         AKTUÁLNÍ TÉMA: Vysvědčení a hodnocení žáků: https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/01/aktualni-tema-vysvedceni-hodnoceni-zaku.html

·         Aktuální téma: Alternativní způsoby hodnocení: https://www.pedagogicka-komora.cz/2021/01/aktualni-tema-alternativni-zpusoby.html

·         Zahraniční kurikulární dokumenty pro základní vzdělávání: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/10/zahranicni-kurikularni-dokumenty-pro.html

 

Publikování informací a statistik o vzdělávání

·         Průměrné počty dětí a žáků ve třídách (2021/2022): https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/03/msmt-prumerne-pocty-deti-zaku-ve.html

·         Na jednoho školního psychologa vychází 4200 středoškoláků: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/04/na-jednoho-skolniho-psychologa-vychazi.html

 

Správa a moderování facebookových skupin spolku

·         Tematické facebookové skupiny Pedagogické komory: https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/01/nove-specializovane-skupiny-pedagogicke.html

 

Články na webu spolku

·         Archiv článků na webu spolku za rok 2022 (celkem 72 textů): https://www.pedagogicka-komora.cz/2022Žádné komentáře:

Okomentovat