středa 17. února 2021

KHS: Statistiky ke školám v karanténě

Prezident Pedagogické komory, z. s., Radek Sárközi oslovil na konci října 2020 všechny krajské hygienické stanice s žádostí o zaslání statistik k počtu škol v karanténě, a to od začátku tohoto školního roku do současnosti. V tomto rozcestníku naleznete data od jednotlivých KHS, které Pedagogické komoře zaslaly odpověď nebo přímo excelovské tabulky, které každý týden odesílají na Ministerstvo zdravotnictví. Ostatní KHS bohužel zatím neodpověděly.

Jak jsou tyto údaje dále vyhodnocovány, není známo, jelikož nejsou zveřejňovány ani příslušná data, ani žádné výstupy nebo analýzy z nich (např. formou grafů s vývojem počtu škol daného stupně v karanténě v různých týdnech). Pedagogická komora na základě zaslaných dat zpracovala výstupy k mateřským školám v tomto samostatném článku.

S ohledem na tuto odpověď Ministerstva zdravotnictví, kterou Pedagogická komora obdržela prostřednictvím datové schránky, nejsou zřejmě údaje ani systematicky shromažďovány, protože příslušné ministerstvo prodloužilo lhůtu k jejich poskytnutí ze 14 dní na 24 dní. Kdyby byly statistiky za celou Českou republiku průběžně analyzovány, muselo by je mít Ministerstvo zdravotnictví k dispozici ihned...

Statistiky ke školám v karanténě zaslané Pedagogické komoře jednotlivými KHS:

MŠMZ: Počty škol ve školním roce 2019/2020 (statistická ročenka - podle stupně škol a území)

Žádné komentáře:

Okomentovat