sobota 6. června 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Odborná stanoviska ke změnám v maturitách

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na odborná stanoviska profesních organizací ke změnám v maturitách, které přináší vládní novela školského zákona: zrušení povinné maturity z matematiky ve společné části maturitní zkoušky pro obory stanovené v nařízení vlády (což zároveň znamená i zrušení povinné maturity z cizího jazyka...), redukce společné části maturitní zkoušky z cizího jazyka na didaktický test apod.

Ministr školství Robert Plaga veřejně deklaroval, že před tím, než předloží příslušnou novelu školského zákona vládě, zorganizuje MŠMT odbornou diskuzi o změnách maturitní zkoušky. Tento slib bohužel nesplnil... Novelu schválila Poslanecká sněmovna v době nouzového stavu, kdy byla přítomna pouze polovina z 200 poslanců. V červnu 2020 bude o novele hlasovat Senát...

Negativní stanoviska k aktuální novele školského zákona ohledně maturit publikovaly např. tyto organizace: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace ředitelů gymnázií ČR, Hospodářská komora ČR, Jednota českých matematiků a fyziků, Matematický ústav Akademie věd ČR, Společnost Otakara Borůvky, Asociace češtinářů, Asociace metodiků / Association of Teacher Educators (AMATE), Asociace učitelů angličtiny ČR (AUA), Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy…Ze stanoviska Společnosti Otakara Borůvky vybíráme:


Žádné komentáře:

Okomentovat