neděle 7. června 2020

Distanční vzdělávání na základních školách by mělo být uzákoněno co nejdříve

Vedení Pedagogické komory, z. s., podporuje čtvrteční usnesení Poslanecké sněmovny. Součástí usnesení je i výzva, aby vláda do konce tohoto školního roku zveřejnila plán komplexní podpory pro distanční výuku na školách a aby ministerstvo školství vytvořilo krizový manuál s přesným postupem a opatřeními, u nichž bude jednoznačně uvedeno, zda jsou právně závazná, nebo pouze doporučující.

„Usnesení je v souladu s naším stanoviskem, které jsme zaslali poslancům 11. května, proto ho samozřejmě vítáme,“ informuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

„Již v březnu jsme oslovili ministerstvo školství s návrhem, aby připravilo novelu školského zákona, která zlegalizuje distanční vzdělávání na základních školách,“ upozorňuje Markéta Illová, která v Pedagogické komoře vede sekci ZŠ, „bohužel jsme nedostali od ministra školství žádnou odpověď.“

Usnesení Poslanecké sněmovny uvádí jako nejzazší datum 31. srpen 2020. Do konce tohoto školního roku nelze změnu školského zákona stihnout, pokud by mělo vše probíhat klasickým připomínkovým řízením a schvalováním v obou komorách parlamentu. V příštím týdnu bude ovšem projednávat Senát maturitní novelu školského zákona.

„Senátoři by mohli schválit pozměňovací návrh, který umožní distanční výuku i na základních školách,“ doporučuje Radek Sárközi, „v tuto chvíli je distanční nebo kombinované vzdělávání umožněno zákonem výhradně na školách středních.“

Legalizace online výuky by výrazně pomohla nejen učitelům, ale i žákům a rodičům. Již od března fungují školy v právním vakuu, což způsobuje řadu problémů. Dochází ke zbytečným sporům mezi učiteli a rodiči, například ohledně zadávaných úkolů nebo jejich hodnocení.

„Vyjádření ministra školství Roberta Plagy byla velmi nešťastná, po týdnu mlčení, kdy jsme se všichni snažili přejít co nejrychleji na distanční výuku, náhle vyhlásil, že žáky máme hodnotit především slovně, vzápětí to ale bylo popřeno vyhláškou k vysvědčením,“ uvádí Markéta Illová, „mnoho žáků polevilo v učení, jakmile v médiích zaslechli, že se nebude distanční výuka klasifikovat.“

Ředitelé škol byli zahlceni dotazy rodičů, kteří se zajímali, kdy a zda vůbec bude moci jejich dítě nastoupit do školy. Pokyny se neustále měnily. Několik dní po vydání manuálů byly některé požadavky zpochybněny na webu ministerstva školství, kde jsou doporučení aktualizována průběžně, aniž by na změny byli učitelé upozorněni.

„Nejprve museli rodiče nahlásit své děti nejpozději do půlnoci 18. května, že začnou od pondělka chodit na první stupeň, následně ministerstvo školství vše změnilo, takže ředitelé mohou nyní školní skupiny doplňovat o nové zájemce,“ uvádí Markéta Illová, „pár dní po návratu žáků prvního stupně ministr Plaga umožnil navštěvovat školy všem žákům druhého stupně, s čímž před tím nikdo nepočítal, to všechno jsme museli vykomunikovat s rodiči.“

Vedení Pedagogické komory by ocenilo, kdyby vznikly jednoznačné pokyny, ve kterých  bude uvedeno, jak postupovat v případě vyhlášení karantény ve třídě nebo v celé škole. Ministerstvo školství by mělo oslovit zástupce profesních spolků ředitelů škol, učitelů i dalších pedagogických pracovníků a připravit nové manuály ve spolupráci s nimi. Pedagogická komora nabídla pomoc ministrovi školství již v březnu, ale bohužel ji nevyužil.

„Pokud by byla schválena změna školského zákona, která umožní distanční vzdělávání i na základních školách, určitě by měla širší využití, než pouze v případě současného nouzového stavu,“ dodává Radek Sárközi, „jistě by to ocenili například dlouhodobě nemocní žáci i jejich rodiče.“

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

• Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 4. 6. 2020

Citace ze školského zákona (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561):



Žádné komentáře:

Okomentovat