čtvrtek 8. února 2024

Podrobný program náhradního zasedání valné hromady

Pro členy spolku Pedagogická komora zveřejňujeme přímý odkaz do Intranetu na stránku k náhradnímu zasedání valné hromady: https://1url.cz/GudsQ (pro vstup musíte být přihlášení přes svůj členský účet jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz - upozornění: je třeba se nejprve odhlásit od osobního Google účtu, jinak stránka nefunguje - viz videonávody zde)Náhradní zasedání valné hromady probíhá ve službě Skupiny Google Workspace (přímý vstup zde).

Bod 2) Ověření usnášeníschopnosti náhradní valné hromady probíhá průběžně až do skončení náhradního zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s. (30. března 2024)

Body 1) Zahájení náhradního zasedání valné hromady3) Volba předsedy náhradního zasedání valné hromady, zapisovatele a ověřovatele4) Schválení programu náhradního zasedání valné hromady5) Volba členů volební komise, 6) Zpráva o činnosti spolku a 7) Zpráva o hospodaření spolku již proběhly. Hlasování ke změně předpokládaného termínu ukončení náhradního zasedání valné hromady a k možnosti zveřejnit, jak kdo hlasoval v rámci jednotlivých bodů náhradního zasedání valné hromady již proběhla.

Volební komise zpracovala následující harmonogram voleb do orgánů spolku (body 8) Volba prezidenta, viceprezidenta a dalších členů prezidia spolku, 9) Volba členů kontrolní komise a 10) Volba členů rozhodčí komise programu náhradního zasedání valné hromady): 
- nominace prostřednictvím on-line formulářů (od 17.1.2024 ve 20:00 do 31.1.2024 ve 12:00) - již proběhlo
- přijetí/nepřijetí nominace a zaslání kandidátského medailonku v PDF a fotografie v JPG prostřednictvím on-line formuláře (do 4.2.2024 ve 12:00) - již proběhlo
- zveřejnění kandidátek (8.2.2024 ve 12:00): https://1url.cz/Buvzd
- hlasování prostřednictvím on-line formuláře (od 10.2.2024 ve 12:00 do 17.2.2024 ve 12:00): https://forms.gle/rn7qUSAf6BdimMt19
- vyhlášení výsledků voleb (17.2.2024 do 23:59)
- podávání stížností k průběhu voleb (od 18.2.2024 do 25.2.2024)
- ukončení voleb (26.2.2024, v případě stížností do 28.2.2024)
Viz dokumenty: Vyhlášení začátku voleb do orgánů spolku Pedagogická komora a Upřesňující informace k volbám do orgánů spolku Pedagogická komorahttps://1url.cz/8ufiw

Podrobný program náhradního zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s. (e-hromada):
1) Zahájení náhradního zasedání valné hromady (4. 12. 2023 ve 20:00)
2) Ověření usnášeníschopnosti náhradní valné hromady (od 4. 12. 2023 až do konce valné hromady) - formulář k vyplnění: https://forms.gle/PeMjWDTkKwAiSrB86

3) Volba předsedy náhradního zasedání valné hromady, zapisovatele a ověřovatele (o4. 12. 2023 do 11. 12. 2023 ve 20:00)
PŘEDSEDOU náhradního zasedání valné hromady byl nadpoloviční většinou hlasů zvolen RADEK SÁRKÖZI. ZAPISOVATELKOU náhradního zasedání valné hromady byla nadpoloviční většinou hlasů zvolena ZUZANA RŮŽIČKOVÁ. OVĚŘOVATELEM náhradního zasedání valné hromady byl nadpoloviční většinou hlasů zvolen MIROSLAV ŠIMÁK.
4) Schválení programu náhradního zasedání valné hromady (od 4. 12. 2023 do 11. 12. 2023 ve 20:00) 
Program náhradního zasedání valné hromady byl schválen nadpoloviční většinou hlasů.
5) Volba členů volební komise (od 30. 12. 2023 ve 21:00 do 6. 1. 2024 ve 21:00)
Členy volební komise byli zvoleni: Pavel Netušil, Naděžda Drudíková, Jana Kunšteková Maříková a Veronika Valíková (Šubová). Předsedou volební komise byl zvolen PAVEL NETUŠIL.
6) Zpráva o činnosti spolku (od 17. 1. 2024 ve 20:00 do 24. 1. 2024 ve 20:00) 
Zpráva o činnosti spolku byla schválena nadpoloviční většinou hlasů. Text Zprávy o činnosti spolku naleznete zde: Dokumenty a podklady k náhradnímu zasedání valné hromady
7) Zpráva o hospodaření spolku (od 17. 1. 2024 ve 20:00 do 24. 1. 2024 ve 20:00) 
Zpráva o hospodaření spolku byla schválena nadpoloviční většinou hlasů. Text Zprávy o hospodaření spolku naleznete zde: Dokumenty a podklady k náhradnímu zasedání valné hromady

Hlasování ke změně předpokládaného termínu ukončení náhradního zasedání valné hromady a k možnosti zveřejnit, jak kdo hlasoval v rámci jednotlivých bodů náhradního zasedání valné hromady:
Změna v textu "Předpokládaný termín ukončení náhradního zasedání valné hromady: 4. února 2024": Dosavadní text "4. února 2024" se nahrazuje novým textem "po oznámení výsledků hlasování v rámci bodu 11) Schválení usnesení (9. 3. 2024)" byla schválena nadpoloviční většinou hlasů. Předseda náhradního zasedání valné hromady může zveřejnit, jak kdo hlasoval v bodech 4, 6, 7 a 11. Bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů. Předseda náhradního zasedání valné hromady může zveřejnit, jak kdo hlasoval v bodech 3 a 5. Bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů. Volební komise náhradního zasedání valné hromady může zveřejnit, jak kdo hlasoval v bodech 8, 9 a 10. Bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů.

8) Volba prezidenta, viceprezidenta a dalších členů prezidia spolku (hlasování od 10.2.2024 ve 12:00 do 17.2.2024 ve 12:00)
Nominace prostřednictvím on-line formulářů (od 17.1.2024 ve 20:00 do 31.1.2024 ve 12:00) - již proběhlo. Přijetí/nepřijetí nominace a zaslání kandidátského medailonku v PDF a fotografie v JPG prostřednictvím on-line formuláře (do 4.2.2024 ve 12:00) - již proběhlo.
Zveřejnění kandidátek (8.2.2024 ve 12:00)
Složka s kandidátskými medailonky: https://1url.cz/Buvzd
Hlasování prostřednictvím on-line formuláře (od 10.2.2024 ve 12:00 do 17.2.2024 ve 12:00): https://forms.gle/rn7qUSAf6BdimMt19
Viz dokumenty: Vyhlášení začátku voleb do orgánů spolku Pedagogická komora a Upřesňující informace k volbám do orgánů spolku Pedagogická komorahttps://1url.cz/8ufiw
9) Volba členů kontrolní komise (hlasování od 10.2.2024 ve 12:00 do 17.2.2024 ve 12:00)
Nominace prostřednictvím on-line formuláře (od 17.1.2024 ve 20:00 do 31.1.2024 ve 12:00) - již proběhlo. Přijetí/nepřijetí nominace a zaslání kandidátského medailonku v PDF a fotografie v JPG prostřednictvím on-line formuláře (do 4.2.2024 ve 12:00) - již proběhlo.
Zveřejnění kandidátek (8.2.2024 ve 12:00)
Složka s kandidátskými medailonky: https://1url.cz/Buvzd
Hlasování prostřednictvím on-line formuláře (od 10.2.2024 ve 12:00 do 17.2.2024 ve 12:00): https://forms.gle/rn7qUSAf6BdimMt19
Viz dokumenty: Vyhlášení začátku voleb do orgánů spolku Pedagogická komora a Upřesňující informace k volbám do orgánů spolku Pedagogická komorahttps://1url.cz/8ufiw
10)  Volba členů rozhodčí komise (hlasování od 10.2.2024 ve 12:00 do 17.2.2024 ve 12:00)
Nominace prostřednictvím on-line formuláře (od 17.1.2024 ve 20:00 do 31.1.2024 ve 12:00) - již proběhlo. Přijetí/nepřijetí nominace a zaslání kandidátského medailonku v PDF a fotografie v JPG prostřednictvím on-line formuláře (do 4.2.2024 ve 12:00) - již proběhlo.
Zveřejnění kandidátek (8.2.2024 ve 12:00)
Složka s kandidátskými medailonky: https://1url.cz/Buvzd
Hlasování prostřednictvím on-line formuláře (od 10.2.2024 ve 12:00 do 17.2.2024 ve 12:00): https://forms.gle/rn7qUSAf6BdimMt19
Viz dokumenty: Vyhlášení začátku voleb do orgánů spolku Pedagogická komora a Upřesňující informace k volbám do orgánů spolku Pedagogická komorahttps://1url.cz/8ufiw

11)  Schválení usnesení (hlasování od 1. 3. 2024 ve 20:00 do 8. 3. 2024 ve 20:00)
12)  Ukončení náhradního zasedání valné hromady (9. 3. 2024)

Žádné komentáře:

Okomentovat