čtvrtek 13. ledna 2022

Odpověď z MŠMT k testování v MŠ a VŠ

Vážený pane Sárközi,

dne 11. 1. 2022 obdrželo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) od Ministerstva vnitra Váš dotaz ve věci testování ve školách.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MO MZd“) k testování ve školách od 17. 1. 2022 nebylo ještě vydáno. Odůvodnění bude součástí tohoto MO MZd.

Testování a veškerá protiepidemická opatření, včetně těch ve školství, jsou plně v gesci MZd. Za MŠMT můžeme říci, že testování v MŠ se krátkou dobu na jaře zkoušelo u „předškoláků“ v MŠ. Antigenní testy jsou postaveny na principu samoodběru, což znamená, že by si je primárně mělo být dítě schopno aplikovat samo. Ze zkušeností víme, že to u dětí v MŠ není možné tak, aby byly výsledky testu relevantní („nevyšťourá“ se dostatečně a je zde možnost ublížení si). V rámci zkoušení pak pedagogičtí pracovníci odmítali poskytovat při testování dětem asistenci (obava z neodborné manipulace a možnému nechtěnému ublížení dítěti). Rovněž byla připuštěna asistence zákonných zástupců. To řada škol odmítala z důvodu, že by to znamenalo zvýšený pohyb dospělých v prostorách školy a tím opět zvýšené riziko přenosu viru. Další variantou byl odběr v domácím prostředí – to se ovšem doposud neosvědčilo (např. na Slovensku). Navíc by mohlo vést k řadě „spekulativních“ jednání.

Na dotaz „V čem je epidemická situace natolik odlišná v ČR a v Německu, že se u nás opatření tak zásadně liší a jsou mnohem mírnější?“ není MŠMT kompetentní odpovědět. V této věci se, prosím, obraťte na Ministerstvo zdravotnictví.

Na VŠ je nyní zkouškové období. V tuto chvíli se testování neplánuje. Bude záležet na vývoji epidemiologické situace.

S přáním pěkného dne,

Ing. Ilona Vaculová
odbor řízení regionálního školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel: +420 234 811 328
e-mail: Ilona.Vaculova@msmt.cz
www.msmt.czŽádné komentáře:

Okomentovat