neděle 23. ledna 2022

Zákon navyšující ředitelské volno přichází pozdě. Vláda by měla okamžitě přijmout mimořádné opatření

Pedagogická komora, z. s., podporuje vládní návrh zákona, kterým se navýší ředitelské volno o 10 dní a jenž umožní školám přejít na distanční vzdělávání, pokud bude učitelský sbor zasažen koronavirem. Zákon ovšem přichází pozdě, bude trvat minimálně týden, než ho projedná Poslanecká sněmovna i Senát a podepíše prezident ČR.

Omikron zasáhl školy již nyní a v průběhu nejbližších dní se bude rychle šířit mezi dětmi a učiteli. Řešením by bylo okamžitě vyhlásit mimořádné opatření ve stejném znění, jaké přináší „zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19“. A to s platností do doby, než začne účinnost speciálního zákona.

Zákon bohužel nepamatuje na zajištění prezenční výuky pro děti zdravotníků a dalších pracovníků integrovaného záchranného systému. To by mohlo napravit právě mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.


„Počty nově nakažených žáků opět trhají rekordy a jsou na historických maximech za celou dobu epidemie,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „opakuje se scénář z konce loňského roku, kdy se kovid přes školy rozšířil do rodin.“

Ministerstvo zdravotnictví a ÚZIS zveřejňují jen obecná data. Údaje k výskytu koronaviru ve školách publikuje každý týden na svých webových stránkách pouze Krajská hygienická stanice Středočeského kraje.

„Bez podrobných dat nelze provádět odbornou analýzu aktuální situace a přijímat efektivní opatření ve školství,“ upozorňuje Radek Sárközi, „oslovil jsem ÚZIS i jednotlivé krajské hygienické stanice, ale z většiny jsem neobdržel žádnou odpověď, natož aktuální statistiky ke školám.“

Každá hygienická stanice přistupuje k vyhlašování karantén ve školách jinak. Chybí jednotný postup, který by měla zajistit hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Zkušenosti ze škol ukazují, že pětidenní izolace žáků nakažených omikronem je příliš krátká. Děti se vrátí po pěti dnech do školy, vyjde jim opět pozitivní antigenní test a překvapení rodiče místo do práce musí jít s dětmi zpátky domů na ošetřovné do karantény na dalších pět dní.

Natália Toflová (ředitelka MŠ Radost, Frýdek-Místek): „Musela jsem v úterý zcela přerušit provoz na jednom pracovišti naší mateřské školy. Ocitli jsme se ze dne na den bez zaměstnanců kuchyně. Pedagogů zůstala v práci jen třetina a během týdne skončili v karanténě další. Aktuálně máme na tomto pracovišti dvě třídy z pěti v karanténě.“

Markéta Emmer Illová (učitelka ZŠ Velké Opatovice): „Během ledna došlo k mnoha změnám v opatřeních, například ohledně termínů testování žáků, délky karantén nebo dalších podmínek, za kterých může probíhat prezenční výuka. Způsobilo to značný chaos. Stalo se nám, že po pozitivním testu dvou žáků se režim v jejich třídách výrazně liší. Roste počet žáků na distančním vzdělávání a učitelů v karanténě. Udržet za současné situace prezenční výuku je velmi těžké. Aktuálně máme dvě třídy v karanténě a dvě třídy v režimu hybridní výuky. Situace se ale mění prakticky z hodiny na hodinu.“

Štefan Klíma (ředitel SPgŠ a ISŠ, Mladá Boleslav): „V karanténě máme dlouhodobě třetinu zaměstnanců. V souvislosti s nemocností učitelů řešíme hlavně problém, jak se věnovat všem žákům. Spojujeme skupiny, vypomáhají učitelé jiných oborů. Obtížné je zajistit chod školy i ohledně úklidu a dalších činností. Rozhodně by pomohlo, kdyby ředitelé škol dostali větší pravomoci ohledně přechodu na distanční výuku nebo vyhlášení ředitelského volna kvůli kovidu, dokážou situaci ve škole vyhodnotit lépe než hygiena.“

Radek Sárközi (prezident spolku Pedagogická komora): „Epidemická situace ve školách je špatná již teď a brzy se ještě výrazně zhorší. Zákon tudíž nabude účinnosti až v době, kdy bude současná vlna omikronu zřejmě už na ústupu. Pomohlo by, kdyby Ministerstvo zdravotnictví vydalo co nejdříve mimořádné opatření, které bude obsahovat totéž, co je uvedeno v zákoně o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19. Ovšem s platností již od pondělí 24. ledna 2022. Ředitelům škol by okamžité zvýšení pravomocí velmi pomohlo. Mimořádné opatření by mělo navíc obsahovat ustanovení, že v případě vyhlášení distančního vzdělávání zajistí škola prezenční výuku pro děti rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému a dalších klíčových profesích (jak tomu bylo ve všech předchozích vlnách kovidu). Toto důležité ustanovení bohužel v zákoně chybí. Již nyní končí zdravotníci často doma s dětmi v karanténě a jejich množství v nejbližších dnech pravděpodobně dále výrazně poroste.“

Zdroje:
Pedagogická komora podporuje návrh zákona k ředitelskému volnu a distanční výuce (tisková zpráva s odkazem na znění návrhu zákona)
• KHS Středočeského kraje: Výskyt Covid-19 ve školských zařízeních v kraji
Visualito

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat