úterý 1. prosince 2020

Tištěná Petice za zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách

Stáhněte si, vytiskněte, podepisujte a šiřte naši novou Petici za zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách. Podpořte pracovníky mateřských škol a rodiče dětí, i pokud působíte jinde. Děkujeme :-) Již jsme shromáždili 3.000 podpisů z cílového stavu minimálně 10.000 podpisů.

Vážení signatáři,
rádi bychom vás požádali o zapojení do této petiční akce, jejímž cílem je prosadit pozitivní změny v oblasti předškolního vzdělávání dětí v mateřských školách. Mateřské školy bohužel stále zůstávají na okraji zájmu politiků, jak ukázala např. koronakrize. Tato tištěná petice s vlastnoručními podpisy je nejefektivnější cestou, jak upozornit vládu na dlouhodobě neřešené problémy mateřských škol. Pokud se nám podaří získat alespoň 10.000 podpisů, budou muset obsah petice projednat petiční výbory Poslanecké sněmovny i Senátu a následně může být petice prezentována přímo na plénu parlamentu.
Možná jste v minulém týdnu podpořili elektronickou PETICI ZA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH, která byla k dispozici on-line a jejíž obsah se shoduje s textem této tištěné petice, je však nutné podepsat zároveň tuto tištěnou petici, aby mohl být váš podpis započítán.
Prosíme o pomoc s šířením této tištěné petice mezi kolegyněmi, rodiči dětí a dalšími občany, aby se dostala co nejrychleji k co největšímu počtu signatářů, a to všemi prostředky (osobně, e-mailem, na sociálních sítích…). Další podobná příležitost dát veřejně najevo svůj postoj se již zřejmě nenaskytne, neboť organizování podobné petiční akce je velmi náročné. Proto této příležitosti využijte a pomozte nám přesvědčit minimálně 10.000 signatářů.

POKYNY K ŠÍŘENÍ A PODEPISOVÁNÍ PETICE

1. Vytiskněte celou petici (na každý podpisový arch se vejde přesně 20 podpisů, pokud předpokládáte, že získáte více podpisů, můžete si vytisknout další podpisové archy…). 
2. Sejděte se společně s kolegyněmi ze školy nebo je osobně jednotlivě obejděte a seznamte je s textem petice. Zároveň oslovte rodiče dětí a informujte je o obsahu petice a možnosti ji podepsat. Petici s podpisovými archy můžete rovněž vyvěsit na nástěnku (ve sborovně, u vstupu do školy apod.).
3. Kdo s obsahem petice souhlasí, nechť dopíše svoje příjmení a jméno, adresu trvalého bydliště (jedná se o povinný údaj ze zákona, jinak bychom ho nevyžadovali) a petici vlastnoručně podepíše (nejlépe modrou propiskou, nikoliv černě, aby bylo zřejmé, že se jedná o originál).
4. Na podpisový arch dolů pod tabulku s podpisy můžete uvést název a adresu vaší školy (jedná se o nepovinný údaj, ale petice díky němu bude věrohodnější…).
5. Doplňte prosím na petici údaj se součtem všech podpisů (ulehčíte tím petičnímu výboru sčítání signatářů petice).
6. Pošlete originál petice se všemi podpisy poštou na adresu zástupce petičního výboru: Radek Sárközi, Kosmická 742/11, 149 00 Praha 4 – Háje
7. Prosíme o zaslání podepsaných petičních archů co nejdříve, neboť o prvním bodě petice může být rozhodnuto během několika málo následujících dnů. V ideálním případě odešlete petici poštou během prosince 2020 (nejpozději do konce ledna 2021).
8. Vyplňte prosím následující on-line dotazník, který výrazně pomůže petičnímu výboru s organizací této petiční akce: https://1url.cz/Nzada

Pokud chcete organizátory petice podpořit finančním darem, můžete tak učinit zasláním částky v libovolné výši na účet Pedagogické komory, z. s.: 
Číslo účtu: 5432123453/2010 (Fio banka, a.s.)
Variabilní symbol: nemusíte uvádět
Konstantní symbol: 4710
Specifický symbol: 2020

Žádné komentáře:

Okomentovat