pondělí 30. listopadu 2020

Ministerstvo zdravotnictví: Počty dětí a pedagogů s koronavirem

Pedagogická komora, z. s., zaslala prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo zdravotnictví žádost dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím ohledně statistik ke školám v karanténě, které každý týden posílají krajské hygienické stanice na toto ministerstvo. Přestože si ministerští úředníci vyžádali prodloužení lhůty na odpověď ze 14 na 24 dní, poskytnutá data svým rozsahem a strukturou bohužel ani zdaleka nesplňují, o co jsme původně žádali... Prezident Pedagogické komory Radek Sárközi podá proti tomuto postupu odvolání k nadřízenému orgánu, jak umožňuje příslušný zákon.


Citujeme z "odpovědi" Ministerstva zdravotnictví: "Požadovaná data nejsou předmětem systematického sběru ze strany Ministerstva zdravotnictví, které jimi tudíž nedisponuje. Důvodem je skutečnost, že v době vyhlášeného nouzového stavu z důvodu plošného komunitního šíření COVID-19 v ČR nemají předmětná data vliv na hodnocení epidemiologické situace, a to jak v lokálním, tak i v celostátním měřítku. Tento fakt je akcentován enormní vytížeností hygienických stanic v době plošného komunitního přenosu nákazy. Navíc proměnné vztahující se k požadovaným datům nejsou ani plně zakomponovány do elektronického systému pro infekční nemoci ISIN a jejich „manuální sběr“ není z výše uvedených důvodů reálný. Pokud tato data byla na přechodnou dobu Ministerstvem zdravotnictví centrálně shromažďována, dělo se tak v době lokálních rozdílů v šíření nákazy v zájmu již zmíněného hodnocení rizika nákazy v kontextu diferenciace protiepidemických opatření, z tohoto důvodu Vám můžeme poskytnout v příloze uvedený export dat ke dni 17.10.2020, který má Ministerstvo zdravotnictví v této souvislosti k dispozici."

Žádné komentáře:

Okomentovat