Platba členských příspěvků a registračního poplatku + dary

Vážení členové a podporovatelé Pedagogické komory, z. s., předem vám děkujeme za finanční podporu na provoz a propagaci našeho spolku. Výše plateb je zcela dobrovolná. Čím více prostředků získáme, tím budou moci být naše aktivity rozsáhlejší a profesionálnější: Činnost a úspěchy Pedagogické komory v uplynulém školním roce. 

Členové spolku mohou činnost Pedagogické komory ocenit nejen pravidelnými členskými příspěvky (např. měsíčními), ale rovněž jednorázovým mimořádným členským příspěvkem. Nečlenové Pedagogické komory mohou podpořit naše aktivity peněžním darem...

Registrační poplatek - pokyny k platbě:
 • Částka: 111 korun (jedná se o doporučenou částku, poplatek je zcela dobrovolný, jeho výše rovněž, platí se jednorázově po zaslání přihlášky do spolku)
 • Bankovní účet Pedagogické komory, z.s.: 5432123453/2010 Fio banka, a.s.
 • Variabilní symbol: (vaše členské číslo, které vám zašleme na e-mail) není povinné uvádět
 • Konstantní symbol: 4717
 • Specifický symbol: 2020111 (pro přihlášené v kalendářním roce 2020) 2019111 (pro přihlášené v kalendářním roce 2019) 2018111 (pro přihlášené v kalendářním roce 2018) 2017111 (pro přihlášené v kalendářním roce 2017)
 • Do poznámky k platbě uveďte své příjmení a jméno, případně i e-mail z přihlášky do spolku, díky kterému budeme hned vědět, kdo je plátcem částky.
 • Upozornění pro ředitele: Poplatek nelze uhradit z účtu školy, členem je vždy fyzická osoba.

Členské příspěvky - pokyny k platbě:
 • Částka: 1.111 korun (jedná se o doporučenou částku, příspěvky jsou zcela dobrovolné, jejich výše rovněž, platí se každý rok (členové koordinačního týmu uhradili členský příspěvek za rok 2017 ve výši 1.111 korun a za každý další rok rovněž ve výši 1.111 korun) lze platit i měsíčně (např. 100 Kč) nebo čtvrtletně trvalým příkazem)
 • Bankovní účet Pedagogické komory, z.s.: 5432123453/2010 Fio banka, a.s.
 • Variabilní symbol: (vaše členské číslo, které vám bylo zasláno na e-mail) není povinné uvádět
 • Konstantní symbol: 4718
 • Specifický symbol: 2019 (členský příspěvek za školní rok 2019/2020) 2018 (členský příspěvek za školní rok 2018/2019) 2017 (členský příspěvek za školní rok 2017/2018)
 • Do poznámky k platbě uveďte své příjmení a jméno, případně i e-mail z přihlášky do spolku, díky kterému budeme hned vědět, kdo je plátcem částky.
 • Upozornění pro ředitele škol: Příspěvek nelze uhradit z účtu školy, členem je vždy fyzická osoba.

Mimořádný členský příspěvek - pokyny k platbě:
 • Částka: výše je zcela dobrovolná (platí se jednorázově)
 • Bankovní účet Pedagogické komory, z.s.: 5432123453/2010 Fio banka, a.s.
 • Variabilní symbol: (vaše členské číslo, které vám bylo zasláno na e-mail) není povinné uvádět
 • Konstantní symbol: 4719
 • Specifický symbol: 2020
 • Do poznámky k platbě uveďte své příjmení a jméno, případně i e-mail z přihlášky do spolku, díky kterému budeme hned vědět, kdo je plátcem částky.
 • Upozornění pro ředitele škol: Příspěvek nelze uhradit z účtu školy, členem je vždy fyzická osoba. (Na vyžádání škole můžeme vystavit fakturu, např. za účast na naší konferenci Učitelé sobě.)

Peněžní dar - pokyny k platbě:
 • Částka: výše je zcela dobrovolná (platí se jednorázově)
 • Bankovní účet Pedagogické komory, z.s.: 5432123453/2010 Fio banka, a.s.
 • Variabilní symbol: (vaše telefonní číslo) není povinné uvádět
 • Konstantní symbol: 4710
 • Specifický symbol: 2020
 • Do poznámky k platbě uveďte své příjmení a jméno, případně i e-mail, díky kterému budeme hned vědět, kdo je plátcem částky.
 • Na vyžádání pro Vás připravíme darovací smlouvu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme Vám za komentář, bude zveřejněn po schválení administrátorem tohoto webu. :-)