Platba členských příspěvků a registračního poplatku + dary

Vážení členové a podporovatelé Pedagogické komory, z. s., předem vám děkujeme za finanční podporu na provoz a propagaci našeho spolku. Výše plateb je zcela dobrovolná. Čím více prostředků získáme, tím budou moci být naše aktivity rozsáhlejší a profesionálnější.

Členové spolku mohou činnost Pedagogické komory ocenit nejen pravidelnými členskými příspěvky (např. měsíčními), ale rovněž jednorázovým mimořádným členským příspěvkem. Nečlenové Pedagogické komory, z s., mohou podpořit naše aktivity peněžním darem...

Registrační poplatek - pokyny k platbě:
 • Částka: 1.000 korun (jedná se o doporučenou částku, poplatek je zcela dobrovolný, jeho výše rovněž, platí se jednorázově po zaslání přihlášky do spolku)
 • Bankovní účet Pedagogické komory, z. s.: 5432123453/2010 Fio banka, a.s.
 • Variabilní symbol: (vaše členské číslo, které vám zašleme na e-mail) není povinné uvádět
 • Konstantní symbol: 4717
 • Specifický symbol: 2023111 (pro přihlášené v kalendářním roce 2023)  
 • 2022111 (pro přihlášené v kalendářním roce 2022)  2021111 (pro přihlášené v kalendářním roce 2021)  2020111 (pro přihlášené v kalendářním roce 2020) 2019111 (pro přihlášené v kalendářním roce 2019) 2018111 (pro přihlášené v kalendářním roce 2018) 2017111 (pro přihlášené v kalendářním roce 2017)
 • Do poznámky k platbě prosím uveďte své příjmení a jméno, případně i e-mail z přihlášky do spolku, díky kterému budeme hned vědět, kdo je plátcem částky.
 • Upozornění pro ředitele škol: Poplatek nelze uhradit z účtu školy, členem je vždy fyzická osoba.

Členské příspěvky - pokyny k platbě:
 • Částka: 1.111 korun (jedná se o doporučenou částku, příspěvky jsou zcela dobrovolné, jejich výše rovněž, platí se každý rok (členové koordinačního týmu uhradili členský příspěvek za rok 2017 ve výši 1.111 korun a za každý další rok rovněž v této výši); lze hradit i trvalým příkazem měsíčně (např. 100 Kč) nebo čtvrtletně (300 Kč) apod.)
 • Členské příspěvky jsou jediným zdrojem příjmů spolku, bez nich by Pedagogická komora nemohla fungovat. Čím více finančních prostředků shromáždíme, tím více aktivit budeme moci zajistit.
 • Bankovní účet Pedagogické komory, z. s.: 5432123453/2010 Fio banka, a.s.
 • Variabilní symbol: (vaše členské číslo, které vám bylo zasláno na e-mail) není povinné uvádět
 • Konstantní symbol: 4718
 • Specifický symbol: 2023 (členský příspěvek na školní rok 2023/2024)  
 • 2022 (členský příspěvek za školní rok 2022/2023) 2021 (členský příspěvek za školní rok 2021/2022) 2020 (členský příspěvek za školní rok 2020/2021) 2019 (členský příspěvek za školní rok 2019/2020) 2018 (členský příspěvek za školní rok 2018/2019) 2017 (členský příspěvek za školní rok 2017/2018)
 • Do poznámky k platbě prosím uveďte své příjmení a jméno, případně i e-mail z přihlášky do spolku, díky kterému budeme hned vědět, kdo je plátcem částky. :-)
 • Upozornění pro ředitele škol: Příspěvek nelze uhradit z účtu školy, členem je vždy fyzická osoba.

Mimořádný členský příspěvek - pokyny k platbě:
 • Částka: výše je zcela dobrovolná (platí se jednorázově)
 • Bankovní účet Pedagogické komory, z. s.: 5432123453/2010 Fio banka, a.s.
 • Variabilní symbol: (vaše členské číslo, které vám bylo zasláno na e-mail) není povinné uvádět
 • Konstantní symbol: 4719
 • Specifický symbol: 2023
 • Do poznámky k platbě prosím uveďte své příjmení a jméno, případně i e-mail z přihlášky do spolku, díky kterému budeme hned vědět, kdo je plátcem částky.
 • Upozornění pro ředitele škol: Příspěvek nelze uhradit z účtu školy, členem je vždy fyzická osoba. (Na vyžádání škole můžeme vystavit fakturu, např. za účast na naší konferenci Učitelé sobě apod.)

Peněžní dar - pokyny k platbě:
 • Částka: výše je zcela dobrovolná (platí se jednorázově)
 • Bankovní účet Pedagogické komory, z. s.: 5432123453/2010 Fio banka, a.s.
 • Variabilní symbol: (vaše telefonní číslo) není povinné uvádět
 • Konstantní symbol: 4710
 • Specifický symbol: 2023
 • Do poznámky k platbě prosím uveďte své příjmení a jméno, případně i e-mail, díky kterému budeme hned vědět, kdo je plátcem částky.
 • Na vyžádání pro Vás připravíme darovací smlouvu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme Vám za komentář, bude zveřejněn po schválení administrátorem tohoto webu. :-)