neděle 10. května 2020

Pedagogická komora pomáhá s výukou na dálku nejen školám, ale i rodinám

Spolek Pedagogická komora nabízí pomoc s výukou na dálku nejen svým členům, ale všem učitelům, ředitelům škol i dalším pedagogickým pracovníkům v České republice. Nově byla zprovozněna online poradna pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kde na dotazy rodičů i pedagogů odpovídají odborníci z praxe.

Pedagogická komora zřídila online poradnu pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

„Začali se na mě i další kolegy obracet rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s řadou dotazů, proto jsme se rozhodli zřídit pro ně poradnu,“ říká Jana Karvaiová, která v Pedagogické komoře vede sekci speciálních pedagogů, „v dnešní nelehké době je třeba pomáhat především těmto dětem a jejich rodinám.“

Rodiče mohou své otázky posílat odborníkům z praxe buď prostřednictvím e-mailu poradna-pro-rodice@pedagogicka-komora.cz nebo je položit v uzavřené facebookové skupině Poradna pro rodiče (Pedagogická komora).

Internetové stránky Pedagogické komory nabízejí bezpečně přístupné materiály. Ředitelé škol najdou na webu manuály z ministerstva školství, které mohou nově připomínkovat. Jejich podněty budou následně zaslány na ministerstvo školství.

Velmi navštěvované jsou přehledné rozcestníky ke změnám v legislativě, zkouškám, matematice, vysvědčení a dalším aktuálním tématům, které jsou průběžně doplňovány.

Vyhledávané je například povinné čestné prohlášení, které musí podepsat zákonný zástupce před prvním návratem svého dítěte do školy po 11. květnu 2020. Toto čestné prohlášení je k dispozici na rozdíl od verze MŠMT v editovatelné verzi, kterou si mohou jednotlivé školy doplnit např. o svůj název nebo i o další informace pro rodiče a žáky.
 
„Již v březnu, obratem po uzavření škol pro žáky, jsme na webu Pedagogické komory zveřejnili rozcestník k online výuce, který průběžně aktualizujeme a doplňujeme o další tipy na internetové stránky, které se učitelům osvědčily,“ říká Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

„Nejaktuálnější informace k současné situaci zveřejňujeme na naší facebookové stránce Pedagogická komora, zapsaný spolek, která mezi obdobnými stránkami patří k nejnavštěvovanějším, počet interakcí za týden je dokonce vyšší než u facebookové stránky ministerstva školství,“ upozorňuje Radek Sárközi, „interní diskuze mezi učiteli probíhají v naší facebookové skupině Pedagogická komora – diskuze o školství, která má více než 9 000 členů.“

Pedagogická komora zřídila a spravuje více než 30 specializovaných facebookových skupin. Především se jedná o skupiny pro učitele jednotlivých vyučovacích předmětů (čeština, matematika, dějepis, fyzika…). V dalších samostatných skupinách si mohou vyměňovat zkušenosti ředitelé škol, zástupci ředitele, metodici prevence, výchovní poradci, speciální pedagogové, vychovatelky školních družin, asistenti pedagoga apod. Nejpočetnější jsou facebookové skupiny Učitelky 1. stupně sobě (5 000 členů) a Učitelky MŠ sobě (4 000 diskutujících).

Na webu Pedagogické komory vznikl rozcestník, který mapuje různé nabídky pomoci žákům ze sociálně znevýhodněných rodin s výukou na dálku, s nimiž přišly různé organizace i neformální uskupení dárců.

Jako jeden ze spolupracujících partnerů se Pedagogická komora zapojila do projektu Učíme online, který mimo jiné zprostředkovává chybějící techniku žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí.

„Zastupuji Pedagogickou komoru v projektu Učíme online, který organizuje komunita Česko.Digital,“ informuje Janek Wagner, viceprezident Pedagogické komory, „v rámci jedné z aktivit Darujme vzdělání se snažíme s kolegy z mnoha dalších organizací zmapovat potřeby dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin a zajistit pro ně od sponzorů z firem chybějící techniku, díky níž se budou moci žáci zapojit do výuky na dálku.“

Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, se na projektech podporujících on-line výuku podílí již od roku 2000. Je autorem webu Česká literatura na Internetu, Elektronické učebnice literatury a tvůrčího psaní, webu pro mladé novináře, spisovatele a čtenáře Šotkoviny nebo webu s metodikami pro učitele Čtenářská gramotnost a projektové vyučování. Spravuje rovněž facebookovou skupinu Klub přátel pedagogiky Montessori, která je určena učitelům i rodičům.

Janek Wagner, viceprezident spolku Pedagogická komora, z.s., člen výboru Jednoty školských informatiků, z.s., editor webu Pedagogické.info. Spravuje facebookovou skupinu Pedagogické komory Učitelé ICT sobě.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

•         Poradna pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
•         AKTUÁLNÍ TÉMA: Výuka on-line
https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/03/aktualni-tema-vyuka-on-line.html
https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/04/aktualni-tema-vyuka-matematiky.html
•         Tematické facebookové skupiny Pedagogické komory
•         Výuka na dálku: Pomoc žákům ze sociálně znevýhodněných rodin (rozcestník)
•         Kontakty na vedení spolku a správce facebookových skupin Pedagogické komory

Žádné komentáře:

Okomentovat