pátek 20. března 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Návrh na uzavření mateřských škol

V tomto rozcestníku naleznete odkazy k otevřenému dopisu členům vlády s návrhem na uzavření mateřských škol. Dopis již podepsalo více než 4 000 signatářů. Mateřské školy byly uzavřeny například v Polsku a na Slovensku. Dle platné vyhlášky je rozhodnutí o přerušení (omezení) provozu MŠ v kompetenci ředitele školy, nikoliv zřizovatele.

"Provoz MŠ vláda nezakázala. MŠMT doporučuje provoz přerušit nebo omezit. Vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka. Pokud mateřská škola zruší výuku, rodič dítěte má nárok na ošetřovné – bližší informace podá  MPSV a Česká správa sociálního zabezpečení..." (MŠMT)

"Nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) je povinné i na pracovišti a týká se například i dětí v mateřské škole. V rámci možností by děti měly mít roušky při všech činnostech. Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd." (MŠMT)

MŠMT: NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU

Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení.
(MŠMT: Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání
§ 3
Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy
(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu2a) v době omezení nebo přerušení provozu.1 komentář:

  1. Většina rodičů si děti preventivně již doma nechala, problém mají rodiny, kde rodiče pracují jako lékaři, hasiči, prodavači potravin a další - tedy profese potřebné v této krizové situaci. Hlídání dětí u babiček a dědečků je taktéž nevhodné, z hlediska seniorů -rizikové skupiny v rámci virového onemocnění. A pokud vznikají v současné době skupinky dětí, které hlídají studenti Pg.škol s ped.dohledem, tak se neřeší problém omezení kontaktu a možné nákazy. Praha je specifické město svým počtem obyvatel, ale kromě Prahy je ještě hodně měst a obcí, kde fungují v omezeném rozsahu školky, a kde je podstatně nižší riziko nákazy. Mělo by být v pravomoci zřizovatele, kdy zavře školku, bez nutnosti nařízení o uzavření. Velké procento populace jsou lidé s malými dětmi a současně pracující v potřebných oborech. je třeba toto zvážit.

    OdpovědětVymazat