středa 6. listopadu 2019

Pedagogická komora pokračuje v kampani Školy v černé

Pedagogická komora dnes zahájila akci Měsíc škol v černé, jejímž cílem je upozornit na největší problémy českého školství. Od 6. listopadu 2019 mohou dát učitelé, ředitelé škol i další pedagogičtí pracovníci viditelně najevo svou nespokojenost s přístupem politiků k oblasti vzdělávání. Hlavním cílem je informovat rodiče žáků, že vláda školství dlouhodobě zanedbává.

„Oslovila mě řada učitelů, kteří z různých důvodů nechtěli nebo nemohli ve středu stávkovat, ale rádi by podpořili naše požadavky,“ říká prezident Pedagogické komory Radek Sárközi, „proto jsem jim doporučil, aby alespoň vyvěsili na vstupní dveře školy informační letáky s podporou stávky a zároveň demonstrovali svou nespokojenost se stávající situací ve školství černým oblečením.“

V průběhu listopadu by se měli sejít zaměstnanci každé školy v černém oblečení a společně se vyfotografovat. Snímek pak pošlou premiérovi, členům vlády, poslancům a senátorům společně s popisem nejzávažnějších problémů, s kterými se musí každodenně potýkat ve své práci a jejichž řešení politici neustále odkládají.

V rámci kampaně Školy v černé zorganizovala Pedagogická komora již dvě úspěšné akce Den učitelů v černé a Týden škol v černé. Měsíc škol v černé na ně navazuje.

„Chceme využít nadcházející měsíc, abychom přesvědčili poslance, že je nutné výrazně navýšit kapitolu školství ve státním rozpočtu na rok 2020,“ uvádí Janek Wagner, viceprezident Pedagogické komory, „bez dostatečného množství financí se české školství nezlepší.“

Pedagogická komora usiluje o výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání, zvýšení příplatků za třídnictví a specializované činnosti (jako jsou například koordinátoři ICT nebo metodici prevence), vyšší transparentnost v rozhodování ministerstva školství nebo o zapojení pedagogů do přípravy legislativních novel.

Podrobně jsou problémy i návrhy řešení popsány v Otevřeném dopise politikům za záchranu českého školství, který podepsalo skoro 4 000 pedagogů. Premiér i ministr školství o nich ale odmítají se zástupci Pedagogické komory jednat.

„Pokud budou politici nadále ignorovat názory učitelů z praxe, jsme připraveni zorganizovat razantnější akce, jako jsou demonstrace, v úvahu připadá i časově neomezená stávka,“ upozorňuje Janek Wagner.

Stávkové požadavky Pedagogické komory:

- 5 % hrubého domácího produktu pro školství
- výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání
- 130 % průměrné mzdy pro učitele
- neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících
- 15 % navíc v roce 2020 pro pedagogy (z toho 10 % do tarifů)
- projednání Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství vládou


„Na webu Pedagogické komory budeme zároveň zveřejňovat statistická data z oblasti vzdělávání, aby byla veřejnost zevrubně informována, jak si české školství stojí v mezinárodním srovnání,“ dodává Radek Sárközi.

Kampaň Měsíc škol v černé byla zahájena ve středu 6. listopadu 2019 a potrvá až do schválení státního rozpočtu na rok 2020 Poslaneckou sněmovnou.Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Další informace:

Aktuální témata na webu Pedagogické komory
Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství
Školy v černé
Týden škol v černé
Den učitelů v černé

Žádné komentáře:

Okomentovat