pondělí 21. března 2022

NPI: Odpověď na dotaz k financování adaptačních koordinátorů

Prezident Pedagogické komory, z. s., Radek Sárközi zaslal dotaz Národnímu pedagogickému institutu ČR ohledně financování adaptačních koordinátorů, kteří pomáhají školám s integrací cizinců. Celou odpověď naleznete zde:

Vážený pane Sárközi,

dovolím si odpovědět na Vaše otázky, zcela oprávněné v této kritické době. Národní pedagogický institut ČR (dále jen "NPI") byl v posledních letech příjemcem dotačního titulu z Ministerstva vnitra ČR na podporu začleňování dětí žáků/cizinců (dále jen "DŽ/C") do českého vzdělávacího systému, což v roce 2021 činilo 7 mil. Kč. V této částce bylo zahrnuto mnoho důležitých činností vedoucích ke kvalitnímu začleňování DŽ/C do škol, jako např. finanční ohodnocení tzv. adaptačních koordinátorů, kteří pomáhali každému novému DŽ/C při jejich nástupu do škol, měli by ho provázet jeden měsíc po nástupu do školy, poskytovat mu pomoc nejen při zvládání požadavků ve výuce, ale také k sociálnímu začleňování do života školy či mimoškolních činností. Většinou takovouto roli přijali stávající učitelé dotčené školy, byla s nimi uzavřena měsíční dohoda o provedení práce za 10 tis. Kč. Většinou jeden adaptační koordinátor podporoval jednoho, maximálně dva nové DŽ/C při nástupu do školy.

Za celý rok 2021 bylo takto zapojeno 460 adaptačních koordinátorů při integraci cca 500 DŽ/C do škol za 4,6 mil. Kč. Další finanční prostředky byly z grantu Ministerstva vnitra dle podaného projektu využity na zajištění tlumočení a překládání spojeného se vstupem DŽ/C do škol, na financování pracovní pozice krajských koordinátorů, kteří metodicky koordinují práci adaptačních koordinátorů v každém kraji (0,3 úvazku na každý kraj) a na velmi malý úvazek jejich odborných spolupracovníků, jeden na každý kraj, většinou ředitel či učitel ze školy, která má značné zkušenosti z práce s DŽ/C.

To vše v uplynulých několika letech fungovalo velice dobře.

Nyní jsme v České republice ve zcela jiné situaci. K dnešnímu dni je odhadován počet ukrajinských dětí, které již přišly na území České republiky na více jak 100 tisíc. Výše popsaný způsob využívání tzv. adaptačních koordinátorů na všech školách, kam přichází ukrajinské děti, nelze aplikovat. K dnešnímu dni bylo z dotace Ministerstva vnitra na navázání dohod s adaptační koordinátory na školách vyčerpáno 3,04 mil. Kč z celkové plánované částky na rok 2022 (samozřejmě ještě před zahájením války na Ukrajině), zbývá pouze 1,06 mil. Kč.

V této zcela nečekané a naléhavé situaci budeme po dohodě s MŠMT přecházet na nový systém financování podpory při vstupní integraci ukrajinských dětí na školách. MŠMT bude financovat dotčené školy se zapsanými ukrajinskými dětmi i dalšími dětmi cizinci podle počtu nově zapsaných dětí normativně na každou školu. Než tento způsob financování bude v nejbližší době realizován, NPI vyčerpá zbývající 1,06 mil. Kč za změněných podmínek. Což znamená, že od dnešního dne uzavíráme dohody s adaptačním koordinátory pouze na 6 tis. Kč a předpokládáme, že bude ze strany adaptačního koordinátora na škole postaráno o více nových DŽ/C.

Věřte, vážený pane prezidente, že v této krizové situaci se snažíme ve spolupráci s MŠMT nastavit takový systém, který by co nejvíce podpořil školy v integraci přicházejících ukrajinských dětí do vzdělávacího systému.

S uctivým pozdravem

Alena Štěrbová
náměstkyně ředitele
Senovážné náměstí 872/25
110 00 Praha 1
www.npi.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat