pátek 18. března 2022

MŠMT: Informace k vykazování uprchlíků z Ukrajiny (školní matrika)

Vážená paní, vážený pane,

chtěli bychom Vás informovat o novém způsobu evidování a následného vykazování údajů ve školní matrice v souvislosti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny do České republiky.

Z důvodu požadovaných informací o dětech z Ukrajiny, které utekly před válkou a mohou být nyní přijímány do škol v nestandardním režimu, bylo nutné operativně rozšířit číselník RAZD pro položku Zahájení docházky do základní školy o nový kód U – Přijetí uprchlíka z Ukrajiny, který by jednoznačně tyto osoby identifikoval.

Tento kód uvádějte u žáků přijatých ke vzdělávání ve Vaší škole v průběhu letošního školního roku mimo standardní přijímací řízení v souvislosti se vzniklou krizovou situací na Ukrajině.

Další položky vyplňujte již obvyklým způsobem:

RODC – rodné číslo u osoby bez přiděleného českého rodného čísla: uvede se kód ve tvaru RRNNDDXXXX, kde RR = poslední dvojčíslí roku narození, NN u mužů = MM (pořadové číslo měsíce), u žen MM+50, DD = den narození, a místo XXXX se dosadí znak „X“+ trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou

KSTPR – kvalifikátor státního občanství – uvede se podle konkrétní situace (kód 7 – Azylant nebo žadatel o azyl, osoba s doplňkovou ochranou v ČR, příp. 6 – Cizinec bez trvalého pobytu v ČR)

STPR – státní občanství – uvede se podle skutečnosti

OBECB – kód obce trvalého pobytu – uvede se kód 999999

OKRESB – kód okresu trvalého pobytu – uvede se složený kód 999804 (resp. 999xxx dle konkrétní situace)

ODHL – předchozí působiště nově přijatého žáka – uvede se kód 600 = zahraniční škola

IZOZ – IZO školy předchozího vzdělávání – uvede se kód 999999804

ZAHDAT – datum zahájení vzdělávání – uvede se datum přijetí žáka

O této skutečnosti již byli informováni dodavatelé školních evidenčních systémů, sledujte tedy jejich aktualizace.

Dokud nebudete mít k dispozici aktualizovanou verzi, uvádějte zatím do položky Zahájení docházky (KOD_ZAH) – Přestup z jiné školy (kód E).

Děkujeme za správné uvádění tohoto nového kódu dotčeným žákům ve Vašem školním evidenčním systému.

S pozdravem

Mgr. Jana Zavadilová – ZŠ
Odbor informatiky a statistiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Adresa dislokovaného pracoviště:
Senovážné nám. 26
110 00 Praha 1
matrika@msmt.cz
www.msmt.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat